DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
addicional AI 761 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb addicional Freqüència total:  761 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

l'albinisme, el melanisme, la deficiència de cua o de banyes, o bé dits addicionals a les potes del davant o del darrera; i no es relacionen amb caràcters
comesa. L'estrena provoca sempre una certa expectació, i alguna despesa addicional, ja que el claver major s'honorarà a imprimir l'obra, si bé la tirada
tornava a casa després del treball. Tenia un foc esclatant, i la joia addicional d'un parell de llums de lectura. Així és que l'interior era calent i
d'aquell aire exterior de diumenge i de totes aquestes solemnitats addicionals, aquell dia no ens va acabar de fer el pes. Em direu que un diumenge
internacional de vies fèrries. Conveni postal universal amb protocols addicionals i reglamentacions complementàries de girs, valors declarats,
d'ell (Torralba d'En Salort). b) Taules amb pilastra addicional col·locada perpendicularment al centre de la cara posterior del suport,
pedra petita (Torre Trencada). c) Taula amb pilastra addicional que té l'extrem de dalt estalonat en un dels cantells inferiors de la
preus irrisoris, i que a ella, entre la borsa i el que cobra per treballs addicionals, li sobren diners per a donar-ne als seus pares. Els parlà dels
podia aspirar a completar els treballs en curs per medi d'uns triangles adicionals que unirien la terra ferma i les illes, i prolongarien l'arc primitiu
a les quals substitueixi, segons el model que figura en l'article addicional que es publica com a anex del present Decret. Article 5è· A
en el Decret precedent Estatuts d'empresa col·lectivitzada Article addicional. L'empresa col·lectivitzada... subroga la personalitat jurídica de...,
La susdita llei consta de 203 articles —més dues disposicions addicionals i altres dues transitòries— distribuïts en sis títols: I Dels
sentencia. Aquest dret està extrictament regulat en l'article 2 adicional de la llei de 5 d'Abril de 1904 fins al extrem de que
ordinari era insuficient, estaba autoritzada la formació de pressuposits adicionals, cosa que avui dia ha desaparescut, però en realitat pot calificar-se de
i llevor per a la seua entrega gratuita. Ambdues Conclusions i les addicionals a estes que proposà el senyor Duato, s'aprovaren unànimement per la
si el motor va poc carregat, per una mateixa velocitat, la resistència addicional © ha d'ésser més gran que si funciona a plena càrrega. Això
el major o menor rendiment que puguin donar. En instal·lar la resistència addicional cal tenir la precaució de només afegir-la a l'induït, tal com hem
podem variar la velocitat del motor. En aquest cas la resistència addicional o de regulació © és inserida en sèrie amb les bobines dels
Els cacaus de preu més baix porten fècules, i també, sovint, sucre addicionals; llur valor nutritiva és, per això, més petita que la del cacau pur.
a ©, no són explicades per ©. Cada particularitat adicional, presenta la seva exigència distinta. La simple exposició d'un fet només
en cm. © nombre de cilindres. Compressió Ara, hi ha un volum addicional al de la cilindrada: el format per la cambra de compressió; o sigui que
el dipòsit fos ple o buit. Aquest inconvenient es resol posant una cubeta addicional al carburador, que rep el combustible del dipòsit, bé sigui per gravetat
veïnal d'Armentera a l'Escala, de la qual en resulta una certificació addicional única, d'import 4,641'33 ptes., a càrrec exclusiu de la
camí veïnal de Montmany al Figaró, de la qual en resulta una certificació addicional única d'import 9,800'45 ptes.; havent-ne d'abonar l'Estat
de la dita contracta, rescindida amb pèrdua de fiança, i la certificació addicional única a què dóna lloc, d'import 1,843'93 ptes., a càrrec
de Morunys a Llinàs (província de Barcelona), i les cinc certificacions addicionals a què dóna lloc, pel seu import total de pessetes 121,054'90, de
d'Alcover a Santa Creu de Calafell, així com les quatre certificacions addicionals important un total de 8,679'58 ptes., del qual abonarà l'Estat
a la carretera de Lleyda a Puigcerdà, així com les tres certificacions addicionals que en resulten, important un total de 7,002'04 pessetes, del
Fluvià a Castelló d'Empúries, de conformitat amb el pressupost reformat i addicional del projecte, i tenint en compte que s'han fet els treballs amb una
solvència. Autoritzar una despesa total de 5,707'50 ptes., addicional a la que fou assenyalada per a la instal·lació de les màquines de rentar,
derivaven de les altres; de fet, no va presentar-ne cap demostració addicional. Jones i Abraham van tractar més àmpliament el tema del caràcter anal tot
que contínuament travessa el sistema. En certes ocasions, aquesta càrrega addicional, i especialment la seva naturalesa, origina alguns problemes. La
suma de diner, en certes ocasions complementada amb una petita quantitat addicional en ajut del pagament de vestits o bé en les compres de teles. Els
La finura exquisida, meravellosa, d'aquest oït intern, va exigir una peça adicional a l'orella, la qual existeix tant sols, més o menys desenrotllada, en les
els termenals per a encebar la làmpada, cal una resistència addicional. Aquesta resistència serveix a la vegada per a limitar el corrent quan la
de mercuri disminueix en augmentar la temperatura, aquesta resistència addicional serveix també de resistència de compensació. En efecte, en augmentar la
la resistència del vapor de mercuri, però augmenta la de la resistència addicional; i així, la resistència del conjunt, i per tant el corrent de consum de
la bombeta a la màquina neumàtica, hom pinta un xic, interiorment, el tub addicional soldat a la bombeta amb un líquid que conté una certa quantitat de fòsfor
hom tanca la bombeta escalfant el punt de contracció /a\ del tub adicional, i estrangulant completament, separant-ne la resta del tub, aquest punt,
hi obtenen les relacions interpersonals —tret comú al grup de capítols addicionals—, observem com els mateixos conceptes i les mateixes citacions que ja
d'engendrar una criatura i de curullar els desigs de l'esposa. Un motiu addicional de plaer és l'afalagament dels seus desigs femenins, per la seva
per pagar les compres de 30 dies, haurà d'invertir-hi més diners addicionals: aquests constitueixen la pèrdua monetària. Si l'empresa té, en canvi, un
per tant, li serà probablement cada vegada més fàcil d'obtenir un crèdit addicional a compte de la diferència. Si, per exemple, una empresa ha finançat un
ens caldrà informació complementària i això exigirà alguns comptes addicionals. Examinem quins hauran de ser aquests: 1. En primer lloc, si
comptable de les amortitzacions es fa a final d'any. Una raó addicional per fer-ho així es veurà al capítol VII. En situacions
si entre abril i desembre d'aquest any no hi ha cap canvi de preu addicional? Taula 6.3. Assentaments comptables Immobilitzat brut
falta per arribar a 1.800.000 ptes.. És més, hi ha una condició addicional, i és que encara que l'empresa tingués tres màquines d'edats escalonades,
de ser en rigor. Aquesta, a més de la major simplicitat, és una bona raó addicional per fer allò que proposàvem al capítol anterior d'aplicar les
sinó que cal que es faci amb criteri. En segon lloc, cal portar comptes addicionals, com hem vist al capítol VI, i aquests fan la mecànica comptable
a les eufòries dels anys '60. Això naturalment crearà tensions adicionals, perquè els pobles es resisteixen a perdre l'estat de benestar: És més

  Pàgina 1 (de 16) 50 següents »