DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
adjunció F 70 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb adjunció Freqüència total:  70 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

entre els indis hopi, la confecció dels "bastons de pregària", per adjunció a les plomes que en formen l'element principal de branquinyols de
elements adquirits en altres llocs; i, sense cap mena de dubte, aquestes adjuncions ocasionen sovint una modificació del sistema. De vegades, també, no
és que els pares són "morts" i que la procreació no es concep com l'adjunció, ans com la substitució dels éssers vells per un de nou. D'altra banda,
sentit dels quals s'ha perdut, poden servir per a forjar noms propis per adjunció d'un sufix. D'aquesta manera, el mot matirandjingli del
(sujet)? En la signatura mateixa del llibre, per l'adjunció d'aquest segon Loti, d'aquest tercer home que només escriu, es fa un
adverbi (més, menys). Els adjectius admeten —alguns exigeixen— l'adjunció d'un complement, que està generalment constituït per un nom o grup
vet ací o vet aquí, heus ací o heus aquí, admeten l'adjunció de pronoms febles (vet-lo ací, heus-lo aquí, etc.). En el cas de
Però això no vol dir que aquells no puguin usar-se mai sense l'adjunció d'un complement-acusatiu, ni aquests no puguin admetre algun cop
d'un complement-acusatiu, ni aquests no puguin admetre algun cop l'adjunció d'un tal complement, ço és, d'un complement que expressi quelcom a què
té una significació diferent de la del derivat que s'obté per la simple adjunció del sufix al radical (carner, ferrer). Hi ha, però, casos en què
abaratir; lent, alentir; bla, ablanir; bo, abonir; rodó, arrodonir. L'adjunció d'aquest prefix a certs verbs intransitius en fa verbs transitius o
i dreçar. Notem, ací, que els verbs derivats d'adjectius per l'adjunció de les terminacions /ar\ o /ir\, tot essent la mateixa
als suports, hom troba ja constituïdes les dites tanques, per l'adjunció als filferros horitzontals d'altres verticals cada 55 cm., els
de les inevitables modificacions que l'extravassació i, eventualment, l'adjunció d'anticoagulants fan sofrir a la sang, que la converteixen en una
els mètodes d'estabilització de la sang per desfibrinació, i per l'adjunció d'altres substàncies que no siguin el citrat de sosa. La qüestió
segueix: "Proposició provinent de /apud\; ab i, amb la adjunció d'una nassal amb; la primera forma (ab) empleada
difícil problema, ha intervingut un element nou i molt important amb l'adjunció en el formulisme d'un terme d'informació, el qual es revela com una forma
que l'acció mencionada (partir) és en futur (partiré) per l'adjunció del monema é. Els exercicis estructurals són destinats a
sistema transformacional és compost per regles de supressió, reordenació, adjunció, etc.. Les regles de base fan possible la introducció de noves
de vidre s'opacifica; els esmalts esdevenen opacs. Esmalts òpals Si l'adjunció d'òxid d'estany és dossificada a un punt just, els esmalts resten a mig
Si pot fer-se amb aigua destil·lada molt millor. La finalitat de l'adjunció del bicarbonat (gran neutralitzant d'àcids), de respatllar-les i d'un
l'aigua, aquesta ha d'ésser destil·lada. Neteja de pinzells o espàtules, adjunció d'aigua a la capa d'esmalt o als flascons, etc.. S'ha de posar molta cura
aproximadament uns dos minuts per color. És preferible ésser prudent en l'adjunció d'essència. Per bé que de moment semble que en manqui, a mesura que es
Les característiques anatòmiques —curvatures a les plantes dels peus i adjunció del dit gros als altres dits— permeten d'afirmar que el posseïdor del peu
no educa un altre gos", ha dit Emerson. Molts autors han suposat que les adjuncions successives, que constitueixen el progrés de la civilització en l'ordre
i, tenint ja tot lo que se sab del món inorganic i de la vida, aquesta adjunció les completa definitivament. Tal complement es la preparació
El poble d'Atenes se vegé obligat ben sovint a recrutar-se per l'adjunció dels extrangers. El de Roma, encara que establert sobre una base molt més
perdues graduals que hi haurien ocasionat una extrema reducció sense les adjuncions fetes de tant en tant. No hi ha una sola noblesa a Europa la massa de la
no s'han multiplicat, no fan més que sostenir-se, i els calen també adjuncions. Les classes restringides, com se veu, no tenen el poder d'extendre-s ni,
els indis americans cada vegada que fem una cigarreta. El tabac és una adjunció exquisida a l'art de viure, així com d'altres són útils (per exemple el
els de la seua classe, un adverbi (dit de manera) {insolite} per adjunció d'un sufix {e} al radical. Ens interessa el sentit de l'adverbi:
fan un germà al node arrel (per substitució o per adjunció). És el que se'n diu la condició d'extensió, l'equivalent
(on «es trasllada a» vol dir: s'hi adjunta o es mou al seu especificador —adjunció o substitució, respectivament). D'aquesta manera, tot trasllat és motivat
endavant, cau en la categoria de «la resta». Deixant de banda per ara l'adjunció, la hipòtesi plausible més restrictiva és que les estructures X
que les estructures possibles es limiten a les d'(1). Pel que fa a l'adjunció, d'acord amb Chomsky, 1986a, no hi ha adjuncions a cap
que fa a l'adjunció, d'acord amb Chomsky, 1986a, no hi ha adjuncions a cap complement; l'adjunció (almenys a la sintaxi manifesta) «preserva
Chomsky, 1986a, no hi ha adjuncions a cap complement; l'adjunció (almenys a la sintaxi manifesta) «preserva l'estructura,» i la distinció
inclou l'Espec i els elements adjuntats, si n'hi ha (atès que l'adjunció a una projecció màxima, al seu Espec o al seu nucli està
donant lloc a la categoria complexa [x put X], com en l'adjunció d'ϰ a X a (5). El domini, el domini intern i el domini
són transformacions de substitució, però també hem de tenir en compte l'adjunció. Permetem, doncs, l'estructura d'X amb barra (5) igual que la (1)
empírics tan forts com per al cicle estricte. Suposem, doncs, que l'adjunció no cal que estengui la seva fita. Per ser més concrets, suposem que el
en el segon tipus de llengües hauria donat lloc a estructures d'adjunció bastant diferents de les de les llengües amb elevació. Hi ha moltes
d'una operació, aleshores aquesta aplicació està prohibida. A (26b) l'adjunció d'α a there donaria lloc a una interpretació
com ara «hi ha un home estrany a qui sembla que a fora plou»). Però l'adjunció no hi està permesa: la derivació convergeix amb una interpretació
àtoms només representen els troncs atòmics i completant la fórmula amb l'adjunció a cada símbol d'una quantitat de punts igual al nombre d'electrons de la
entre original i còpia; totes les còpies, les descàrregues i les adjuncions a partir d'un arxiu inicial resulten absolutament equivalents i
entre estructura central (saturada, amb les variables) i perifèria o adjunció. Els senyals construïts en funció de l'interpretant en tercera instància,
possible. El resultat d'aquestes influències va ser, en alguns indrets, l'adjunció pura i simple de certes hores a l'ofici del matí i del vespre.»
morfològic que consisteix a modificar una base, generalment mitjançant l'adjunció d'un afix, per a formar un mot nou. Com s'indicarà més avall (§ 6.5.1.2)
té un caràcter binari, i si el mot conté prefixos i sufixos, l'ordre d'adjunció es pot deduir generalment a partir de l'existència o l'absència del mot

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »