DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
abrogar V 43 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb abrogar Freqüència total:  43 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

l'engavanya i la sosté. Quan li convé fa jugar l'exèrcit o elements que s'abroguen la representació de l'exèrcit; quan li convé els desa i els manté en la
fa jugar l'església oficial o més exactament alguns elements que se n'abroguen la representació. Aquests elements declaren intangible la reial família,
Ja havía mort. La justicia popular, la gran justicia, que s'abroguen sempre'ls facinerosos, s'era cumplida. —A mar, a mar! —cridaren, més
recents, la quarta fos considerada com a modalitat a mantenir en peu o abrogar segons el criteri que predominés. Així, el Codi civil espanyol la
el comís de la finca en cas de no pagar tres pensions, mesura que fou ja abrogada per l'Usatge /Si quis suum feudum\. Entre les transformacions hi
en la seva intel·ligència, com a poder moderador que era, i per ell podia abrogar el culte de la Llei Antiga i disposar els actes essencials del culte de
en ell es troba conservada la facultat dels cantons per establir i abrogar regles de dret civil i sobretot la declaració que el dret cantonal
el nostre egoisme despòtic ni els drets arbitraris que aquest ens ha fet abrogar. Vaig indignar-me. —D'ençà que el món és món... —D'ençà que el
quan han tractat de les institucions civils romanes modificades o abrogades per les lleis noves; i d'altra, el convenciment propi, que cada dia sento
la qual hom fa veure que les lleis ceremonials antigues foren justament abrogades per la nova Llei, que l'adoració a Jesús no és oposada a la del Déu dels
Primitivament hi havia la llei antiga o mosaica, que fou abrogada per Crist; després hi hagué la llei nova o evangèlica.
llei natural obliga a tots els homes. La llei divino-positiva mosaica fou abrogada per Crist i no obliga ningú. La llei divino-positiva evangèlica va ésser
en memòria del repòs del Senyor després d'haver creat el món. En ésser abrogada la llei antiga amb la vinguda de Jesucrist, l'Església, amb tot
i ha estat desconegut en els seus efectes civils el matrimoni canònic, abrogant les disposicions del Codi civil espanyol en aquesta matèria, que, en
codis foren temporals, mentre que el seu és definitiu, per a no ésser abrogat mai més. Cap dona no ha estat elegida per a l'ofici profètic. Encara que
i ha expressat aquesta mateixa fe. Cap nova formulació d'un "Credo" no abroga les precedents. Les unes i les altres són la manifestació de diferents
hauran de demanar al Govern central o a la Comunitat autors de l'acte d'abrogar-lo o d'anul·lar-lo (art. 63). Aquesta declaració de competència
mèrit individual i impugna la importància del nacionalisme i de la raça abrogant amb això a la humanitat la base de la seva existència i de la seva
cànons en senyal de senyorial domini a fins que el real patrimoni es va abrogar llur possessió lo que donà lloc a un plet entre el Procurador fiscal de
Denunciades pels pagesos com abusives, els senyors s'avenien a abrogar-les íntegrament sense compensació. Així mateix pel capítol 16
(o el Reial Acord, puix que s'entén mancomunada amb el capità general), s'abrogarà la plena facultat d'intervenir en les eleccions municipals, prescindint
circulació. Quina altra autoritat, doncs, hi ha a Catalunya que es pugui abrogar aquestes execucions? No és molt dificil endevinar-ho i ho deixem al
com ells esperaven. El conflicte s'ha aguditzat quan el Congrès ha abrogat la disposició que posava el partit comunista fora de llei. Els
que tot hi escrivint prorrata, contrarrèplica, escríuen abrogar, subrogar, etc.; aixís per últim desapareixeria el doble defecte de
quan menys, lo traball d' escriure un pròlech; qui vulla empèndrel' s' abroga una autoritat que móltas vegadas no li pertoca, y lluyta ab lo temor de
Jaume II, si be 'ls reys se reservaren lo dret de modificar, y en cas de abrogar, aquellas disposicions ú ordinacions que 'ls Consellers dictessen contra
Iarda. Gustosa. Ester. Brusc. Rubí. Amia. Amanollar. Capitombar. Pérdua. Abroga. Aulestiá. Lió. Darío. Ema. Astragal. Bastir. Autárquica. JGR. * *
bé podríem anomenar-lo conseller, alcalde i jutge tot d'una peça, sense abrogar-se, malgrat això, poders ni atribucions que no li pertanyin. Els veïns
com: rama, rom, rialla; despues de las preposicions ab, ob, sub, com: abrogar, obrepció, subradical; y despues de las lletras l, n, s, com:
Jim, ara que l'Altíssim em crida, podré intercedir perquè et sigui abrogada la maledicció que sempre ha pesat sobre els Stewart. Sigues fort, tenaç i
d' ell, pocas horas després espeternegava penjat d' una alta branca; s' abrogava á favor seu tots los privilegis senyorials, y desditxat de quí no li
induptable de que l' home zelós sempre de exercir la supremacia que s' abrogá, no volgué consentir jamay cap institució que la falsejás! Prescindint
un, destruint el mur de separació, abolint l'enemistat, en la seva carn, abrogant la Llei dels manaments amb els seus decrets, a fi de crear en ell, amb
Cointel·ligència dels Contraris [abstractes], abrogar tota sanció que estableixi la prova d'això en
constitucionals. És a dir, una constitució no solament pot ser abrogada i reemplaçada per una altra de nova i diferent, no; també pot ser
era més important, desemmascarar una manera de fer filosofia que abroga el compromís polític i social. Una filosofia que es tanca en el «buit
molt concret. Representava, sobretot, la llengua que havia estat abrogada amb la Nova Planta. S'associava a l'idioma que havien fet servir des dels
Una de les abjeccions de la violació, de l'eros forçat, és que abroga aquest espai, que esclavitza. No hi ha encarcerament més humiliant (cf.
en el text de l'Alcorà, els exegetes van recórrer als conceptes abrogant i abrogat per així poder interpretar determinats passatges.
de l'Alcorà, els exegetes van recórrer als conceptes abrogant i abrogat per així poder interpretar determinats passatges. D'aquesta manera, i
passatges. D'aquesta manera, i basant-se en el mateix Alcorà, «Si abroguem una aleia o en provoquem el seu oblit, n'aportem una altra millor o
dels exegetes, aquesta darrera aleia, que rep el nom «de l'espasa», abroga les citades anteriorment (Alcorà 2:256; 10:99-100 i 11:28), les quals
que desemboca en el perdó. També creuen que aquesta aleia va ser abrogada per un fragment de la sura que porta el nom «de la Llum» i que diu el