DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
afrontós A 34 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb afrontós Freqüència total:  34 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

a canvi dels seus escrits. Així la situació, muntanyes de qualificatius afrontosos foren apilats contra la causa de la part forana. I no cal ni dir que,
la societat que amb tant de desinterès havia suportat imposicions més afrontoses, es declarava disposada a no cumplir aquelles "herètiques" ordres. Una
a manifestar públicament els seus dubtes de caràcter religiós. Els afrontosos palaus del clericat regular que George Sand veia pertot arreu, existien
En aquell pis del Pedró on l'oncle Rafel no sabia veure més que l'afrontós recó on havia mort la seva germana, experimentaren el Bajalta i la
de Déu. I encara hi ha una altra diferència més trista, per a mi, més afrontosa: Vós sou l'esclava sempre fidel i abnegada al servei del Senyor, i jo sóc
govern i mantenen enèrgicament llur patriòtica posició. Davant el dilema afrontós no vacil·len pas gens: la presó abans que retractar-se. Immediatament són
el punt estratègic de la nostra posició geogràfica. Recordeu la situació afrontosa, humiliant, insuportable a què ens té sotmesos Espanya segles ha, i, ara,
s'ánima ni afrontarló per tota sa vida dexantli per herevatge noms afrontosos com es que mos posarán si ses coses seguexen axí. Ha dit molt be sa
la vista. Alguns, els més arriscats, asseguraven que aquella malaltia tan afrontosa li havia sobrevenguda anant de putes; altres deien que un estrany
i d'aquesta manera han hagut d'arrossegar de per vida l'estigma afrontós de no estar d'acord. A la meva terra la paraula esquerra s'hauria volgut
l'injusta sentencia, la dona així meteix, condemnant el bon Jesús a mort afrontosa de creu... ¿Còm ha de permetre tal horror la justicia divina? Ah! es que
cara, qu'estasía els ángels, cuberta de sanch, de cops y salivades afrontoses, una dona compassiva se va treure el vel que duya pe'l cap, y amb ell
escarnida, qui han resolt lliurarla endogalada a inich torment... a mort afrontosa." Salut, donchs, novells y agosarats trobadors de la llengua catalana,
donat cas que en el cel fos possible, d' aquesta altra gloria tan afrontosa que demunt la terra s' esforsan en fer ressucitar.
la vostra gran humilitat ab que per Jesús vostre amat Espós patireu lo afrontós torment, que vos feu donar lo tirá Ebelisao quant maná per oprobi vostre
y patir de esta manera per amor de las ánimas, y quedar sentenciat á mort afrontosa, perque lograssem tots una vida beneventurada; vos apiadeu de las santas
sagrada novena contemplaré, ab vivíssims sentimens de mon cor, la mort afrontosa que per amor de totas las ánimas patireu en el patíbulo de la creu. O
ab ell poguéssim provárloshi que es ignocent y tingués ja en lo coll la afrontosa argolla. Y allá dalt se disposa de nostres fills y germans, prenéntloshi
previsoras solicituts han produhit aqueix espantós desgavell y aqueixa afrontosa miseria que avuy nos afligeixen y de las quals son més víctimas las
vivos, i sols de lliure disposició per acte de testament". Era afrontosa aquella al·lusió velada a la seua tendència al malgast per part de
llargues absències, i això era el que havia fallat... Va ser una conversa afrontosa, d'una falsetat que esborronava. Quan van eixir els pares de Frederic de
els Aqueus. Després de rendir-se el cos amb uns verdancs afrontosos, i de tirar-se uns mals parracs a l'entorn dels seus muscles,
dóna voltes al paller més alt. El Masover estaria enrabiat per l'afrontosa cantarella, però la veu de l'Espigolaire té una estranya semblança amb
joies del meu casament. Però que em deixi morir, velleta com sóc, sense l'afrontosa dolor de veure'l penjat. A mi ja no m'escolta, però digueu-li, senyor
en matèx tèms la llibertad ditxòsa, Ab una esclavitud la mès dura y afrontòsa Y encare en un estat de tánt d'abatimènt, Aquí no s'ha acabad el mèu
baratan ses faves y s'ordi de dins es calsat amb ses golosines ó sa afrontosa tayada de rava. Per axò, encara qu'aquesta dolsa y antiga costum no haja
els d'Acaia. Va malmenar-se ell mateix amb uns verdancs afrontosos i, vestit de parracs, que semblava un esclau, va enfonyar-se
l'espòs que t'arribo i que a tots els galants donaré una mort afrontosa." Tal em digué, i llavors el somni de mel va jaquir-me,
I, pas darrera pas, s'acarrerava fatalment a una fi afrontosa. Al capdavall va morir com un home. El van deixar tot
y tants colps ma vida acabas quan retornas al pecat. Ab espinas afrontosas coronaren son pur front, ab espinas de las rosas
fer més...? Efectivament, tot era fet... El pagès no temia ja una mort afrontosa... Manta vegada l'havia afrontada i havia llegit tots els manuals sobre
per l'enorme confiança que li demostrava el vell en fer-li un secret tan afrontós. —He administrat malament la meva salut i el meu art. Hauria hagut de
de vida, i no volgué tornar a assistir a un ritual tan hipòcrita, tan afrontós, i va demanar a Maurice que la ficàs dins un sac i l'anàs a llençar al
expressius. No sabia desxifrar què expressaven però en tot cas no li eren afrontosos. La sorprenia pensar que provinents d'aquell home que encara era un