DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
agnòstic A 110 oc.
agnòstic M 91 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb agnòstic Freqüència total:  201 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

amb la divinitat, però sí en relació amb unes forces cegues que, per a l'agnòstic o l'ateu del segle XX, podrien ésser un succedani plausible de
de cap tristesa metafísica en el sentit que de vegades la plantegen els agnòstics o els existencialistes; de cap tristesa que s'encomani, vinguda de la
que no en sabem ni en podem saber res —que és quan ens proclamem agnòstics—, l'actitud no és pas de menyspreu. És, més aviat, una actitud d'interès,
actitud és la que correspon a tot home de ciència des del moment que és agnòstic, resulta ben poc comprometedora, car les formigues, amb llurs cultius de
resulti l'investigador només d'aquest fenomen, —i al capdavall un agnòstic. No s'entén, en realitat, en què consisteix el treball de la ciència, o,
fe l'home divagarà sempre desconhortat en les tenebres d'un relativisme agnòstic. L'absolut ens és indispensable com la cadireta de pedra on s'apunta
de res, ha tingut també la seva crisi religiosa. Avui és un collfred —un agnòstic, diu ell. La seva obsessió contra d'Ors és frenètica. Diu que d'Ors no
davant /m, n, d, g\; exemples: fragment, augmentar, sagnar, agnòstic, Magdalena, suggestió, etc.. Excepcions: dracma, aràcnid,
Salvatorelli, no existeix més que en funció anticristiana. Un Estat agnòstic no és admissible més que en determinats moments i en determinades
totes les provatures i tots els subterfugis de caràcter escèptic o agnòstic. Variaran potser les condicions del coneixement, potser la terminologia;
i que fan que la intel·ligència oscil·li des de l'actitud francament agnòstica fins a l'escepticisme més radical. Res no arribem a copsar del món de la
fins diametralment oposats als que persegueixen tostemps els teòsofs i agnòstics tarats d'un racionalisme reflexiu i antidogmàtic". El relleu que prengué
poden oposar-se demà a les nostres previsions. Un substancialisme agnòstic com el de Mr. Spencer, l'Incognoscible, el qual no és solament
ha sigut més ben definida per qualsevol d'aquestes fórmules que per l'agnòstica x; mes la mera assegurança que les meves forces, tals com són,
element, qui llença molts homes dins les hipòtesis materialistes o agnòstiques, com una reacció pol·lèmica contra l'extrem contrari. Són fastiguejats
profundíssima definició de Plató, que endebades volen amagar els estetes agnòstics. Del moment, doncs, que existeix la Bellesa abans que l'Art, podem
de la conciència, la Filosofia "perennis" la que els mateixos agnòstics utilitzen quan realment són filòsofs, ço és, quan no posen de tals. Ni
absolut i el positivisme que ha determinat un corrent general agnòstic sobre la concepció del món i de la vida, i podríem afegir que el
amb la Religió i la Filosofia, s'ha trobat arrossegada pel corrent agnòstic i relativista. Si lo Absolut no es troba per aquells dos camins, lo
del retorn a Kant és una orientació que es dóna la mà amb la filosofia agnòstica i fenomenista. La filosofia del segle XIX, diu Falckenberg,
Metafísica concebuda d'aquesta faisó no passaria d'ésser una Metafísica agnòstica semblant a la de certs neokantians per als quals existeix un problema,
allà als anys 163 a 167. Se'n passà després a la secta agnòstica dels encratites, i hom ignora quan i on morí. S'han perdut moltes obres
previsor, per endavant hagi disposat així les coses. És precís ésser més agnòstic que Spencer, per no remuntar-se d'aquest fet a la seva causa. Causa, no
és pas la seva explicació. "La hipòtesi de la nebulosa primitiva, diu l'agnòstic Spencer, de la qual ha sortit la terra, implica imperiosament la causa
és l'heretgia. Des del segle II hom compta trenta-dues sectes d'agnòstics. Després ve Arri, i els arrians fabriquen, en menys de trenta anys, més
és principi original i raó seminal; tot ve d'aquí i tot hi torna. L'agnòstic que rebutgi tant la negació com l'afirmació sobre la qüestió de
, amb tot, un cor endurit. I, al contrari, ¿de què ve que tants d'agnòstics, després dels publicans i els portalers, "ens passin al davant cap al
advertiment: un impuls desencertat d'adaptar la teologia als corrents agnòstics i evolucionistes del pensament filosòfic europeu. L'intent modernista
empresa, resta garantit que el punt de partida de la teologia no és més agnòstic que el de les ciències experimentals que pressuposen v. g., el
han desaparegut. Al nostre temps és possible, per exemple, d'ésser agnòstic en relació als éssers o a les forces ultramundanes i experimentar també
pàgines és un científic creient, que ha crescut, però, en un ambient agnòstic i positivista; tot i que corrobora plenament que la fe ha de ser un
el materialista la negarà. I, enmig d'ells, hi trobaríem la figura de l'agnòstic, que no creu possible de pronunciar-se ni a favor del ni a
el pensador es trobaria coincidint amb l'home de fe. Això, és un somni? L'agnòstic no es vol ficar en aquest terreny perquè creu que ultrapassa les
negativa" de l'Energia o, si es prefereix, adoptant una actitud més agnòstica que qualsevol altra cosa. F. B.. Em penso que el tema següent ens ve
noms, arribarem a gent actual que "són a primera línia". La tendència agnòstica es troba representada a l'antiguitat per alguns sofistes, pels escèptics;
lògicament polèmic, entre els marxistes actuals, els cristians i els agnòstics neopositivistes o "analítics" és vivíssim encara avui, i ha tingut
visió de les afirmacions religioses amb la visió adoptada pels ateus o agnòstics. Car és característic d'un agnòstic mantenir que l'existència d'un déu és
amb la visió adoptada pels ateus o agnòstics. Car és característic d'un agnòstic mantenir que l'existència d'un déu és una possibilitat per a creure o no
una proposició amb significat pot ésser negada amb sentit. Respecte a l'agnòstic, bé que ell s'absté de dir si hi ha o no hi ha déu, no nega que
dóna a aquesta problemàtica. Baltasar Porcel declarà públicament que és agnòstic, mentre que Blai Bonet es mourà sempre dins unes coordenades de
al nostre voltant, si no en nosaltres mateixos. Hi ha gent perfectament agnòstica que se senya així que l'avió es col·loca a la pista, o fins i tot en el
crític envers la metafísica tradicional, a més d'ésser una mera positura agnòstica. La vella Metaphysica generalis (l'ontologia) serà substituïda per
Des del punt de vista polític i sociològic, pintarà molt poc. —¿És agnòstic, vostè? —No, som cristià. Em consider cristià. —Bé. La veu popular,
del Ministeri de la Vivenda. En l'aspecte religiós, es considera agnòstic i, políticament, es defineix de la següent manera: —¿Em demana si em puc
no bàlsam, de tots els mals de l'època... Bé, bromes a banda, ets ateu, agnòstic o cap de les dues coses? —Per a aquesta pregunta hi ha aquell verset
en política anarquista, y en economía, colectivista". Si per agnòstic entens que no crec en res de sobrenatural, perfecte. No sols no hi crec,
I la dreta catalana tenia, viceversa, nombrosos adherents agnòstics o simplement no catòlics. La vida del país estava impregnada d'un
Maragall; però no s'acaba de lliurar a ell. Goethe —deia Torras— no és agnòstic, sinó cristià, però amb vacil·lacions panteístiques. A vegades parla com
Va traduir al francès el Cant espiritual. Camus tenia una visió agnòstica o, fins i tot, atea de l'existència, però no va poder-se estar d'enganxar
anomenada de la "Rose-croix", on hi ha una mena de mística esotèrica i agnòstica, en fi, una barrija-barreja de tipus espiritualista. Jo crec que en la

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »