DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
abreviar V 49 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb abreviar Freqüència total:  49 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

relació ab les corrents de l'aigua que passen pel llat. "Quart", per a abreviar el suponem comparable a l'alarb /wad\, que significa "riu,
homes haurien de tendir a aliviar-la, a disminuir aquesta contradicció, a abreviar aquest dolor, fent-lo el més lleu i passador possible. Desgraciadament,
de 10.000 habitants i la gent del camp, podrém anomenar-la per abreviar, població rural, encara que no mereixi en absolut aquest nom, puix
respiratoris, produint una mort per asfixia. Tot lo que fem per a abreviar dit temps serà en benefici de l'èxit de l'operació. Si les aigues
es deu intercalar en la selecció, sempre que es vulgui apressar o abreviar la millora que es desitja obtenir. La consanguinitat s'ha d'utilitzar
cavallí perxeró-bretó i l'esquelet d'un guarà adult. A l'objecte d'abreviar, s'accepta el text de la clàssica /Anatomie Comparée des Animaux
segons que cada u vol posar temps o segons que s'aprofiti, pot allargar o abreviar. Si allargar, prenent els misteris de la visitació de la Mare de Déu a
la circumcisió del nen Jesús, i els tres reis, i així d'altres; i si abreviar, fins treure dels que estan posats; perquè això és dar una introducció i
meitat, i el tercer dia tota la passió. Pel contrari, qui voldrà més abreviar en la passió, prengui a la mitja nit, la cena; al matí, l'hort; a
que aquest any no n'havem trobat gaire, els llegums se'ns acaben, i per abreviar dic que no sé que fer-me ni per quin cap girar-me. Déu nos doni un
abandonat de tot-hom. N'hi havíen qui resistíen més temps, pero per a breviar son torment, los hi trencaven les cames i tot-seguit los enterraven. Una
quatre dels processats —entre ells una dona— foren sotmesos a turment. Abreviarem aquesta trista pàgina: el procés es prolongà més d'un any, i el
LCAP (= Llibre de la Clavería de l'Armada Papal). Per abreviar, reduím la substancia dels esmentats llibres, en lo que fa al nòstre
Gascó, Pere Siscar i atres patrons de l'armada valenciana, les quals, per abreviar, ometim. Lo que no podem ni devem passar per alt es l'especie, referida
á pendre alcohol ab major quantitat, puig el temps que dura l'excitació s'abrevia y el cansanci surgeix rápidament. Donant á un individuu una petita
o una articulació, seguint la natural tendència del nòstre idiòma a abreviar, s' emplèa la sílaba invèrsa; per això dièm vaig pèrdrel, vaig
còm seguint la natural tendència dels habitants de la nòstra tèrra a abreviar tot lo possible en el llenguatje, se introduiren em, en, es, et,
en que varen determinarse els nòstres passats a introduir, ab el fi de abreviar en el llenguatje, els duplicats dits, y fins comparant escrits de fetxas
no era obligatori termenarlos dintre l' any, en tot cas podrían abreviarse ó resumirse molt. Las obras de estudi devian ser el text de Aristótil ó
qualsevulga; com en: qualsevol t'ho dirà. Aital, abreviat per l'ús, convertintse en tal; com en: Ho ha fet tal com ho ha
la col·locació d' escalas y cadenas, etc., etc.. Per més que vulgui abreviar no puch ménos de dir quatre paraulas sobre las cabanyas de refugi.
mes apreciables en las geladas, en las grans plujas, y en lo gran sol que abrevia sos dias. Sa flor dura dotse ó quince dias, á menos que per tenirne mes
—y podem y debem traballar en escursarlo, com, artificialment, podem abreviar la fermentació tumultuosa del mòst,— quan las maras hajan anat á fons;
y semblansas podrian trobarse en los nostres quentos, si lo desitg d' abreviar, no m' ho fessin escursarho. La lectura dels que poso en lo present
casa, un quintet d'instruments de corda toca escullides composicions. Per abreviar se suprimeixen els brindis. Res podria ja afegir-se a lo molt que s'ha
client, y dich distingit perque me consumeix cada any la friolera de... —Abreviéu comentaris, us ho suplico... —M' estranya, repeteixo, que hagi pogut
los años. Lo plaher y la ociositat son la llima sorda que gasta y abrevía los anys. Vuestro valor, decision y entusiasmo no se borrarán
vingan festas y xaladas y forasters pera donarme tó, qual resultat, per abreviar, fou 'l tenir que anar hipotecant fincas per seguir ab el rumbo comensat
entre altres las citas dels llochs dels Sants Pares, per desitj de abreviar. Per la mateixa rahó no havém extractat la part de la defensa en que dit
Joana. ¡Ah! Ja ve! Salvi. [(En veu baixa al Fadrí.)] Abrevieu, Fadrí, esta entrevista, que aquí per ell al moment vindrán. [(Se 'n va
aquell á qui me dirigeixo; ja entendrás ben prompte la que tocaré per abreviar. Jo recordo que antiguament en Cervera se pagaban "dos quartos" de
pa dú, captat, florit, poch y rohegat de rata. ¿Que vos tench de dí per abreviá? Hey va havê un ast y òlla complet. Aquest dia s' òlla gran va aná dins
minuciositats, que son d' absoluta necessitat en l' ocasió present. Per abreviar farèm gracia de dir y explicar quín sistema es lo del filat, y 'ns
incomodi, Don Salvador. —No 'm digui Don, que no so tan noble: espliquis y abreviem qu' aquellas donas m' esperan. —¡Don Salvador! ay; si algun sant li
á l'estació ja he sospitat alguna cosa. Explícat, ¿què passa?— En Bernat, abreviant tot lo possible, acusá á n'en Jordi d'haver abusat de sos poders durant
die, y la nit síe entráda, Â una víla aquí próp anar â fèr posáda. Y per abreviar, francamènt vos dirè, Que per aquest escláu déu sícles vos darè.
confiänsa en lo grau mes superior; es /tal para qual\ en fí, y abreviém de rahóns. Esta es la que cuida y guarda mes béns, que tots muebles son:
siti. Ara es clar que prescindeixo perque convé qu' abrevihi de las perrucas, barrets, monyas, trenas d' artifici,
[(A la Carme.)] Ara no dius res? Carme: M'he quedat muda. Abrevia, virtuós, tinc l'ai al cor. Xavier: Per nosaltres, l'aigua per
general, una millora en las costums. Pera convéncer al lector, procurant abreviar tot lo possible, li citaré dos exemples de la primera classe y un de la
Enri· Roseta, dugas paraulas. Roseta. Fassi'l favor de abreviá. Enri· Seré molt breu. (¡No te ánima!) Quant una noya, á son plé
en lo Serrallo y en altres punts que ara callo per abrevïar, fóu tant mòn valor, mòn heroisme, que 'ls burros,
de forma aristocrática, miraulas, y... prosseguim per abreviar paraulas. Tinch ademès dos corns y tres esquellas,
massa sap que pentura no és es moment, però... Jaume: Abrevia. Tenim pressa. Toni: Idò es cas és que per mi les hauré de
pais de la tramontana, ab això ja podèu comptar! Capità: Vaja, abrevièm! que si no parles clar te faig penjar d' una forca abans d' un dir Jesús!
passa? Don Juan. He vingut aquí per dir-vos-ho, i abreviaré els detalls, perquè ja fa massa temps que se'n parla: la dama li és
ser massa complexa i embullada, també va crear el que anomenà mètode abreviat. Entre els molts elements destacats de l'obra teòrica de Dürer hi ha la
va prendre mesures més dràstiques: no estava disposada a permetre que li abreviessin cap més fill, i ho va aconseguir amb la Rut, l'única que ha conservat el
nom masculí que mai en cap altre text de l'antiguitat s'ha trobat abreviat tal com apareix en el text bíblic. Per tant, sembla més versemblant que