Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
aidar V 177 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb aidar Freqüència total:  177 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

si no en sou vós la sospirada clau! Estel d'Or ¿Com no voldria aidar-te, oh cavaller galant, si la teva vinguda pressentia el meu cant? Has
N' Estel d'Or i li diu que no desconfiï, que, com sempre, ella li aidarà.] [N' Estel diu que només es podria trobar la copa si la matàs a ella i la
fills de Déu, sota el jou de les passions humanes, aidaven les jovençanes a treure l'aigua del pou, i segâ
aquella nit que amb el tebi llençol de nuviances aidava a despenjar-se el seu marit del niu de ses amors, voltat de
cambres de bany del gran bungalow, a l'acantonament de Segowle. Va aidar-la Darzee, l'ocell teixidor, i l'aconsellà Chuchundra, la rata d'aigua,
teva raça cerca'n alguna de més jove i que vagi més a l'hora que tu per aidar-te a guardar el Tresor del Rei, i que així cap més home no pugui tornar a
albanesos, els quals, en sa reacció contra tota acció forana, es trobaren aidats per les altes muntanyes i serralades que els volten. La seva proverbial
occidentals, en quina general tradició nacionalista i fondament humana, aidada per la forçosa orientació adriàtica dels pobles serbis, per la liquidació
de facilitats per a exiliar de la Mar Negra la bandera germànica i que aidés els patriotes russos a desfer-se de la dominació germànica. I afegia,
de la Romania completa, havent, cert, fet esforços ben sagnants per aidar els aliats en el triomf del principi de les nacionalitats. Tal doble fet
a la seva massa. És un principi de la convivència social que el fort ha d'aidar el feble, el savi il·luminar l'ignorant, el major tutelar el menor, la
"La causa de la nostra raça, cert, és desesperada, si Déu no ens aida"; i més tard, en 1827, Jungmann esclatava dient: "Havem tingut
i socials. Així, descabdellada ben autonòmicament, la vida bohèmia, i aidada pels aventatges materials dels polonesos, podria —a guisa de ben natural
aprés a l'esfera militar organitzant les heroiques legions txeques que aidaren els aliats en tots els fronts, i darrerament proclamant l'existència
socors i fermança. Tothom ama naturalment i amb deliri ço que l'aida i perpetua i vigoritza en ses més elementals i sentides cobejances. La
III. Centració política dels nuclis islàmics homogenis. Ella aidaria de debò a fer saltar la natural virior de cada raça musulmana, que es
, uns per a redreçar-lo, com ara Pèrsia, i altres per a protegir-lo i aidar-lo en la propagació del monoteisme, son gran ideal, com ara els
l'assentiment i el lliure esforç de l'home. En l'acte de virtut, Déu aida l'energia de l'home; en l'acte de fe, Déu aida l'enteniment, millor dit,
l'acte de virtut, Déu aida l'energia de l'home; en l'acte de fe, Déu aida l'enteniment, millor dit, tota l'ànima de l'home a creure. L'home creu,
combinades de Déu i de l'home. Tot es redueix a la idea d'un ésser feble aidat d'un Ésser sobiranament Puixant. Vet ací tot el fons del Cristianisme. I
ha construït les nacions europees. Treball immens en el qual fou aidada providencialment pels monjos de Sant Benet. Els monjos... hom els troba
violí i l'altre les castanyoles, com si volgués dir als casats que deüen aidar-se mutuament, per á guanyar-se el pá. En la qüarta, dos animals
(= de color fosc). Moviments i altres accions: amollar, aidar, cercar, llevar, jas (= té, pren), jau (=
i aquests, més que de la feina, suaven de veure el majoral. Els veïnats s'aidaven a fer canyís, abans d'enteular. Temps simple. Ningú frissava i tothom
justicia amb els qui'm persegueixen? Els homos injusts me persegueixen, aidau-me, Senyor Deu meu. Oració després de la comunió Consegeit l'aliment
ha d'Etsamen de Conciencies. Però molts d'empleats té a ses oficines per aidarli a revisar es documents. Són una multitud d'angels que han cursat es
mostrarem el bon camí; a la trista i desolada l'aidarem a bé sofrî. Res dona tanta alegría com el perdonar de cor;
[(Transició)] Ca, noi! Fes-hi una becaina, i el demés, Déu aidarà. [(S'ajau d'esquena al cim d'una pedra)]. Ai, ai...,
gran i ben cuidat i estava ple de llums amagades pels arbres. Convidaren —aidant la marquesa de Tudela, degana de la contrada, i el batlle de Vegècia, per
penitència. —Però qui ha pecat? I quin pecat s'ha comès? L'ermità Macari, aidat pel senyor bisbe, s'aixecà dret. Duia l'hàbit esquinçat i les sandàlies
a tots... —murmurà en veu baixa—. Tornau a s'ermita. Els ermitans l'aidaren a davallar el coster de muntanya, i pujà a l'ermita en el cotxe del
Lluenta, satisfeta com qui ha complert una missió difícil, tengué qui l'aidàs en el conreu de l'hort, i en Sionet qui li adobàs les xerxes. La gent
no la m'han feta bé, ara me surt des vel, tenc com a plorera, purissimeta, aidau-me aquesta nit, que sigui pura i decent i que en Mateu no faci s'animal,
la derrera que hi havia haguda al poble, feu el sermó de l'acte religiós. Aidaren al nou Celebrant els rectors de Campanet i de Búger. En la família del
bisbe, l'ardiaca d'Urgell y a tots els savis de sa cort" qui l'havien aydat en la compilació de ses lleis paternals. /Attendite ad petram unde
la fantasía, la atracció vivíssima y placévola que te lo sentiment, aydan á la inteligencia, la mouen, li facilitan l'exercici de la seva
Arc. Nici. Rail. Firat. Ulcerar. Sal. Era. Acanaci. Nopal. Sanç. Aidar. Seleni. Oms. Dir. Be. Roca. Delit. A boca tancada no hi entren mosques
de moralitat i la mort de la moralidat l'ha causada la premsa dolenta. Aidem idò, tots a la bona Premsa i ella resucitarà de bell-nou l'unidat
que encomanen vivacitat al parlar dels maellans: arruixar, per untar; aidar, per ajudar; amanits, per disposats o aparellats; sorna, esguerrar,
Honorem-lo, doncs, i confiem a ell les nostres justes aspiracions, i ens aidarà a fer que la nostra Catalunya sia tota dels catalans, mentres li diem,
Per això llogaren un homo estern qui per allá passava, a fi de que aydás el bon Jesús a portar la creu, no certament per compassió qu'en
que alló esdevenia devia acudir á la benevolensa de aquestes, pera que lo aydassen en sos propósits, al delliberar élles sobres la otorgació d' aquest
comuna á la muller y á les filles may ningú restava ociós: axís es que aydaven en tots los treballs fácils y sedentaris; y de aquesta manera la familia
dels malvats qui sempre van ab fraus y enganys. Se 'ls deu per lo tant aydar ab la major benignitat possible y portarlos á congregacions honestes, no
han fundades societats protectores, essent lo propósit de unes y altres aydar á la honrada classe del treballador, socorrer y guardar los seus fills y
9-10). Y en altre lloch: Lo germá qui té un altre germá qui l' ayda, será com una ciutat amurallada. (Prov. XVIII, 19). Aquesta
ab lleyaltat y zel pera 'ls interessos de que 'n sía guardadora, ayde ab tot son prestigi á les armes Reals en la obra grandiosa de la
d' un modo principal endreçan llur prech humil los Diputats pera que 'ls aydin ab observacions y prudentíssims concells en los rams en que se judiquen
al peu del altar del seu Sant Patró. Per aixó la Iglesia ha beneit y aidat sempre l'associació gremial, perqué ademés dels beneficis materials que
institucions, com altres formes de protecció, poden destruir el poder d'aidar-se a sí mateix. Ells proveeixen, amb gran cost, un petit augment als

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »