DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
aglomerar V 85 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb aglomerar Freqüència total:  85 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

quiròfan encara s'ha anat omplint: deu haver entrat més gent, que es va aglomerant a tocar de la dona. Un home llarg i ample que gairebé frega els llums amb
carns eixutes i tendres, molsudes i usades per l'amor i la vida, que s'aglomeren i somriuen mentre ell tanca l'aixeta i allarga la mà cap a la tovallola.
porta on els dos homes, la dona i tres individus més que havien acudit s'aglomeren darrera un vell alt i secardí que renega mentre malda amb el pany. A la
ploravem. Aquell moviment solidari es va volguer intensificar, completar, aglomerar, fer-lo macis, espès, compacte, cristal·litzant-lo en estat polític, i
de la més diversa estructura. Llargues cadenes, sèries d'àtoms s'anaven aglomerant densament. ¿I què és allò que fixa el meu esguard astorat? Una serp es
absoluta, sobretot si prenem en consideració el panteó greco-romà, on s'aglomeren divinitats vingudes dels quatre punts cardinals, i encarnant funcions
temps, les tertúlies reviuen. La calor, dispersa la gent; el fred, l'aglomera. De vegades vaig, al vespre, a la tertúlia del meu pare al cafè Pallot,
no es separen? Però el fet és que, passant per sobre de tot, tendeixen a aglomerar-se una estona cada dia. Una força cega els hi porta. Hi van a patir. Però
ha pocs vianants, s'hi circula sense desordre, però quan una multitud s'aglomera en un passatge estret, esclaten baralles entre els passants que topen
de veure les persones més properes, la qual cosa no s'esdevindria si no s'aglomeressin molts cossos en un petit espai. I amb tot, cap temps no està exempt de
atrafegat. Una gentada vivaç, ràpida, predominantment femenina, s'hi aglomera remorosa. En carrers com aquests, cap allà a la una o cap allà a les tres
zona afectada per l'ofensiva—. Tot allò formava un món incoherent, que s'aglomerava als afores de la vila —en xaboles improvisades, en coves o simplement a
clar, ja els agradaria de tenir un bon panteó, si pogués ésser amb suro aglomerat a dins, per als dies que plou o fa fred... Però no poden ni volen
Dinastia. És una pasta vasta, colorida en bru pel manganès, aglomerada per la sosa i relativament dura. La seva coberta és d'un to violeta. La
Manganès sotmesa a una temperatura de © graus. En definitiva s'aglomera menys que l'anterior, esmicolant-se a la sola pressió dels dits.
K Saqqarah. Saita. És una pasta dura, relativament fina, aglomerada per la sosa i colorida a base de coure. La coberta és de color blau fosc.
al comprador, no és pas aquest petit benefici el que fa que el públic s'aglomeri a les llibreries. És ja la tradició, la veneració i entusiasme per la
molts casos, d'aprop d' un any. Heu vist regions a on les estrelles s'hi aglomeren a milers, doncs també n'hi ha algunes d'on les estrelles sembla que en
món que Heidegger ha anomenat el món de l'Hom, allà on ens deixem aglomerar quan renunciem a ésser subjectes lúcids i responsables: el món de la
al fons de les mars en virtut de l'acció de la gravetat, i allà s'han aglomerat i cimentat bo i englobant en la seva massa les restes d'innombrables
de la superfície quaternària de la plana, molt fèrtil, i damunt la qual s'aglomeren els establiments humans. Correspon a la més gran glaciació pirenenca,
de cremar, encara que procedeixi d'un combustible de bona qualitat. Aglomerant-la, se'n fan maons o briquetes, ovoides, etc.. Si es tracta
de combustibles bituminosos (les hulles grasses, per exemple) es poden aglomerar per mitjà d'una forta compressió acompanyada d'una temperatura elevada.
Si aquests silicats són fusibles, en escalfar-se es tornen pastosos i s'aglomeren en masses, a voltes molt compactes, anomenades escòries,
van anar prenent consistència en refredar-se aquells gasos i s'anaren aglomerant partícules sòlides formant una mena de nucli rodejat per gasos. La major
encara avui l'esquadra tancada dintre del seu port fluvial. Allà s'hi aglomera tota l'exuberància de les arts disperses, tornant a trobar el nervi de la
de solar inedificat tot-d'una el voldrien convertir en jardí i allà hi aglomeren els mateixos elements que troben instal·lats en els grans parcs.
crítica Cada vegada que visitem una exposició oficial d'art on s'aglomeren gran nombre d'obres de totes les escoles i de tots els països, ens sobta
satèl·lits fan una intensa bullida. Els problemes de l'urbanisme s'hi aglomeren i s'agiten amb una força i complexitat que poques ciutats coneixen a
restes de matèria que circula per l'espai i que, per mútues atraccions, s'aglomeren; segons una altra, hi ha una corona de matèria cometària entorn del Sol a
lliure amb les del Turó, es troba tot seguit que els vents al Turó s'aglomeren a l'entorn de dues direccions predominants, NE i SSW, que corresponen,
té lloc a prou altura perquè es formin cristalls de glaç, que s'aglomeren en complicades estrelles de sis braços i després en flocs que ja no poden
fets reprobables y odiosos ab que se 'ns castiga desde que s' ha volgut aglomerar als pobles y formar una nació á benefici y serveys exclussius dels
d' agitació política, com á mida de precaució pera evitar desgracias al aglomerarse la gent á la Plassa. He sentit dir als vells que las vegeren encesas en
en poblats, castrums y opidums y construhint edificis y aglomerantlos, per forsa havian de conrearse en la gent que'ls habitavan tots los
Peró no son d' aquest lloch las moltas ideas y consideracions que s' aglomeran en nostre cervell pera lo tractament d' assumpto tan important. Sols
el del fill el llas de respetuosa obediencia; borreu l' amor fraternal; aglomereu en un punt cuansevól homens solts enverinats pel fret egoisme, y no
tot lo mon es propietari; ab la disposició en projecte va en un dia á aglomerarse la propietat en molt pocas mans. Y no val dir, que pera la agricultura
projectada se incurriria en primer lloch en lo contraprincipi de aglomerar la propietat en perjudici de la agricultura, del benestar y de la
mitjans de producció, de la propietat i de la població. La burgesia ha aglomerat la població, ha centralitzat els mitjans de producció i ha concentrat la
no estranyaríam qu' en los ara nets clatells dels redactors s' hi aglomerés la polsina del referit article, y allavors foren llanuts sense saber com
el cel fa esgarrifera de tan blau. A l'hostal la gentada s'aglomera; tots volen de seguida ser servits: corre tan
dret. L' afany de predomini castellá esbossina 'ls bens dels plebeyos y aglomera los dels nobles, pot ser pera preparar per aquest medi soldats y
la pobresa! Y avantsant fra Vicens, arribá al altre cap del carrer, ahont aglomerada tota la gent del poble, enternits tots de véurer la bondat y generositat
del lloch ahont se trobava, y perturbada per tots los perills que s'aglomeraren en sa imaginació, al véurer próxim á aquell mal home, no sabia que ferse
Tota la gent que ocupava l'espay de la Rambla, moguda de curiositat, se aglomerá en aquell endret pera anar al derrera del representant del poble, mes
molts vehins de Barcelona als punts que'l Concell havia designat, y aglomerats los restants per las inmediacions de la casa del Concell y del Palau
mes próxim y segur de la mort, lo renaixement forsat de la vida, que s'aglomerava ab mes forsa, pera escapar així tot de un cop, lo revisculament de la
veia per aquells indrets altra cosa que colles de gitanos que s'anaven aglomerant davant de la botiga. La Rabo comparegué amb el seu company Tarregada.
hont la massa desgranada de jugadors, no saciada encara, tornava á aglomerarse en rotllos que sobreixían fins al passeig d'Isabel, pera seguir operant

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »