DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
a posteriori LA 243 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb a posteriori Freqüència total:  243 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

assignat la tasca impossible de descobrir les condicions d'una necessitat a posteriori? Ens caldria establir, però, en primer lloc, que aquestes restes i
l'enquesta etnogràfica, és a dir, l'experiència, el pot posar en clar a posteriori. L'exemple dels osage, que són siús meridionals, és revelador perquè
tercet impressionant, per descomptat. Si més no, tal és la impressió a posteriori... La imatge d'aquests tres senyors se'ns ha quedat gravada en la
les criatures que'm destorbessin en el meu camí, fins que trobésa posteriori lo que havia amagata priori. El jorn del debut vaig demostrar
així una actitud més crítica —que en el teatre només és possible a posteriori i es pot adonar molt més que, si pren com si fos veritable allò que
és una ficció que sempre arriba tard per a ells, i moltes vegades a posteriori. Ja D'Alambert deia que el temple de la glòria és habitat per alguns
iconografia. En aquesta tasca podríem, potser, separar una heràldica a posteriori, o jeroglífica, del que podríem anomenar una heràldica profunda.
d'ull, de manera global, i sense necessitat de procedir a una síntesi a posteriori? Michael Kirby ens dóna compte a /Anàlisi estructural, teatre
inventat expressament per tal de demostrar la tesi que no una demostració a posteriori de la teoria històrica que sostenim i sostindrem sempre a base de fets,
el gos en les seves fogositats eren una verga per imposar algun càstig a posteriori, vull dir, després de la falta, i en feia un ús molt prudencial;
de Gaudí és que no concep la decoració com un aditament postís, fet a posteriori, sinó com la florida més externa que emergeix del fons de l'obra i la
de fait\ i a la distinció Kantiana de veritats a priori i a posteriori. Un territori particular de les ciències especials és la matemàtica
pre-soviètica. Sense caure en un excessiu determinisme que explicaria "a posteriori" el triomf del bolxevisme a Rússia, ens sembla evident, com a conclusió,
és que les darreres exhortacions fetes per Jaume II al Primogènit, a posteriori, després de la cerimònia de Gandesa, no obtingueren tampoc cap
l'Estat de Situació referit a aquells moments crítics, hom pogué veure a posteriori que la situació no havia estat tan greu com llavors s'havia cregut.
i Polònia. Altra manera de limitació és la fiscalització subsegüent o a posteriori, que revesteix generalment la forma típica de verificació
i que un dels subjectes sigui l'Administració. Una característica a posteriori és que, a no constar prèvia declaració en contrari, els contractes
I que quedi ben entès: a priori, ni un cèntim; es pagarà a posteriori, i tothom quedarà content. El senyor alcalde era un home cultivat i
de l'esperit. La meteorologia no és una ciència. És una constatació, a posteriori, de la còsmica fantasmagoria. En tot cas, aquests matisos empírics del
es comunicaven amb França. L'altra raó, que podem anomenar a posteriori, és que de seguida de mort Lluís XIV aparegué la incredulitat, i si
y fins socials y polítics, n'es una conseqüencia llògica, una hipòtesi a posteriori, es a dir, formulada com a corolari d'altres hipòtesis generalment
operació. En canvi, ço que es pot fer (i nosaltres hem assajat) és reduir a posteriori la mesura de les quatre operacions a una sola que serveixi d'índex de
els motius en què és inspirada. Ben al contrari de les tradicions "a posteriori", o sigui les apòcrifes que hom inventa amb exuberància alarmant, i
i que no depènen més que d'una litiasis renal frustrada demostrada a posteriori. Encare hi ha més, els malalts amb dits símptomes curen de son
aquesta observació en malalts la lesió cardíaca dels quals diagnosticaven a posteriori. A Caldes de Montbui hom repeteix sovint aquest experiment. C.
No pot negar-se que les proves experimentals i clíniques realitzades a posteriori han vingut a reforçar seriosament el prestigi de tan seductora teoria
a la resistència del sostre. Si hom opta per la col·locació del cel-ras a posteriori té l'avantatge de treure pes i l'inconvenient de la poca durada de
cambra d'aire reguladora de les temperatures. La distribució interior a posteriori, pogué adaptar-se a les necessitats de cada habitant. Altres sistemes
Com s'ha arribat al concepte El concepte de disseny industrial ha sorgit a posteriori de la seva pràctica, com moltes d'aquestes altres especialitzacions que
a la realitat el predicat de causa, és perquè ja posseïm, a priori o a posteriori, la idea de causar. En aquest punt, l'obra de Turró podria ésser
raons necessàries— hi ha un seguit d'arguments pragmàtics o a posteriori, jugats amb singular destresa, arguments que podríem dir-ne de
havent-se de resignar tothom de constatar-los i registrar-los a posteriori: un cop siguin donats. Cert que cap dels presents nota el canvi
mena essencialment a un fi. Però aquest fi s'ha de demostrar a posteriori, i s'ha de fer palpar en els fets reals de la Història. Talment, que
de les tendències contràries, que diu Hegel. 3. Descubrir a posteriori l'argument del drama de la Història, del qual tot poble és un actor
integral i necessària? 4. Si hi ha argument, mostrat a posteriori, o més ben dit, si s'hi desenrotlla una tesi, que és el
la farem culpable d'aquest tort. És la sort de tots els coneixements a posteriori, que sempre vagin endarrerits. D'aquí el nom llur. Ço que avui era
formulació de lleis rítmiques exactes per l'observació investigadora a posteriori. Tot allò que sigui assajat en aquesta direcció, sols pot tenir una
aquest cas, confoses amb un conjunt de circumstàncies que anomenarem, a posteriori, "afortunat" o "desafortunat": la týchje, com la
-la amb ardor, ja que no amb plena fe; i, per l'eficàcia que pogués tenir a posteriori, s'afanyà a inculcar-la a la seva promesa i al seu públic com un
en el moment de parlar, de la forma com deu fer-ho, de la valor que, a posteriori, li deuen merèixer els judicis emesos sobre la pròpia actuació o dels
universal, necessària de la lògica i de les ciències, sinó una norma a posteriori, ço és, una humil regla, estreta, de les propietats i de les lleis
dels tipus no és pas en el sistema intuïcionista un remei experimental, a posteriori, sinó una regla deduïda de dominis que, bastits amb lleis pròpies,
de la matèria o ciència a la qual s'aplica: és, doncs, solament una regla a posteriori, útil per a una ciència especial, no pas una exigència a priori per a
govern o custòdia. Singularment és abusiu i anormal el veritable veto a posteriori de l'Estat en el nomenament de tots els titulars de càrrecs i funcions
Cal tenir en compte que els "falsos profetes" sempre són reconeguts a posteriori; aquesta denominació apareix per primera vegada en l'antiga traducció
teològica: "El pensament teològic no és una construcció a priori, sinó a posteriori, com ho va mantenir Karl Barth." De la seva banda Tillich afirma,
social i política de Catalunya, han justificat el conreu del castellà (a posteriori) argumentant que escriure en català era "fer el joc a la burgesia
"gramàtica" i "vida" és equívoc. La gramàtica és una normació a posteriori, bé que en el cas del català s'hagi fet una mica apriorísticament.
Piferrer endevinava que calia anar més enllà? Perquè, com ha dit a posteriori, Vicens i Vives, "el despertar de la lírica catalana únicament
¿Quins matisos hauria pres la renaixença? No podem predir-ho a posteriori. La guerra de la Independència la retardà. Quan es produí, ho féu

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »