DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
addició F 708 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb addició Freqüència total:  708 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

catalans del segle XII devia ésser ja una mica més complet per l'addició de peces a l'ausberg. L'any 1151 els templers de Corbins cediren
en el món físic. Mentre que l'operació màgica li sembla que és una addició a l'ordre objectiu de l'univers: per a aquell qui l'acompleix, presenta
llet i cafè. Segons la vostra hipòtesi mecànica i determinista, l'addició del cafè determinarà fatalment l'ennegriment de la llet. I
de 100 no són allí indígenes, i així ha estat feta una àmplia addició proporcional als gèneres dels Estats Units. Considerant la naturalesa de
capriciosament— pot produir un gran resultat, en un període curt, per l'addició de simples diferències individuals en les seves produccions domèstiques;
converteix en dos, o és el segon, o és l'un i l'altre plegats, per l'addició de l'un a l'altre, que es converteixen en dos. Em sorprèn, en efecte, que
un u a un altre u, que la causa que el converteix en dos és aquesta addició, o bé que, un cop l'has dividit, és aquesta divisió ¿no et guardaries
la unitat tot allò que arribi a ésser u. Pel que fa a les divisions, les addicions i totes aquestes argúcies les enviaries a passeig i deixaries que
aquella que diu que la identitat del fenòmen psíquic resulta de la suma o adició latent d'unes mateixes impressions i d'altres tan falses com aquella que
hi vareig entrar tan de plè que ja no m'havia de moure. Deixeu-me dir, com adició, que vareig viatjar tres anys més, adquirint tal pràctica en el viatjar,
i els seus camins per a arribar-hi o sien les canyeries, amb la adició de les clavegueres, camí segur, sinó per a anar al cel (que cap regidor
a Döbereiner per preguntar-li si no es podria ennoblir el ferro per addició de manganès, "la qual cosa tindria gran importància per ésser
meva edat; car jo també estic d'acord amb els mots de Soló, però amb una addició: bo i envellint em plau d'aprendre, però només d'un home honest. Se m'ha
aquestes possibilitats conceptuals poden invertir-se, si volem, amb l'addició del prefix mal, que té la propietat de capgirar el sentit
que apareixen a les paraules assenyalant un fonema que difereix de l'addició normal de llurs components: ny, ll (ben
virtuosa i cívica. Aquests tenedors, comptables o escrivents feien unes addicions i substraccions, unes multiplicacions i unes divisions, passaven d'un
i es tira a poc a poc i bo i remenant sobre la suspensió d'arseniat. L'addició de melassa no és indispensable, però fa que els resultats siguin més
però abans no m'hagués empassat un bocí ell començà de proposar-me una addició contínua que durà tot el desdejuni. —Set? I quatre? I vuit? I sis? I
tendrament si em recordava dels nostres jocs infantívols a base de les addicions, i com havíem anat plegats a legalitzar el meu contracte d'aprenent, i
qui-sap-lo que no se'n mostrés estarrufat. Aquella era una agradable addició al seu estil naturalment agradable, i vam avenir-nos magníficament. Al
vestit. No sé pas a què s'havia assemblat, si no és a un funeral, amb l'addició d'un gran sol o estel danès penjat al coll amb una cinta blava, que li
pensament que ell ho podria ésser i la temença que ho fos no eren pas una addició migrada al meu esglai. Ell, quan no dormia, ni jugava una mena tota
aconsegueixi donar als nous edificis la perfecció que no pot venir d'una addició, no sempre encertada, de formes ja caducades, sinó de l'esperit del
sempre amb /d\ la síl·laba /ad\; exemples: adverbi, addició, adscriure, admirar, adjacent, etc.. Excepcions: atlas, atleta,
o més ús que el masculí, ha estat est tret d'aquell mitjançant l'addició del sufix -ot; exemples principals: abella, abellot, illa
el belga la belga. Derivació dels noms i adjectius 253. L'addició de sufixos. La derivació és un procediment de formació de paraules
La derivació és un procediment de formació de paraules mitjançant l'addició a la fi d'un radical, d'una certa terminació, que s'anomena sufix, dotada
totes les desinències. Emperò determinades paraules oferixen en l'addició de sufixos les següents particularitats: a) Les paraules
baix que s'ou sovint en la llengua parlada. ultra en addició a; és forma arcaica reintroduïda modernament en la llengua culta que cal
que els extrets tissul·lars i altres materials tromboplàstics, la seva addició a la sang in vitro no sols no té una acció afavoridora de la
interior, molt allargassades per la prolongació dels murs laterals i l'addició d'encavallades al bastiment de l'envelat. Thede (/VKR\, VI, 245,
Al començament d'un mot s'escriu generalment /ad\. Ex.: addició, adduir, adjacent, adjectiu, adjudicar, admetre, admirar, adquirir,
ara el canvi d'una /t\ final en d (mut, muda), l'addició d'una n (ple, plena) o el guany o la pèrdua d'un accent
malament envers els seus parents. Ultra. Significa "en addició a", "a més de". Ex.: Ultra els llibres que ha comprat, té els
i el que s'ha dit en una proposició precedent (oposició, conseqüència, addició, etc.); tanmateix, nogensmenys, amb tot, per això, però, a desgrat
{Ad} (del qual prové el prefix català a). Ex.: addició, adherir, adjacent, acceptar, al·lusió, aglutinar, aplicar.
V. §160 /b\). /f\) Els composts resultants de l'addició d'un sufix de derivació a un compost del tipus blat de moro, lliure
una estructura, la unitat de la qual, no és el resultat d'una simple addició d'elements, sinó un conjunt que, en sorgir espontàniament, posseix tots
Els traçats previs de les articulacions isolades, ens facilitaran les addicions i substraccions en aquests palatogrames. Una pauta ben establerta
Peers sobre /La influencia de Chateaubriand en España\ ni les addicions del senyor Núñez de Arenas, esmenten el nom de Jaume Balmes entre els
ha estudiat diferents elements topalls i acaba per recomanar l'addició de certes barreges que semblen estabilitzar les terres segons les seves
i una altra de superior, en la qual el creixement és normal; noves addicions d'oxigen no tenen cap efecte, baldament un gran excés d'oxigen pugui
continguin més elements oxidants i, per tant, una valor rh més elevada. L'addició d'elements o sistemes molt actius sota el punt de mira del potencial
d'una forma tan especial que el ferro no hi posava remei. Per contra, l'addició de clorur o de sulfat de manganès a la proporció de 10 grams per
tomàtecs fets en terrenys calcaris, etc.; tot això ve corregit per una addició convenient de manganès. Addició convenient que si és en excés resulta
etc.; tot això ve corregit per una addició convenient de manganès. Addició convenient que si és en excés resulta perjudicial per a la planta i
intervé d'una manera molt activa, tant com els mateixos microbis, l'addició de col·loides activats, tals com el lignit. Probablement que el mecanisme
la idea mateixa de la perfecció acumulativa de l'univers basada en l'addició total de cada una de les coses separades. Obres trescentistes italianes
de la seva numeració i situació; la primera ha calgut variar-la per l'addició de noves cartes trobades, a les que segurament seguiran d'altres, i també
primer suplement serà el decuit mucilaginós. Més endavant, serà l'addició de farines. Als infants restrets, se'ls donarà decuit d'avena i als que

  Pàgina 1 (de 15) 50 següents »