DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
abortiu A 52 oc.
abortiu M 4 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb abortiu Freqüència total:  56 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

i l'amenaça amb destruir el seu ésser si es submergeix en l'avortiu abisme. Si algú se n'evadeix i es posa, a l'últim,
imperfectes de mans de la Natura, les obres monstruoses, avortives, o de manera inadient mesclades, quan a la Terra
de la motilitat, la supressió de la funció reproductiva i les anomalies avortives de la divisió cel·lular. Aquestes alteracions, relativament fàcils
el crim, de prescriure alguna sustancia que indirectament faci l'efecte d'abortiu? Solament els metges poden dir la freqüencia amb que es fa us de crims
o legal que declara el art. 745 del Códic civil; criatures abortives y corporacions no permeses per la lley. De les altres, unes com les dels
Hom ha observat, a petites dosis, accidents tòxics, tenint també efectes avortius. És un remei que els homeòpates utilitzen sovint, però a la dosi que
conduir a la mort. Ultra ésser un gran emenagog, té també propietats avortives, essent perillosíssim son ús. Es citen alguns casos en què, a
a les mares que criïn llurs infants; a dosis altes té efectes avortius. L'arrel és diurètica, essent el seu ús molt estès entre la gent del
pols petit, lent i feble, trastorns de la visió i fins la mort. És un bon avortiu i un bon estomàquic. A l'interior s'usa en infús al 2 per
ronyons i sobretot l'aparell genèsic de la dona, és la savina una planta avortiva de primer ordre, però tan perillosa que moltes dones han pagat amb llur
hemorràgies post-partum. No cal dir que és un dels més enèrgics avortius, i, per tant, no ha de donar-se mai durant l'embràs o quan aquest tan
les seves propietats purgants. Dujardin creu que els vòmits i l'efecte avortiu que produeix el senet podrien desaparèixer si abans se'l deixés macerar
dolçamare, falsia (?), julivert, ruda, savina i sègol banyut. Avortives: Altimira, briònia, ruda, savina i sègol banyut. Sudorífics:
ni havia tingut sífilis, per a apreciar l'acció de un remei abortiu de la sífilis. Consideracions que suggereix al Dr. Blanc la relació dels
aquest últim, "el malalt esquizofrènic té en l'esquizoïdia la seva forma avortiva i en l'esquizotímic el rudiment caracterològic" (Gaupp). Per això
Durant la infantesa i l'època prepuberal, donen lloc a evolucions avortives. Serà solament a la pubertat, abans de la menarquia, quan els
tan sols un òvul apte i dos corpuscles polars que esdevindran corpuscles avortius i desapareixeran. En el punt de la maduresa del fol·licle, que sol tenir
l'endometri, impossibilitant la implantació de l'ou (acció que seria abortiva si acceptem que la vida humana comença en el moment de la fecundació, i
cal abstenir-se de donar-lo a les dones gràvides, puix que és extremament avortiu. En canvi, en medicina casolana, és molt usat per fer retirar la llet a
com si acaba de néixer o ha nascut prematurament àdhuc essent un fetus avortiu o un embrió. Diu el Ritual romà: "El Parroc deu procurar que els fidels,
llevadora encarregar-se d'administrar el sagrament. Tractant-se de fetus avortius el metge o la llevadora, si no hi ha cap clergue present, administraran
impressionables que realment ocorreixi sense haver mediat altra causa avortiva que la suggestió. L'Església en tota època i sens una sola claudicació ha
8. Aparegué a sant Pau després de l'Ascensió (finalment a mi com avortiu m'aparegué). Aparegué també en ànima als sants pares dels llims, i
causa és més greu quan l'anticonceptiu conté simultàniament eficàcia avortiva.) L'abús de l'alcohol en algunes reunions i esplais, potenciat per altres
fallides d'avortament clandestí o de suïcidi. L'ergotina, usada a dosis avortives, provoca una ambliopia temporal. La quinina i la quinidina, ingerides de
temporal. La quinina i la quinidina, ingerides de vegades també com a avortives, poden provocar pèrdues sobtades i fortes de la visió, àdhuc després
immediats no foren damnosos per a l'Imperi persa, aquelles expedicions abortives a Europa havien sembrat les llevors de la catàstrofe final. Com a
per a avui al matí a Bilbao contra onze dones acusades de pràctiques avortives constitueix un seriós motiu de preocupació per a l'Administració fins al
XX, XY, YX, YY. Com que l'última és versemblantment avortiva, i la primera només dóna origen a femelles, es produiran dos
creacions del geni peculiar de diferents paísos i assaigs parcials o abortius de menys importancia; com també sols de passada he fet referencia a
perque ab els purgants salins he obtingut iguals bons resultats. L'acció abortiva y atenuant la crec deguda a la purgació, a l'antisepsia mecánica y a
l'antisepsia mecánica y a l'antitoxia que ab ella logrém. Y aquesta acció abortiva o al menys atenuant dels purgants, es no solsament d'observació diaria
pe'l modo d'esser de la malaltía, comprenc perfectament l'acció abortiva o atenuant dels evacuants. Y aixó perque'ls que també sabém que'l
que la malaltía aborti o s'atenui notablement. Empró pera lograr l'acció abortiva cal pendre'l mal de bon comensament; després, sols podém atenuarlo y aixó
Las Onosmas ó Herba de talls s' han usat sens fonament com abortivas y emenagogas. Chrysosplenium oppositifolium L·. Fonts y llochs
sols, els clergues anticlericals de les Corts de Càdiç, producte abortiu d'una barreja de les màximes de Port Royal i doctrines regalistes d'en
com sembla, de la coexistència de formes precoces i de formes abortives. Llur organització poc flexible i feblement diversificada explica
El convent té fama pel que hi creix, que té unes grans qualitats avortives, segons se suposa. De fet, no ho ha pogut comprovar mai ningú, perquè els
Atansi's, doctor... ¿Reconeix que es dedica a pràctiques avortives il·lícites? Ginecòleg Bé... Ocasionalment, molt ocasionalment.
de margalides grogues; ulls tendres de fenoll; ruda, que era avortiva; ribot, bo per als grans; per a les dents, la sàlvia.
bosc, perquè als llocs on arreplego les herbes del gastament, les plantes abortives es musteeixen i es moren si hi ha passat aquest pillet. Havien arribat a
al món, i a conèixer les virtuts de totes les plantes, sobretot de les abortives, i sobretot a exigir a les dones que volien espatllar l'embaràs el nom
carminatives, és a dir, per a afavorir l'expulsió de gasos, i com a abortiva. Finalment, ha estat una planta usada en aromateràpia per a banys
exterminar les margarides, per la creença que es tractava d'una planta abortiva, tot i que científicament no hi hagués cap estudi que ho demostrés.
a lluitar al camp de batalla. Limodorum abortivum Limodor abortiu v-vi català: Limodor abortiu,
abortiu v-vi català: Limodor abortiu, clavell violaci, ramell d'ombra. castellà: Planta
gènere Orobanche que, igual que el Limodorum, és paràsita i abortiva. Abortivum faria referència al desenvolupament incomplet
en contacte amb la planta s'exposa la pell al sol. S'ha usat com a abortiva, emmenagoga, per a provocar la menstruació, antiespasmòdica, sudorífera i
a les seves propietats en les menstruacions, com a contraceptiva o com a abortiva. La ruda és la flor nacional de Lituània, on l'associen amb la virginitat
com a antiarítmic, per a rebaixar el sucre de la sang, com a abortiva i per a la hidropesia o retenció de líquids en els teixits.

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »