Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
aglutinar V 240 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2008)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb aglutinar Freqüència total:  240 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

agressiu i postevangèlic és el que inicia un ràpid procés d'insolació, en aglutinar els atributs de les divinitats solars, com la celebració del seu
que l'assecament del llot ha fet esdevenir massa sòlida. les seves parts, aglutinant-se, han produït una terra d'estructura compacta i sedimentària. I no s'hi
pel qual s'eliminen els excrements. Aquests són negres i aglutinats per una substància viscosa. El pinyol del fruit en formació és
i Talàia de Cona". Si doncs en temps de Roma ja els llatins l'havien aglutinada, /Tarraco\, /onis\, calculeu el temps i antiguetat de
ells Lambronne, Lambrole i L'Ambrón, ço que demostra la facilitat en aglutinar-se que té l'article, desfigurant el topònim primitiu. Parla també del nom
català a). Ex.: addició, adherir, adjacent, acceptar, al·lusió, aglutinar, aplicar. {Ante}. Ex.. antecedent, antelació. Cp.
elements. L'hem de cercar en l'esperit de paròdia que els gradua i els aglutina. Vilarrasa, plagiari o imitador? Com a mot final d'aquestes notes sobre
La principal missió del Consell Nacional d'Economia consistiria en aglutinar, en ordre a l'organització tècnica de la producció, en ordre al control
d'un secretari general. La Junta de Comerç Exterior estava destinada a aglutinar totes les iniciatives fins a arribar al "monopoli" absolut del comerç
un denominador comú que pot agermanar aquella complexitat nacional i aglutinar tots aquells suposats tècnics i psicològics, ponderables i imponderables,
a poder coordinar tots els esforços i tots els elements, a fi que tot s'aglutini en una sola direcció, en la qual es concentri la màxima responsabilitat i
financieres que, per mitjà de l'instrument del crèdit, han recollit, han aglutinat, aquests estalvis, amb els quals han constituït masses enormes de diner
que la parlen i n'han fet una mena de superestructura funcional que els aglutina d'una manera gairebé inviolable. Aquesta consistència, aquesta
d'una mateixa idealitat. Cal fer-la efectiva aquesta unió sagrada. Cal aglutinar tots els esforços i lligar totes les voluntats per tal de crear la gran
fent-la espargir arreu torrents de llum i d'amor que tot ho vivifiquen i aglutinen. La poesia dels serbis i dels búlgars n'és una bella prova. Però l'ànima
quals hom troba potassa, calç, sosa, magnèsia, etzètera. La lignina, que aglutina les fibres que hom extreu del tronc o de les fulles, està composta
com heu vist, no està tampoc desproveït de contratemps. La sang és també aglutinada i hemolisada. Aquests processos es denominaren, per afectar a individus
aglutinina; i en els glòbuls una propietat corresponent de deixar-se aglutinar, dita aglutinogen. Aquesta diferent manera de comportar-se els glòbuls
En un grup, per cert dels més freqüents, els hematies no són mai aglutinats (absència d'aglutinogen) i en canvi el sèrum aglutina els glòbuls de tots
no són mai aglutinats (absència d'aglutinogen) i en canvi el sèrum aglutina els glòbuls de tots els altres grups. Els pertanyents a aquest grup se'ls
de Moss o IV de Janski. Es caracteritza perquè el seu sèrum no aglutina mai, (absència d'aglutinines), mentre que els seus hematies són
aglutina mai, (absència d'aglutinines), mentre que els seus hematies són aglutinats per tots els sèrums, menys pels pertanyents al seu propi grup. Per això
L'individu pertany al grup I. 2a· Solament han aglutinat els sèrums III i IV; i el II no; l'individu
i el II no; l'individu pertany al grup II. 3a· Aglutinen el II i el IV i el III no; la sang pertany al
no; la sang pertany al grup III. 4a· Cap sèrum aglutina: en aquest cas pertany al grup IV. Hi ha casos en què
la transfusió pot causar, és procurant que la sang del donador no sigui aglutinada per la del receptor. El cas invers o sigui l'aglutinació dels glòbuls del
o si disposant-ne es vol assegurar que la sang del receptor no aglutina la del donador, a pesar que l'examen indirecte sigui satisfactori com pot
El sèrum del malalt era tan pobre d'aglutinina © que no ha pogut aglutinar els glòbuls III del donador, precisament molt pobres també en
així se'n poden seguir grans errors: les cèl·lules es sedimenten i s'aglutinen i el comptatge resulta falsejat; si passen moltes hores, es pot destruir
i de propietats biològiques (poden trobar-se meningococs que no es deixin aglutinar per cap dels quatre sèrums específics), i per aquest motiu, i a més en
altres. Altres mètodes d'examen Normalment el líquid cèfalo-raquidi no aglutina cap emulsió bacteriana, però en estats patològics, sí. El principal
dóna, en medi líquid, cultius agrumullats i emulsions que sedimenten o aglutinen espontàniament, són poc sensibles a l'acció específica dels antisèrums i
que precipita un col·loide se'n diu precipitina, de la que aglutina una bactèria aglutinina, i de la que hemolitza una hematia
no sens resistencia d' aquestos. Els vissigots, durant tres centuries, aglutinaren també son llenguatge amb el dels habitants de nostres comarques,
parla dels invadits, malgrat la imposició verbal i escrita, conseguí sols aglutinar-se amb el llevat autócton de l' idioma catalá, enrobustint-lo i donant-li
metre d'espessor en el que sembla no hi hagi més que aquests foraminífers aglutinats per una pasta calcària. Les altres formes es troben en uns bancs calissos
Les lògiques clàssiques són lògiques de l'impersonal: el judici hi aglutina generalitats (Pere és bo, prudent, actiu, etc.). Tanca l'individu en
demana una ordenació i planificació de tots els treballs, que es poden aglutinar en cinc fases: a) feines preparatòries: marcar els arbres que
i crea la seua idea dominant. Quina, si no la llengua, és la força que aglutina els individus, el vincle que els unix en les societats humanes perquè les
un defecte gravíssim la fusibilitat de les escòries, puix que aquestes s'aglutinen en grans masses i s'empanen privant que l'aire es reparteixi bé entre el
pastosos, pel fet de contenir molts elements fusibles, i aleshores s'aglutinen en grans pans, cosa que dificulta molt la bona repartició de l'aire i
d'Israel, fins al punt que als exilis serà l'element religiós allò que l'aglutinarà i li donarà raó d'ésser. La història d'Israel està situada en un context
foren sempre precàries. D'aquí la necessitat de trobar un fonament que aglutinés el poble i li donés suport, tant al de Palestina com al de la diàspora.
mòbil. La població activa a penes s'atura a casa, perquè més aviat s'aglutina per similitud professional i crea constantment associacions ciutadanes i
però que és un element positiu en la comunitat si manté l'ideal que aglutina tots els seus membres i s'aixeca tantes vegades com cal per tornar a
damunt d'ella mateixa i esdevé cèl·lula un bon dia. Les cèl·lules s'aglutinen en munts cada vegada més complexos i més estructurats, fins a formar
determinen la producció, per part de l'animal, de substàncies que els aglutinen i els destrueixen, alhora que els leucòcits de la sang i dels teixits
sobre les cèl·lules d'un altre; sovint, els glòbuls roigs de la sang s'aglutinen els uns als altres sota la influència del sèrum. Aquest fenomen és el
doncs, indispensable que els glòbuls de l'home que dóna la sang no siguin aglutinats pel sèrum del pacient. Segons una cèlebre descoberta de Landsteiner, els
de les transfusions: el sèrum dels membres d'aquests grups sanguinis aglutina els glòbuls dels membres d'uns altres certs grups. Hi ha, però, un grup

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »