DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
acòlit M 178 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb acòlit Freqüència total:  178 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que havien elaborat, mal il·luminats per un llum d'oli que un dels acòlits sostenia, tot embrutant-se els dits de tinta, una tinta que devia semblar
passa. Davant de tots i vora la creu que porta l'escolà acompanyat dels acolitets amb els candelers en alt, va el pendó, aquesta bandera alta, tan difícil
Creu alçada que porta l'escolà acompanyat dels canelobres que duen els acolitets. Després, els pendons; seguidament, el guió. El guió ara és nou, acabat
de bella!". Vingué un cambrer amb el cobert. Era jove i semblava un acòlit. El sommelier, darrera seu, duia una ampolla de vi clar, polsosa i
de les dades que cita, i que acceptem a ulls clucs. Un dels seus acòlits, En "Pol" de "La Veu" s'havia fet famós, com tothom sap, per
amb pandanus, com en les grans cerimònies, voltat dels seus acòlits, tenia engrapada la tija d'autí. Els feia una certa pietat —als
de caminar-hi amb els peus descalços serenament, hieràticament. Els seus acòlits el seguien. El poble va esbatanar els ulls i va estendre els braços
allà tardet ja estic ací... ¡No més calie! A força de saliva, lo fervorós acòlit d'Himeneu va carregar ab tots los gatifells de la peixquera. I més
Perot de Pertusa, que administra el baptisme, acompanyat de l'escolà i un acòlit; els padrins, Ramon (jurat en cap), Guillem d'Espígol i Domènec Aragonès,
boca, comença a fer un ruido com el del borumbòt, ara mirant a u de ses acòlits, be al atre, fins a que li sembla be, i cuant creu pillar a u desanciat,
y lligat ab cordons sobre'l pit. Induments dels ordenats de menors Els acólits, ja al comens del sigle XIV, serviren l'altar vestint albes y
es quan mes s'escursá. S'anomenan en la centuria precedent camises de acólit. La garnatxa. Fou un roquet sens máneges ni ales, molt obert
el favor que em feia la comtessa de Pardo Bazán convertint-me en el seu acòlit per a la solemne funció d'anar a prendre xocolata. Avui recordo, com una
Servint el celebrant, exercint una funció subalterna: sagristà, acòlit, diaca, sots-diaca, etc.. 2) Rebent, al moment litúrgic, la
litúrgiques, els ministeris dels diaques, dels subdiaques, acòlits, turiferaris, lectors, etc., i llavors hi havía molts clergues que
solemnes no manquen al sacerdot un diaca i un subdiaca a més dels acòlits. En la Missa pontifical el bisbe té a més a son servei un prevere
els divins misteris, assistit per bisbes, preveres, diaques, subdiaques, acòlits, etc., i acompanyat del poble romà que porta com la representació de tots
ordinis\. Ara bé, ja en els Ordines romans, es permet als Acòlits portar el Calze buit a l'altar; i àdhuc als llecs de les ordres
sagrats, i com a tals se'n fa remesa en les ordenacions menors als acòlits: /Accipite urceolum\ (en singular) /ad suggerendum vinum et
urceolos\ (en plural) /cum vino et aqua\. Antigament a l'acòlit se li remetia tan solament un sol urceolum buit /ad
mes no fou exclusiu. Segons el V Ordo romà, adhuc els Acòlits i els frares llecs, assenyaladament els qui assistien al chor: /a
i Diaca, la dalmàtica. Tanmateix, per temps, no era així. Adhuc els Acòlits i Lectors la revestiren, segons ens consta pels primers Ordines
després de llegir l'Introit va al centre de l'altar i alterna amb l'acòlit els Kíries. P. —Senyor, tingueu pietat de mi. Crist, tingueu
les mateixes accions que Jesucrist en la "Cena". Fixeu-vos bé: L'acòlit toca la campaneta per a cridar l'atenció. El Sacerdot pren el pa
llegir-la: no hi ha pitjor servei a una teoria que el fet que tingui mals acòlits. Deixant de banda els errors històrics (Carner, López-Picó i Riba de la
s'esdevingui sovint amb els programes dels mestres, en expandir-lo els acòlits s'esvaneix la idea substancial i en queda sovint la brossa més
central, monopolitzadora de capital i propietat, la qual, amb els seus acòlits, controlava plenament el poder: l'aparell polític, restringit a un nombre
de col·lectivitats igualment responsables. El tecnòcrata no és el mer acòlit del capitalista. És, com aquest, l'homme à abattre. És més, els
CCOO o amb la USO? —Els problemes engendrats per les CCOO i pels seus acòlits de la USO no són problemes que afecten directament la CNT sinó a tots els
amb trets negatius, i així acostuma d'ésser. En Pispa es passeja amb un acòlit disposat sempre a ajudar-lo en les malifetes, en Mossega. Ocasionalment
últim, més endavant, conservarà una mica aquesta actitud i farà servir un acòlit que donarà una empenta a la víctima sense robar-li res, com si aquesta
, quin embull!", pensà el pagès. Un xic moix se n'anà a la penya dels acòlits del diumenge. L'amo del vaquer no portava cap nova, car el mosso, si
a pesar del temps transcorregut, esperen trobar-hi de bell nou l'antic acòlit de Voltaire i l'enemic implacable de l'Esglesia. Tota la primavera i
del Tribunal de la Rota més modern, revestit de Subdiaca i voltat de set acólits pontificis, qui portavan artístics candelers de plata daurada, ab ciris
llatí i del Mestre de Cerimonies, precedintlo á l'hora els set mentats acolits pontificis, qu' acompanyaren la Creu Papal, al entrar en la Basílica, ab
al altar de la Confessió, precedit allavors tant sols de cinc dels set acolits que l' havían acompanyat avans, quedant els altres dos al costat del
se trobava junt als grahons del Altar Papal, pujant en ell i servit pels acólits pontificis, prepará, damunt de l' ara sagrada, el calçer i tres hosties,
mellors temps de sa florida joventut. Al arrivar al Sanctus, vuit acólits pontificis, ab grans antorxes enceses, se posaren arrodillats junt al
entregarla immediatament al Subdiaca llatí, qui la portá, precedit dels acólits pontificis, del Altar de la Confessió al trono de la Cátedra de St. Pere,
y servirnos del Maura d'ahir pera fuetejar el Maura d'avui y els seus acolits. El catalanisme pur salvà la seva dignitat moral, en aquell moment de
les funcións de que havèm parlat les desempenyen los Cardenals, y les d' acólits, ceroferaris, turiferaris. &, que las desempenyavan sacerdots ó
los quatre ordres menors? Son los ordres d' Ostiari, Lector, Exorcista y Acólit. ¿Cóm se fá la ordenació dels Ostiaris? Tots los clergues que han de
la oració pels que han rebut aquest ordre. ¿Cóm se fá la ordenació dels Acólits? L' ordre dels acólits es l' últim y més gran dels ordres menors perque
rebut aquest ordre. ¿Cóm se fá la ordenació dels Acólits? L' ordre dels acólits es l' últim y més gran dels ordres menors perque 'ls que l' han rebut, s'
'l sant Sacrifici de la Missa, y finalment resa tres oracions pels nous acólits. Aquest ordre es l' últim pel qual los clergues ván de sobrepellís.
Son lo celebrant, lo diaca y 'l subdiaca còm á ministres sagrats, y l' acòlit y 'l turiferari com á ministres inferiors. ¿Quines son les funcións del
rebut del diaca. També canta la Epístola. ¿Quines son les funcions dels acólits? Serveixen al diaca y al subdiaca; portan los candelers al Evangeli,
¿Ab quina intenciò han d' exercir los seglars les santes funcions de acólits, turiferari y ajudant de missa? Ab gran esperit de fé, respecte,
dues mans, cubrintlo ab un cap del vel humeral blanch, vá precedit per un acòlit ab una llanterna, l' aygua beneyta y la bossa ab lo corporal. Durant lo
l' incenser, l' instrument de pau y als dos costats los candelers dels acólits ab los seus ciris. Si la Missa es pontifical se colocan allí les mitres,

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »