Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
agropecuari A 81 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb agropecuari Freqüència total:  81 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de la sutja. Sobre això no hi val la menor discussió. L'alternativa agropecuària significava l'estagnament i la deterioració social... Ara els mites
Femer, derivat de fems, té un sentit diferent, zoològic o agropecuari, si volem, i per això resulta més tolerable. (Sense comptar el sentit de
la rectoria per tal d'aclarir si el senyor rector era donat a l'empirisme agropecuari o a l'especulació teològica. He de suposar que les coses se li arreglaren
d'apropiar-se una de les parts més ateses per l'esmentada legislació agro-pecuària, o siguin els lligalls, els camins destinats als ramats que, dels
la importància del que és inèdit i l'actualitat que ofereix la matèria agro-pecuària davant la inadaptable i, per tant, inadmissible Reforma Agrària,
que no és altre que donar-vos a conèixer la més original Compilació rural agro-pecuària, catalano-tortosina de soca i arrel de natura jurídico-consuetudinària,
del Pastoret, encara que inclou en la seva jurisdicció, en matèria agro-pecuària, pobles de fora del terme municipal i fins jurisdiccional de Tortosa del
i resulta el més copiós cabdal del seu saber experimental en l'ordre agro-pecuari. La seva importància és extraordinària, tant per al legislador —a qui
i més concretament el projecte de llei de bases en la nova estructuració agro-pecuària, presentat per la dictadura del Marquès d'Estella. La importància
que hi hagi cap dubte: en aquella època era més important l'estaquirot agropecuari. ¿Ho veu així o no ho veu així? —No sé què dir-li. —
humà de Catalunya. El desenrotllament de l'economia: les activitats agropecuàries. Des del punt de vista econòmic, cal dir ben clarament que la comarca
allèn del jardí, hi havia dues grans masoveries, i totes les dependències agropecuàries de la casa; dues quadres amb una trentena de vaques; el corral de les
s'ha administrat antibiòtics seguint modernes directrius de la indústria agropecuària. Referent a l'alletament maternal, en la pàgina 36 ja hem citat
dos pisos altitudinals inferiors, en els quals, junt amb les activitats agropecuàries cada cop més tecnificades, s'experimenta el desenvolupament de les
Social. L'evolució de la Seguretat Social al camp. Els inicis: Règim agropecuari (1939-1962) Les primeres normes legals són del temps de la
de declaració obligatòria, inspeccions a habitatges, locals industrials, agropecuaris, vacunacions obligatòries, exàmens dels mossos que han d'anar al servei
Finalment, podem assenyalar l'existència d'explotacions agrícoles i agropecuàries —en nombre relativament reduït— que, tant pels mètodes emprats com pel
alimentaris, s'intensifiquen partint dels grans recursos agrícoles i agropequaris, malgrat els alts i baixos en quinquennis anteriors als actuals, i
interiors a les litorals del Nord i afavorir la sortida dels productes agropecuaris de Lleida a Europa. La societat Unió Gandesana També cap a mitjans de
agrícola o ramadera. La Cooperativa també ha de crear noves activitats agropecuàries pels socis (cultius intensius, ramaderia) a fi que aquests hi trobin
viària, si bé serveix per a omplir les necessitats d'una economia agropecuària, actua en sentit negatiu respecte als diferents punts interiors, puix que
A l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica-Agrícola i d'Especialitats Agropequàries en l'especialitat d'indústries agrícoles, hi ha una sèrie de matèries
a ocupar 500 obrers en tongades de molta feina. Indústries agropecuàries Els productes del bestiar i de la terra, en general no motiven activitats
els casals fortificats, que a llur torn s'adaptaren després a la funció agropecuària. A les envistes de l'Urgell, la casa isolada desapareix, esdevinguda
té característiques pageses, com cal a unes terres que essencialment són agropecuàries. La situació interior d'aquestes terres i llur altitud creixent vers el
agrícoles de ponent, industrials i vitícoles del centre, industrials i agropecuàries de llevant, la carretera, amb major facilitat per a estendre's, farà
a una gran masada. La plana de Cerdanya, per exemple, té explotacions agropecuàries amb ramada pròpia. El més corrent, però, és que es tracti del bestiar de
altra forma d'aquesta mena de desplaçaments de bestiar: les migracions agropecuàries per a atendre els animals i les terres de conreu alhora, amb els quals
pallisses, segons la importància i el caràcter de les explotacions agropecuàries. Les cases de baixos i pis, del Litoral i el Prelitoral, solen tenir a
causa de les inclemències hivernals, que, demés, redueixen les activitats agropecuàries. La casa isolada al Pirineu arriba, en alguns llocs, més enllà dels
lloc en terres obertes, extenses i amb abundoses i variades produccions agropecuàries, constitueixen els mercats més importants d'aquesta zona i gairebé de tot
de les 20 a les 5 són les típiques de la configuració agropecuària generalitzada. C) Que són sensiblement majors en nombre les que
terres baixes de menys de 200 m., les més aptes a les activitats agropecuàries i generalment fèrtils. ¿Per què no induir amb facilitat a que els nous
ocuparà de moment 1.200 has. de terres fèrtils, de gran valor agropecuari que, per tal de millor aprofitar-les, el poblament actual hi és
Vallès agrari i la seva definició (pàg. 197-236) L'estudi agropecuari del Vallès és enfocat amb el mateix criteri empresarial amb independència
a l'hivern (núm. 11) són molt il·lustradors per a la valoració agropecuària de les terres. Tampoc no hi és considerada la composició dels sòls de les
a fi de mantenir, bo i millorant-les, les activitats productores agropecuàries, fent-les rendables davant de les invasions fabrils i residencials. Això
o col·lectiu a sol·licitants capaços d'utilitzar-los). L'àmbit agropecuari L'agrarisme dels municipis establert a base del percentatge de la
i fruitars amb la cria de bovins per a carns han d'ésser les activitats agropecuàries pròpies. El futur de l'activitat agrària (pàg. 239-242)
possibles. Cal pensar que la terra és una primera matèria bàsica, agropecuària, i si no l'ocupen el conreu o la cria, l'home la perd per sempre més.
fent segons noves idees i amb un ús progressiu de les modernes tècniques agropecuàries. A finals del segle XIX i començaments d'aquest hi hagué grans
de blat i patates de consum i de llavor. Es tracta, doncs, d'una regió agro-pecuària per excel·lència. El riu Ter, que la travessa de Nord a Sur, li facilita,
vies atretes pel canal del Segre, constitueix el centre de transaccions agro-pecuàries, no sols d'aquestes comarques centroponentines, sinó també de les terres
de les vivendes i en la diversitat d'annexos de les explotacions agropecuàries, és reservada a aquelles contrades en les quals la pedra no abunda, o,
d'aquesta zona, per bé que de magre rendiment econòmic. Indústries agropecuàries Indústria de la llet. De la ramaderia no se'n manipula més que la
transformació, de vegades molt acusada, com a l'Urgellet, de l'economia agro-pecuària. En l'aspecte estudiat per nosaltres es reflectí en una substitució del
duent a terme certes activitats industrials com a complement de les agro-pecuàries. Però l'antecedent immediat respecte al problema que ens ocupa sembla que
a la utilització d'unes quantes primeres matèries minerals, forestals o agro-pecuàries (calcàries, suro, cereals, llana, pells, etc.) i a la importació d'uns
obrers. En el cas concret d'Espanya —una economia d'absolut predomini agropecuari—, el veritable abast de l'alça de preus hauria de mesurar-se en relació
de les contingències favorables i adverses tan pròpies de les activitats agro-pecuàries. És clar que essent el pacte la llei d'aquesta mena de transaccions, la

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »