DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
acreixement M 90 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb acreixement Freqüència total:  90 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

el cristall humiliat sobre el món. Sols l'inefable abús i acreixement l'un per l'altre dels perfectes amants fóra una imatge adient;
de l'esquema dualista: "la llista... resulta d'un procés històric i d'acreixement més que no pas d'una empresa sistemàtica." Hi ha cants totèmics
per causa meva. Pel que feia a alterar el meu estil de vida amb un acreixement de les meves despeses, li vaig dir si en les nostres actuals
retraïment; sobreseure, sobreseïment; vèncer, venciment; acréixer, acreixement; conèixer, coneixement; créixer, creixement; merèixer, mereixement;
que se li dóna pel seu propi bé i per la seva pròpia utilitat; pel seu acreixement, pel seu millorament. Car obrar altrament, és obrar contra si mateix,
i sindicals del proletariat. I els fets ens demostren que les èpoques d'acreixement i decreixement de la política obrera marxen paral·leles amb les dels
i menys el desenrotllament immens que va rebent cada dia. L'extraordinari acreixement de la població urbana és una de les causes de la Municipalització. Ell ha
la higiene, per millor comoditat i rapidesa dels serveis públics, per l'acreixement del benestar i de la felicitat de tot el veïnat i que d'igual manera que
com un mer prellegat. Aquesta doctrina, junt amb la referent al dret d'acreixement, són, com ja he indicat, conseqüències naturals o llògiques dels dos
en l'hereu. I si em limito a fer una simple menció del dret d'acreixement, no és perque deixi de tindre aquesta matèria tanta o més importància que
dues institucions jurídiques anexes d'aquesta universalitat: el dret d'acreixement, i l'extensió a la universalitat de l'herència, de la institució d'hereu
la corda que sosté aquesta arcada. L'examen ortodiagràfic fa notar aquest acreixement aòrtic, que és una veritable deformació vascular que abraça l'aorta fins
mateixos productes naturals i els industrials res no suposarien per a l'acreixement de la riquesa, si no vingués el comerç a fer-los circular i portar-los
progrés de l'humanitat. Dóna a l'agricultura, a la indústria, el mitjà d'acreixement, i desvetllant les competències, obliga al millor perfeccionament dels
de la proporció de la població ocupada en les tasques agrícoles i un acreixement de la restant. Ha estat per no haver pogut realitzar amb prou intensitat
rèdit social agrícola obtingut en una empresa, és a dir, per a mesurar l'acreixement total de riqueses aconseguit durant l'any, gràcies a l'activitat que en
produïdes i consumides pels que intervenen en l'empresa i per l'eventual acreixement de la valor del bestiar de renda) és a dir del valor total de les
Productes de l'empresa consumits pels treballadors 245 Acreixement del valor del bestiar de renda 75 1.350 ptes. b) Valor
la maquinària i del bestiar de treball 65 710 ptes. c) Acreixement de riquesa aconseguit gràcies a l'activitat de l'empresa (Rèdit social
cal tenir en compte en la distribució del rèdit social agrícola Aquell acreixement de riquesa s'ha obtingut innegablement gràcies al treball total (manual i
altres activitats productives, no és una cosa fixa; és una cosa dinàmica. Acreixements successius de la població, noves condicions de l'ambient econòmic, noves
Ací sembla que el canvi interessa. Considerat socialment trobaríem un acreixement de riquesa creada: el rèdit social agrícola fóra de 740 pessetes
150 i 200 francs per hectàrea acompanyat encara d'un acreixement del producte brut vendible que anava del 8 al 12 per
els mercats i que pràcticament se sol traduir per als pagesos, per un acreixement del rendiment agrícola net obtingut de les seves empreses. Un exemple ben
de conreu, millorament que s'estèn durant el segle successiu gràcies a l'acreixement dels coneixements sobre la fisiologia vegetal. I si els arbres de fruita
Aquesta idea de descomposició semblava contradir-se amb l'acreixement ponderal comprovat i que ell va interpretar com el resultat d'haver-se
que augmentin les distàncies que les separen mútuament. El resultat és un acreixement de llur energia cinètica, un augment de la temperatura del cos i de les
rei Carles, i especialment als miquelets d'En Blai Trinxeria". A l'acreixement de la indústria armera correspongué una intensificació enorme en la
el nombre de tornalls el segle XVIII en correspondència amb l'acreixement transcendental de la manufactura d'armes. Destaquen les instal·lacions
nombrosos sondatges. Han sorgit instal·lacions industrials amb grans acreixements de les aglomeracions humanes (Cardona, Súria, La Coromina) i així els
dóna compte del mecanisme del rellotge. Cert que l'arbre és construït per acreixements, per transformacions successives, és a dir, per evolució, però cal tenir
que l'Església consideri necessàries per a la conservació, prosperitat i acreixement del bé espiritual dels fidels. Quan l'Estat compleix aquesta tasca, la
Només que, en el primer cas, l'essència del superhome consisteix en l'acreixement de les seves capacitats amb mires a realitzar, de grat o per força, les
Després vénen el matrimoni, la professió, els fills, i cada vegada l'acreixement és un límit, perquè quan un és casat, això ja no és cosa que s'hagi de fer
qui s'ocupen dels vells són generalment joves. Però el manteniment i l'acreixement de l'esperança donen una coloració nova a tot el que es fa. Posar un
L'home de trenta anys torna a ser diferent. Parlem de joventut mentre els acreixements encara superen les disminucions i hom no nota aquestes darreres. Amb tot,
per baralles legalistes i atent a l'obrador de la notaria. I també l'acreixement i conreu de la hisenda seva i de la seva muller, Paula Narcisa Tarragó,
les relacions tradicionals són sotmeses a les condicions degudes a l'acreixement de la racionalitat instrumental o de l'estratègica: l'organització del
der Technik). La pressió institucional sobre l'acreixement de la productivitat del treball, mitjançant la introducció de noves
adiabàtica (sense escanvi tèrmic) la seva entropia ha d'augmentar (acreixement positiu); tota transformació adiabàtica amb disminució de l'entropia
positiu); tota transformació adiabàtica amb disminució de l'entropia (acreixement negatiu) és físicament impossible. Tornant a les oposicions qualitatives,
l'homògon que acabo de mencionar) creixen indefinidament ensems, l'acreixement interminable de /N\ emmenant el de /n\ i recíprocament.
"superiors" m'han confiat i merèixer llur confiança? Si es reflexiona l'acreixement desfrenat de la producció actual, es veu que no té gens per fi la
que no porti a la procreació ha de deduir la seva norma del fi, que és l'acreixement de la comunió entre marit i muller. Aquesta norma(...) no ha de ser
moral per a lluitar en la vida. Els punts sobre els quals insistí foren l'acreixement de la valor de l'individu, per mitjà d'un desenvolupament del caràcter,
pas contra la vida. El potencial d'una regió, lluny d'ésser minvat per l'acreixement de la cultura i de les arts tècniques, al contrari, n'és, magnificat.
reducció del 20% de les despeses i pèrdues de temps així com un acreixement d'un 10 % de la producció. Així, esdevingut ministre de
Tot això no és pas en retret per als qui, esforçats, treballen per l'acreixement de la família, donant així motiu i material a facècia gràfica i
artístiques i sumptuàries; i per això pot ésser considerada també època d'acreixement i d'intensificació del col·leccionisme, època sobtadament més propícia
dels prínceps protestants. 1.1.3. Les politiques. Bodin L'acreixement de les sectes religioses durant el segle XVI no deixà de tenir

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »