DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
adjuntar V 488 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb adjuntar Freqüència total:  488 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

Abans de fer-ho m'escrigué una lletra, era el seu testament. No n'hi adjunt una còpia perquè és llarg i no tenc a l'abast cap màquina fotocopiadora.
familiaritzar el món dels objectes (que és la seva primera matèria), tot adjuntant-hi la xifra obsessiva de l'home. Tanmateix, fora de la lletra de la
havien construït i regalat al Municipi escoles de planta i havien adjuntat als titulars, amb l'excusa d'alleugerir-los la feina, però en realitat
coneixen ja un alt grau d'expansió, i llur origen artesanal és conegut adjuntant al nom del producte el del lloc de procedència. Ja veurem quina classe de
En el memoràndum o llista de les peces de terrissa demanades (que s'adjunta a la lletra) figuren: /pichers pera dar aygua que sien tots
o sia, el mateix al qual Felip V, l'any 1725, va adjuntar també el seu "Real Seminario". Els "Estudios reales de
teló, és ben evident que no podem prendre com una idealitat seriosa la d'adjuntar l'aigua i el foc, l'afirmació i la negació. Les diferències essencials en
comunicació cavall serà un nom no determinat i per tant no li serà adjuntat l'article definit: hom no dirà En Pere es vol vendre el
Pere tingués dos o més cavalls blancs) i que calgui per a determinar-lo adjuntar-li encara un altre o altres complements determinatius. En expressions com
que siguin les circumstàncies en què sigui proferit i sense que calgui adjuntar-li cap complement, puix que no hi ha cap més astre que porti aquest nom.
dient Vilafranca del Penedès, Vilafranca de Conflent, etc., ço és, adjuntant al nom Vilafranca un complement determinatiu (del Penedès, de
pren la forma blanc, revesteix la forma blanca quan s'adjunta al nom cabra (una cabra blanca), i, adjuntat als plurals de
V. §§38, 44 i 84. 27. A un adjectiu s'adjunta a vegades un mot que indica generalment en quin grau la característica
adjectiu és posseïda per l'ésser o cosa designats pel nom al qual s'adjunta. Ex.: Un carrer molt llarg, Un carrer més ample que el carrer
en dues categories, noms masculins i noms femenins, segons que, en adjuntar-los un adjectiu de dues terminacions, aquest revesteix la forma masculina
i 37), per a introduir en la frase el nom al qual s'adjunten marcant que aquest nom és un nom determinat o un nom indeterminat. La
indefinits numerals o quantitatius, sobretot bastant, poden adjuntar-se al nom per mitjà de la preposició de. Ex.: Molt d'oli.
? plora). El fet que s'està acomplint té un nom (plor); però si, adjuntant els dos noms nen i plor diem, per exemple, el plor del
(amb el pronom posposat a una forma de l'indicatiu) són arcaiques. En adjuntar-se un pronom feble a un pretèrit perifràstic (V. paràgraf 58),
recíproca (V. §§69 i 74), el pronom i el verb al qual s'adjunta estan en la mateixa persona gramatical: em banyo, et banyes, es banya,
es banya, ens banyem, us banyeu, es banyen. Però molts cops que adjuntem un pronom feble a un verb que està en la mateixa persona, amb aquesta
També ho és sovint per la conjunció comparativa com, a la qual s'adjunta la preposició a, a menys que el predicatiu vagi precedit per un
particularitat que es fa correntment concordar amb l'adjectiu al qual s'adjunta. Ex.: L'he trobat tot trist, però L'he trobada tota trista.
per un pronom feble (Vaig sentir cantar-la), aquest pot adjuntar-se al verb principal (La vaig sentir cantar), però, en aquest cas,
(que podríem anomenar relatives substantives), al pronom qui pot adjuntar-se, a tall d'antecedent, l'article definit. Ex.: El qui digués això,
ram rama, regle regla, roc roca, llegany lleganya. 138. Adjuntant al radical d'un nom el sufix et (femení eta), s'obté el
que prenen una de les dues terminacions /ar\ o /ir\, s'adjunten un prefix. Ex.: apressar, derivat de pressa; encoratjar,
pel pas d'una metralla de poc volum o d'una bala; en aquest tipus cal adjuntar-hi el desprendiment epifisari dels soldats joves. El gran esclafament de
sobre l'abductor i extensor llargs del dit polze. En les fotografies que adjuntem núms. 48 i 49 pot veure's, en la primera, la típica
Curs posterior normal, fins al guariment; en les radiografies que adjuntem, fetes les unes moments abans de posar l'extensió (figures núms.
s'acorden a afirmar la seva forta vigoria; ens sorprèn, en canvi, que li adjunti, en força i destresa, el seu germà Jaume, el qual, segons el testimoni de
branca industrial, ho comunicarà al Consell d'Economia de Catalunya, adjuntant una Memòria que contingui totes les dades econòmiques, tècniques i
d'origen grec? Després de tot quant resta explicat, creiem d'interès adjuntar-hi la següent informació referent a les danses gregues de l'illa de
quantitats són les que figuren en l'Estat de Situació. L'infrascrit no adjunta en els anexos un detall nominatiu dels creditors que integren la suma de
per quatre magistrats municipals (paers) amb facultat per nomenar i adjuntar-se cert nombre de consiliaris dits Consellers; però el poder executiu
A la llei gòtica i a les normes consuetudinàries cal, per tant, adjuntar l'observància de preceptes dictats pels monarques francs. La situació
també de sis o set, els qui a més d'ésser confessors de les monges, s'adjuntaven amb els sacerdots al cor i en les cerimònies religioses que eren
a 450 metres. Obtinguda la fibra isolada, hom adjunta diversos caps i els dóna la torsió volguda. Així hom obté els fils de
del mateix Loewi, en col·laboració amb Navratil, i que consistí en adjuntar atropina al líquid del cor donador, rentar després el cor mateix amb
en la massa de la gota resultant. La mateixa cosa comprovaríem, si adjuntàvem sèrum número 2 amb glòbuls número 2, sèrum número
clínica, malgrat les múltiples formes de transició que després li han adjuntat els seus mateixos defensors, ha servit per a demostrar que en la
i el de les oficines i serveis a les seves ordres. El Consell podrà adjuntar-se temporalment, sigui per posar-les al davant dels principals serveis,
la convocatoria. Article 6è A totes les convocatories s'haurà d'adjuntar una copia de l'ordre del dia; però a les sessions ordinaries la Mesa
molt al contrari. Per tal d'aclarir les explicacions que seguiran, cal adjuntar les figures següents: En un munt de matèries disgregades, graves o sorres
càrregues uniformes, és parabòlica, abans de passar al formulari dit, s'adjunten uns traçats de paràboles per procediments diversos. 12.
doncs, produïdes per la sola variació de ©, les seccions que s'adjunten en la fig. 68, ben diferents entre elles, però d'igual
tallers, donat que a l'anhídric carbònic exhalat per la respiració, deuen adjuntar-se els detritus que es desprenen de totes les manipulacions i que són
adaptació a les exigències de la nostra civilització, al que podria adjuntar-s'hi, el que es llegeix a la Divisió del treball social, de
fa prevenció d'accidents, sense donar-se'n compte." "Si a tot això si adjunta l'acció dirigida a organitzar les coses amb la preocupació de la
instal·lat el de Reus. Existeix el projecte, que creiem encertadíssim, d'adjuntar-lo als altres Serveis del Centre Sanitari. Donem com a dolents la resta

  Pàgina 1 (de 10) 50 següents »