DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
accessió F 47 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb accessió Freqüència total:  47 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

apassionat, escriptor de ploma fàcil i d'elegant i castigat estil. L'accessió de Prat de la Riba a la Presidència de la Diputació de Barcelona i més
data d'entrada de les meves rendes, alguns altres contingents a la meva accessió als meus cabals. El germà de la senyoreta Skiffins menà les negociacions.
la facultat del senyor d'exercir domini immediat sobre la terra i les accessions a ella inherents, entre les quals hi havia l'home sotmès a servitud en
que l'emfiteusi està cridada a satisfer les més vives aspiracions d'accessió a la propietat urbana i rústica, amb el màxim d'avantatges i el mínim
etc., de què és qüestió en el §135. Així tenim: accedir (accessió), accessible; corroir (corrosió), corrosible; dividir (divisió),
anys. L'entrada a la pubertat, que era també, com hem dit, una mena d'accessió a un estadi com de major edat principesca, duu aparellada per a l'infant,
de primera magnitud que començava a elevar-se. Des d'aquella hora l'accessió de l'infant Pere als regnes d'Aragó i València restava oberta. L'hereu de
seva mort prematura, la vida de Carles d'Anjou s'hi havia adreçat per l'accessió del príncep francès a les lluites del món mediterrani. Nat de Lluís VIII
de la terra. S'ha accelerat i amplificat l'accés a la terra. Aquesta accessió es produeix, simbòlicament, sobre les taules del despatx dels senyors
d'una cosa que no pertanyia a ningú. Són tres: L'ocupació, l'accessió i la prescripció. A) Ocupació. És l'aprehensió
ocupant; mes la llei civil sol adjudicar-los a l'Estat. B) L'accessió. La propietat d'una cosa dóna dret a posseir tot allò que la cosa
Senguix Kan, obrint camins a la Xina, sembla que motivaren considerables accessions de les províncies orientals de l'Islam. Les notícies de llur augment, i
nom, i hi havia guerra entre dues tribus aràbiques, aus i khazraj, l'accessió d'una força jueva —ordinàriament els jueus, és clar, no lluitaven— havia
Després d'una o dues generacions hi hagué dificultats perquè l'accessió dels prosèlits significava una pèrdua per al tresor, i la casta
no arriba a realitzar-se. No es produeix un canvi violent amb l'accessió de la burgesia al poder. Persistència de les formes socials típiques del
és la possibilitat que tots els ciutadans participin en el poder, bé per accessió als càrrecs públics, bé per vot i opinió pública, és a dir, per delegació
un llarg període de la història —fins al Renaixement, per a concretar— l'accessió a la cultura constitueix un privilegi raríssim, que molt pocs poden
primer, aclaparadorament majoritari, coactivament separat de la possible accessió al saber i la cultura; el segon, la casta sacerdotal, detentor exclusiu
inconvenients dels altres dos, fomenta un estalvi reproductiu, permet l'accessió dels operaris a la propietat i contribueix a trobar solucions suasòries
per ell impenetrables. El problema radica en això: fer efectiva l'accessió directa dels obrers a l'accionariat suprimint intermediaris —bancs,
l'emfiteusi, que mereix un veritable tractament autònom. La tradició i l'accessió En tots els contractes translatius del domini o d'una part d'ell, com és
bé valia de mantenir-la en la Compilació del Dret Civil català. Quant a l'accessió, que és el dret a adquirir allò que un altre incorpora en terreny propi,
càstig tan temut de sotmetre's al pare passivament amb l'esperança d'una accessió ulterior a la funció del pare? En definitiva, però, no és tant l'angoixa
que no sigui possible de trobar-ne un, fora d'alguns establiments d'accessió difícil. No tenim una edició moderna o relativament moderna d'aquest
definida ni un cap prou voluminós per a constituir un obstacle a la seva accessió, de manera que es menja íntegrament i d'una manera facilíssima, si és que
coronar els seus èxits amb la seva captura, i, vigoritzada de fresc per l'accessió d'una nova dinastia, que Hazael, capitost en la guerra, fundà en
país era d'una creixença relativament tardana, datant essencialment de l'accessió dels Mèrmnades, i que els seus productes revelaran una influència de les
noble i poderós, féu per això molts dons i serveis a Sant Pere de Vic. L'accessió a la seu de Vic del nou bisbe Borrell (1010-1017) no comportà de
i la voluntat d'estudiar seran els únics mèrits necessaris per a l'accessió a títols acadèmics. Els universitaris estaran en plètora, sens dubte,
en l'assaig anterior en què ens sentíem utòpics— i per tant, en l'accessió universal a l'oci indispensable per al cultiu de l'esperit. L'hora
corones peninsulars i mediterrànies a Joana la Boja i al seu fill Carles, accessió dels dominis europeus de la Casa de Borgonya, elecció de Carles V al tron
una primacia que avui li nega l'evolució progressiva de l'agrarisme. L'accessió a la propietat del major nombre recolza en el fet, que molts obliden, de
nuclis urbans, el punt de partença d'una veritable autonomia, cosa que l'accessió del poder reial al seu domini ben aviat ens mostrarà. Efectivament, el
ho féu dintre d'Igualada en una plaça ex professo. 7è·: Accessió dels comtes-reis a la senyoria de la vila (1233). Condomini amb
Enginyería de mines: Principis de la propiedat minera: accessió; ocupació; regalía; coses nullius. (Vid. Secc. 53).
Distingeix entre el mar com a medi de comunicació, i el mar com a accessió a la terra; fa referencia al domini d'Espanya a Amèrica; demana si tenint
efectiu, tota vegada que pot ésser fàcilment contrarrestat pel principi d'accessió dels béns mobles al sòl, és evident que l'incompliment per part dels
en prenia, com éll estaba febrós per les begudes, pegantme li pasaba la acsesió. La cruel vida de perros qu'emdaba, la observasió em feu fer, de que ahon
és el cas d'Argentina o del Brasil. Fixem-nos que el Brasil, malgrat l'accessió a la independència, encara va patir l'esclavitud fins a finals del segle
del concepte de subrogació real (encara que algun autor parla d'accessió), ja que segueix el principi general de conservació d'un dret. El dret
alterar la titularitat jurídica d'uns béns privatius. c) L'accessió. Els béns incorporats per accessió a un bé privatiu són privatius i
béns privatius. c) L'accessió. Els béns incorporats per accessió a un bé privatiu són privatius i els incorporats a un bé comú són comuns,
sequitur principale. En aquest cas, s'apliquen les regles de l'accessió i per tant el propietari d'un bé té dret a tot allò que s'hi incorpora o
que s'hi incorpora o uneix de forma natural o artificial. Els problemes d'accessió són resolts per la normativa general, ja que es tracta d'un problema
comú els fruits dels béns comuns i també els béns incorporats per accessió. Per altra banda, el patrimoni en comunitat pot ésser modificat, ja que
privatius. No obstant això, aquesta regla té algunes excepcions: les accessions pertanyen a l'objecte principal, els béns obtinguts per subrogació real
o disminucions haguts des de l'extinció del règim fins a la liquidació (accessions, fruits pendents, pèrdues parcials...) o per subrogació real amb altres