DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
adventici A 55 oc.
adventici M 3 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb adventici Freqüència total:  58 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

adduir, adjacent, adjectiu, adjudicar, admetre, admirar, adquirir, adventici, adverbi, advers. Però: Atlàntic, atleta, atmosfera i, sempre,
crear una psicologia de les passions considerant a aquestes com quelcom adventici i extern a la "mateixitat" (Selbstheit) de l'ésser (concepte
de patentitzar el seu passat més a través de documents que de ruïnes, és adventícia fins a mitjans del segle XV. L'atac dels moros, que d'una manera
ronyó i la glàndula supra-renal, amb el nom de lligament reno-suprarenal adventici, i del qual la importancia no es valorada per tots els autors de la
caragolar-se en la canya o bastó que'ls sostingui. 6a· Els brots adventicis (cavalls, mamadors, etc.) quasi mai treuen fruit. No us faci por
amb la primera matèria i, no fiant-se raonablement el Municipi de les adventícies importacions de bestiar, tenia establerts a extramurs, a les vores del
més tard (1913) la denudació arterial, la destrucció de l'adventícia i, per tant, dels plexos periarterials, l'efectiva ressecció simpàtica
germanica, I· pseudo-Acorus\, fresca o conservada en alcohol. Arrel adventícia de /Clorophytum comosum\. Reactius: Aigua de Javelle,
en compte que amb l'extirpació del magma pot ésser fàcilment lesionada l'adventícia amb la natural pèrdua d'irrigació de la zona corresponent. Per això sol
hagi emès cap escolament. Un grop de lava obtura la xemeneia d'un con adventici situat fora del cràter (vegeu el croquis geo-topogràfic adjunt). En el
donat lloc a petites explosions secundàries que han produït diversos cons adventicis de tipus estrombolià i que s'aixequen en mig del cràter primitiu. Un cop
i la seva tija escapçada o socó, mercès a la gran quantitat de borrons adventicis i proventicis que posseeix, té la propietat d'emetre rebrots o llucs
pot erigir en els seus flancs, cons secundaris, més petits, cons adventicis, per on la lava pot sortir, igual que pel cràter principal. Les detritus
ha cap semblança que aquest volcà hagi emès a fora cap colada. En un con adventici situat fora del cràter primitiu, un casc de lava tapa la xemeneia. En el
el gran cràter primitiu, les explosions ulteriors han donat origen a cons adventicis. El volcà, que sembla formar la massa més considerable, més espessa també
cal tenir en compte que el mal en tota cosa és sempre circumstancial, adventici, accidental i transitori, si no és una simple projecció de nosaltres
que es perceben pel gust i pel tacte; avorreix i foragita les adventícies i supèrflues; es complau en les necessàries, en la mesura permesa per la
en la seva puresa la Bona Nova de l'evangeli, a separar els elements adventicis que s'hi mesclen necessàriament però que no li són essencials, i el seu
consciència aguda actualment. Antigament no s'adonaven tant del caràcter adventici de certes formes concretes lligades amb la civilització occidental i
Ernst Mach. Aquesta filosofia de físic i de fisiòleg (Mach no era un adventici: ha deixat un nom en la història de les ciències) no deixava de tenir
mirem i "jutgem" la pintura d'un amic, fem ús d'una idea "forastera i adventícia" però preexistent (pp. 456-457). Un cop observada, però,
addueixin, per a posar-la en qüestió, peculiaritats com la manca de nasal adventícia en oriental enfront la seva presència en occidental (exemple: or.
de les rames mitjançant l'allargament dels rizomes o la formació de rels adventícies, altrament són colgades pels esfagnes. Com més a poc a poc creixen
del tot extemporani i perillós l'actual daler d'assimilar certes formes adventícies, quan encara no hem tingut temps de consolidar una tradició pròpia que
Abans havia tingut també interès la classificació del dot en provectici i adventici. Hom entenia per dot provectici el provinent de persona obligada a
el provinent de persona obligada a constituir-lo a favor de la dona, i adventici, en qualsevol altre cas. Respecte a la restitució del dot, és lògic que
disfressar-la tant que els plagui, amb aparences de compliment de deures adventicis. Davant de la pròpia consciència no hi ha engany. I en aquelles hores
(mena de registre de funerària i de la celebració fundada i adventícia) curioses notes sobre la vida de la comunitat i de tot allò d'interès que
á sas necessitats y el pare te el dret de usdefruit sobre els bens adventicis de la filla á qui ha de dotar, haurá de renunciar á tal dret en benefici
Per rahó de l' origen, la arrel pot ser normal y adventicia. La primera prové de l' embrió, essent mera continuació de la seva
invadeixi una gran estensió de terreno. En la aparició de les arrels adventicies se funda la multiplicació de les plantes per esqueix y
Per rahó del origen, el tronc pot ser normal ó adventici. El primer prové de l' embrió, y el segon pot provenir d' un altre
Accessories, si al costat de les axilars (roldó). Adventicies, si neixen accidentalment fora dels nusos vitals; com les que en les
fora dels nusos vitals; com les que en les arrels originen els troncs adventicis (acacia, vernís del Japó) Cuberta. Per ella poden ser:
apagats, poden fer-se també varies observacions sobre si són centrals o adventicis, cràters de runa o de lava; si hi ha cràters d'enfonzament o d'explossió,
y la /n\ distintiva de la tercera del plural, son consonants adventícies y sobrevingudes a la paraula, y llur ofici es purament gramatical;
y devegades se troben reunits abdós sistemes de cràters; són els cràters adventicis dels que se'n compten 30 al Vesubi y 700 a l'Etna,
Atesa la seva procedencia el dòt de la jove es ó profectici ó adventici. Els avis, els pares ó 'l germá hereu doten sempre á la cavalera
pessa per pessa. A mes del dòt profectici, á vegades aporta la jove dòt adventici. El cas mes freqüent es el de moltes noyes de pagés que servint de
del pubill. Dit dòt pot esser com el de la jove, ó profectici ó adventici. El dòt profectici del pubill acostuma esser més xich que 'l de la jove,
s' estimen en més valor que 'ls prestats per les filles. En cambi 'l dòt adventici del pubill casi sempre es major que 'ls de les jovens, per esser
cavaler avans de casarse s' es afincat ab el seu cabal ó peculi propi ó adventici ó s' afinca en capítols ab el dòt que li dona la casa patral, aleshores
aleshores es casi segur que la cavalera li aportará en dòt el seu peculi adventici y l' anticip de llegítima que li fán els pares ó 'l germá hereu ó pubilla
el marit ó 'l cap de casa segons lo que cantin els capítols. Els dòts adventicis gairebé sempre han tingut la consideració de dòts lliures. Tractantse
mitat del sigle XIX. Avui els dòts profecticis iguals que 'ls adventicis tenen gairebé sempre la consideració de dòts lliures. Els tractes de dòt
de la Capital de Catalunya, la qual no es un conglomerat d' elements adventicis, sino un gran foco de assimilació y de vida en tots els rams de la humana
donar. Ni lo pare, perque sols es administrador y usufructuari dels bens adventicis del fill. Lo dret de revocarla per ingratitud, injurias atroces, é
tot son peculi, y la mitat del usdefruit á mi tocant en sos bens adventicis. Lo que fas ab decret del Sr. Alcalde Major del Partit ó de altre Jutge
les arrels de l'americà s'atrofien y el cep viu tant sols per les adventicies de l'eixart que són somes y facilment atacables per la filoxera. El
se fan capficadas, arrels qu' en semblant cas anomenan los botánichs adventicias ó sobrevingudas, perque no son naturals á la planta y si sobrevingudas en

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »