DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
aberrant AI 162 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb aberrant Freqüència total:  162 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

aleshores, no sols es capté com un animal, sinó encara com un animal aberrant. Els acudits sobre homosexuals són més hilarants precisament per
la millor caució que podríem demanar per a la seua perduració. L'Hèrcules aberrant de la nostra època no triomfarà sobre l'art —sobre l'home— mentre que es
considerar com una forma primitiva de sacrifici o, fins i tot, una forma aberrant: la semblança és tan superficial com la que portaria a identificar balena
manera serien capaços de seguir, per herència, l'hàbit ocasional i aberrant de llur mare, i que a llur torn serien capaços de pondre ous en els nius
fins avui dia, ens oferiran els nostres anomenats grups osculadors o aberrants. Com més aberrant és una forma qualsevol, més elevat ha d'ésser el nombre
ens oferiran els nostres anomenats grups osculadors o aberrants. Com més aberrant és una forma qualsevol, més elevat ha d'ésser el nombre de formes de
completament segons la meva teoria. I tenim alguna evidència de formes aberrants que han patit extinció de manera severa, car estan representades en
i Lepidosiren, posem per cas, no haurien estat menys aberrants si cadascun hagués estat representat per una dotzena d'espècies en lloc
que una aital riquesa d'espècies no s'escau comunament en els gèneres aberrants. Penso que podem explicar aquest fet només si considerem les formes
Penso que podem explicar aquest fet només si considerem les formes aberrants com a grups decadents conquerits per competidors més triomfadors, i amb
judicar-los, no són absolutament perfectes; i si alguns d'ells resulten aberrants respecte a les nostres idees d'escaiença. Cal que no ens meravellem
perderen fa molt de temps. Les espècies i els grups d'espècies anomenats aberrants, i que hom pot qualificar fantasiosament de fòssils vivents, ens ajudaran
Valéry, sempre recomença, ara em fa la impressió d'un truc aberrant. L'home, mai no hauria inventat la mar. Se m'acut que això està ben
a intercalar la dicció forastera, el conjunt no pot resultar més aberrant. L'economia, l'esport, el cine, la legislació, les begudes, els vestits,
Llurs dominis havien d'incloure dues masses humanes de religió aberrant: jueus i mahometans. Poc nombrosos, els jueus constituïen un grup
Balzac, Süe, Monnier, Hugo es dedicaren a restituir algunes formes ben aberrants de la pronunciació i del vocabulari; argot de lladres, patuès de pagès,
moltes de posteriors, i fins de les que corresponen a les èpoques més aberrants del segle passat. També és possible que, a vegades, la "cultura" —o una
era així: amb referència a les coses immediates era una personalitat aberrant. Els diumenges gironins de la tia Lluïsa foren els de les il·lusions
i per això la biologia és una superació de la física. I aquesta desviació aberrant del fet individual en front del determinisme físic és tan accentuat quan
possibles, i així ho acceptem tot a cremadent mentre sigui nou, per més aberrant que sigui a tota qualitat. No volem fer el ridícul en què es trobaren els
individu és una varietat del fet que es cerca o comprova; és una mesura aberrant, ençà o enllà de la que hauria d'ésser la representació ideal del grup.
diferencial. El fracàs de la terapèutica gàstrica, els caracters un xic aberrants i irregulars dels dolors i sa indocilitat a la cura alcalina-regimental,
excloses les retencions pièliques consecutives a ptosis renals. Vas aberrant. Ocupa el 42% dels casos revisats dins les hidronefrosis
crònica atròfica inespecífica. És molt discutit el valor d'un vas aberrant solitari com a desencadenador per ell sol de la hidronefrosi. El criteri
vascular. Una tercera part dels casos d'hidronefrosi imputables al vas aberrant s'associa a una ureteritis crònica atròfica, dada que ha estat possible
el diagnòstic és difícil, en primer lloc perquè presenta una clínica aberrant i en segon lloc perquè la família manifesta que el nen "ja ha passat
dir— que fan que llurs infeccions adquireixin unes característiques aberrants. Ens estem referint als nens en fase terminal de malalties hematològiques
La gammagrafia permet constatar l'existència de tiroides o golls aberrants (fig. 6) linguals, sublinguals o mediastínics. Per això, quan
del desenvolupament actual, regit per un expansionisme industrial aberrant, és el fenomen urbà, la tendència a constituir aglomeracions humanes de
optar per d'altres amors, però és sempre Déu que ell desitja, sota formes aberrants i contra la seva mateixa elecció. L'ateisme, si pogués ésser
que culturalment, psicològicament, s'ha produït un desenvolupament aberrant en grans regions del pensament i el poble rus. Per una banda, la
de retrobar llur lloc en l'estructura cultural del món rus, al límit més aberrant de l'humanisme antropocèntric i sota les espècies del materialisme i del
parlat ja, és tributari de l'humanisme burgès en la seva metafísica més aberrant i inhumana, i duu l'ateisme, l'immanentisme, l'antropocentrisme al grau
vells presenten poques alteracions. S'hi poden veure algunes cèl·lules aberrants amb més d'un nucli. Potser hi serien més freqüents els nuclis gegants
l'abast de tothom. En la present nota hem inclòs, també, alguns exemplars aberrants de la col·lecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Així,
tracta de cap aproximació a la ab. novarae Oberthür. L'exemplar aberrant de la raça leovigildus Fruhstorfer, que M. Raymond de Saussure
de la coloració de helice ni tan sols de helicina. Aquest individu aberrant reuneix el fort contrast d'unes ales anteriors blanques de vori amb el
segons la qual el suïcidi és una manifestació anormal, patològica, aberrant, del comportament humà? ¿Una manifestació contra la qual cal lluitar
o la culpabilització del suïcidi com a acte aïllat, patològic i aberrant, ens confirma que la raó i la veritat són nostres; i ens permeten així
permeten de continuar fent del suïcidi (en singular) un comportament aberrant i un problema social (permeten de continuar condemnant la criada del
aquells dos problemes de fons esmentats. Salvant Fenyes, cap no refuta l'aberrant interpretació de la desigualtat de Heisenberg, basada sobre la mesura o
conquesta espacial. Malgrat la dificultat de la gramàtica i el caràcter aberrant del seu vocabulari, ha estat afaiçonat per acomplir aquesta tasca. Alguns
totes en benefici de la colònia o cenobi, va presentar formes que semblan aberrants i que han persistit. Tal, per exemple, és el cas de les esponges.
publiquen 331 comèdies castellanes: un repertori tan variat com aberrant, probablement el més dens i regular que surt de qualsevol impremta
ser un escenari: no hi havia "escenaris" per a ells. Un amateur, aberrant però tossut, i per això —per tossut— estimable, del folklore de València
cal sospitar que no es tracti d'orquitis, hidrocele, presència de teixit aberrant, etc.. La forma normal dels testicles és ovoide plana, i la
frase: "els universitaris a estudiar i res més"; indica una imatge aberrant, al mateix temps que assassina, de la Universitat. El fet que el centre
finalitat que no és ella mateixa, fem de la Universitat una institució aberrant, la qual té com a fi ella mateixa, i s'aparta d'allò que ha de ser,
a una política discriminadora de la seva indústria, acompanyada d'una aberrant política econòmica d'autarquia i d'aïllament comercial amb l'exterior. J.
món tendeix a l'uniformalisme, jo diria que aquesta teoria és falsa per aberrant. L'home universal és l'home local. És el que comença per viure i

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »