DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
abreviatura F 113 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb abreviatura Freqüència total:  113 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

religioses. Els que anomenaré des d'ara "mots religiosos" (que és una abreviatura de "mots per mitjà dels quals es tracta d'expressar experiències i
que sien aficionats a llegir llibres d'aquella època estàn plenes d'abreviatures que quan no s'està acostumat a llegir-les en contes de fer-lo llegir més
i variats d'escriptura implícita; ja els romans se serviren sovint de les abreviatures, que permeten d'obviar algunes lletres d'un mot a favor d'unes altres que
en un principi ens havien ensenyat. Si donem una mirada a algunes de les abreviatures que hem deixat enrera ja veurem que llur transcripció oral correcta passa
però, el dilema no es resol amb cap de les dues possibilitats, i les abreviatures ens introdueixen en una nova àrea de la lectura: les tres lletres
traductor, d'altra banda escrupolós i escriptor excel·lent, va recollir l'abreviatura d'ornitologia, ciència que tracta dels ocells, i que precedia la
el diccionari que consultà. La seva falla de lectura consistí a prendre l'abreviatura científica pel nom particular de l'ocell, que esperava trobar tot seguit;
va incórrer en un error que ens resulta il·lustratiu. Però d'altres abreviatures, com a. c. s., anotada també més amunt, ens porten a una mena
que hom ens ha volgut transmetre. I el mateix ocorre en desenvolupar l'abreviatura s. u. p.. El català té tradició d'aquest tipus d'abreviatures que
l'abreviatura s. u. p.. El català té tradició d'aquest tipus d'abreviatures que ha heretat del llatí. Els romans n'utilitzaven i l'Església ha
la premsa periòdica, ha envaït l'escriptura contemporània d'un tipus d'abreviatures abans desconegut. Bé que, en llur mecanisme, aquestes abreviatures
d'abreviatures abans desconegut. Bé que, en llur mecanisme, aquestes abreviatures esdevinguin una continuació lògica de les anteriors. Avui no ens
imatge, el jeroglífic lúdic contemporani presenta força semblances amb l'abreviatura i la condensació anagramàtica: D D A Aquest jeroglífic signat
de l'infant Pere, no es tractaria de l'infant Ferran, oncle de Jaume I. L'abreviatura dels dos noms, P. o F., és fàcilment confusible, i una errada de còpia
Barcelonés", instal·lat en l'ex-convent de Mont-Sió, anomenat, per abreviatura, "Liceo Barcelonés" o, simplement "Teatro de
la rifa. I parlava tan de pressa, que us feia la impressió d'usar unes abreviatures fonètiques que eren, al llenguatge oral, allò que la taquigrafia és al
topava arreu on anés amb plaques de metall o porcellana en les quals l'abreviatura Dr. s'anteposava a noms i cognoms més o menys eufòrics i
o una signatura. La segona va precedida de la inicial /V·\ (abreviatura de Vegi-s), i conté l'autor i títol, expressats breument, als que
de les Corts" o, simplement, "Les Corts"; però aquest darrer, més per abreviatura, que no pas com a determinació completa. En el dubte, ens decantem per
a la casualitat o al mer fet d'haver els copistes empleat un signe d'abreviatura quan havíem d'escriure dues enes seguides. Malgrat aquesta especie de
i significa el número de vegades que corre mil metres en una hora. (L'abreviatura és Kms-h..) Si el xiquet en una hora ha fet 4.000 metres, diem
la classe de perill, la seua extensió, la durada d'una prohibició, etc.. Abreviatures utilitzades en els senyals de trànsit Per tal de reduir l'espai que
l'espai que ocupen les paraules escrites, al mínim, s'utilitzen les abreviatures següents: h. hora min. minut t. tona Kg. quilògram m. metre Km.
costat del I. (4) Per als vehicles que s'indiquen en l'abreviatura (pàg. 26). Final de prohibició Final de prohibició No es
de vocal), en aquells casos que hom comença amb hidro com a abreviatura d'hidrogen. Així el © serà el deutòxid de calç; el
o bé eren tan extenses com ho permetia la lletra dolenta i l'abús d'abreviatures, o bé eren tan concises com ho demanava el senzill interès de servar una
Ara bé, salvat l'encapçalament, els nostres models ja no reprenen l'abreviatura de "V. I." (= "Vostra Il·lustríssima") en el decurs del
pràctiques, com la manera de partir els mots en final de línia, les abreviatures més corrents, etc.. En pocs mots, amb aquesta part voldríem resoldre
indiquen que tal vers del text té una variant que se posa tot seguit. Les abreviatures, després de cada cançó i de cada variant, signifiquen els pobles on les
Davant cada gran secció, hi anirà la llista dels pobles amb les abreviatures corresponents. Ja he apuntat que les grans branques del Cançoner,
Un altre sistema pot ser posar davant del nom o número de l'esmalt una abreviatura o la inicial de la marca a què pertanyin. Si es treballa amb més d'una
text de Mestre Ramon. Fotostats no haurien servit, el text estava ple d'abreviatures i lligadures. Als qui visiten la Biblioteca Vaticana els ensenyen unes
realitat els correspon, no la parcial posada per Milà. Empro les següents abreviatures: Bibl. Cat. = Biblioteca de Catalunya. Bibl. Mz. Pelayo
i fins tres punts, collocats verticalment i separant les paraules. Les abreviatures, encara que no tan freqüents com en els escrits d'aquells segles, se
per /Bernardi\ o /Bernat\. A més d'aquestes i altres abreviatures, els gravadors de matrius per a guanyar espai, adoptaren signes
relació d'adreces útil per a qualsevol gestió que us sigui necessària. Abreviatures mes usuals en navegació costera i en llarga navegació © ©
les tenia la pedra; les hi posaven els lectors. S'esforçaven a acumular abreviatures allí on no n'hi havia cap i a forcejar amb interpretacions laberíntiques
instal·lat cap a Espanya. Cal aclarir per als qui no ho sàpiguen que les abreviatures en majúscules que s'utilitzen per a cada tipus de reactor corresponen a
s'aliaren amb l'Església anglicana. Als altres els anomenaren "Whigs" (abreviatura de Whigamores, grup de puritans d'Escòcia) i són els liberals o
pel qual des d'aleshores les escriptures es protocolitzaren sense abreviatures. D'entre els notaris, eclesiàstics i reials, que passaren per La Selva en
edicions d'alta bibliofília, textes catalans antics i moderns, etc. Abreviatures: B. = Barcelona. M. = Madrid. Il·lustrat. F. =
i les dades editorials són escrits en llatí. Porta un índex de totes les abreviatures d'entitats, càrrecs i oficis que apareixen al text. És un recull de dades
tipus secundaris que se'n deriven i que són universalment acceptats. L'abreviatura que segueix a cada nom és la que s'utilitza per consignar-lo en el
Los còssos simples coneguts avui dia ls dem en lo següent quadro ab les abreviatures empleades pels quimics al escriure-ls. Alumini Al· Antimoni
pera la Heráldica; ensémps que ses llegendes ab la varietat de tipos, abreviatures y nexos, tenen gran interés per la Paleografía. Rés te de particular
han sigut encunyades. Aixó, unit a la freqüencia ab que s'hi veuen abreviatures y al us de monogrames, fa que la paleografía sigui un auxiliar valiós
noms de magistrats, dictats de poblacions, etc., se fa, en general, ab abreviatures. Aquèstes, pera 'ls noms de magistrats, se porten de vegades al extrem de
Y llavò els secretaris ja posarán á cada una el títol del llibre amb abreviatura per guanyar espay, ja que totes les referencies han d' anar dins el cos
o tòxichs, lo meteix per l' us intern que per l' estern. 389. Abreviatures y signes convencionals. 390. Text: Materia farmacéutica:
han de completar les cèdules tretes dels monuments escrits, posant amb abreviatura el títol del llibre o document devant la indicació de la página que haurá

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »