DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
aiguada F 78 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb aiguada Freqüència total:  78 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

i l'argot de l'artista? Jo no he vist inèpcies més grans que les seves aiguades de torejadors, chulos i manolas que tractava de vendre per
déus volen farinetes en l'ofrena dels sacrificis! Tanmateix, quan, feta aiguada i havent dinat a l'ombra de les naus, dos guerrers i un herald d'Ulisses
modo de fer díners"\, essent anunciada amb un cartell fet a l'aiguada per en Llacuna, que era un federal litograf que tenía molta sombra. En el
catalans desembarcaren amb tot llur poder, després d'haver fet la primera aiguada en el bròfec illot de Pentaleu. El prim i llargarut espoló que li fa de
caixa per camins inversemblants. En el paratge hi havia una excel·lent aiguada, sota dels pins, amb un safareig, on anaven a rentar les noies de dent
que consisteix a escampar per la seva superfície, amb una escombra, una aiguada de ciment la finalitat de la qual és només emplenar els junts entre cairó
que pulcrament ens ha de separar de la cosa cantada, com un dibuix a l'aiguada que ens fa sempre present la "visió artística" de l'objecte. Així en un
pintar, llevat d'algunes terres i del mar, lleugerament acolorits a l'aiguada. (Reproduït en Anal. Mont., VIII, p. 398).
per D. Pere Caimó; dues llumaneres de llautó; varis dibuixos i aiguades de Vayreda, Berga i Boix, Blay, i Ventura fuster; i alguns quadres a
de març. El nostre compatriota hi va exhibir, amb èxit, tretze olis i set aiguades. * * * [xxxi] A la "Salle Pleyel" de París,
les llomes suaument ondulades per a no davallar d'un colp de vent o d'una aiguada cap a la mar sinistra de l'hivern. El camí, aquest camí ancestral, amb
dels vents, com el de Moraira, Calp, Altea, Albír —aón solíen fer aiguada—, i Benidòrm. El número de naus que fondejaven en estos resguarts variava
i el monotip. Resta només exclòs el procediment collage o l'ús d'aiguada o de similars. Cada concursant hi podrà concórrer amb una obra. Aquesta
model favorit. Aixó en cuan als travalls al llapis. En la pintura á l' aiguada, ó aquarela com ara 'n dihém, fins en los cuadros de regulars dimensions,
que un alumno aprofitat podía aventurarse á pintar un petit paisatje á l' aiguada. Si 'l alumno era aprenent fuster ó mestre de casas ó mostrava aficions á
lo C. de T. A. era: 3 panoramas grans y I de petit á l' ayguada y que Mr. Schrader, jutje competentíssim del Club Alpí Francés califica
vaig fer bullir una hora en aygua de savó, y després de rentada ab varias ayguadas y ben rebejada pera traurelhi 'l savó, y aixuta, vaig notar que s' havia
y escultura 14 Premi: Una paleta de metall groch, al qüadro (aigüada) que millor pinti 'ls efectes del ví de Lleyda, com son cólich, vómit,
—trons i ventada, i plou que plou!— Però amb l'aigada el temps trasmuda; ja tot s'alegra i sembla nou. Passat el bull
de vucal o diptongu emb erticulecións dirèctes simples. Aguede eigade áligue eigudé ánime ebecedari ebonu òlibe ecatu ulive efugi uliverá
—Jesús. Jesús! Xis· —[(guaitant a la porta)] Sent Molinet, quina aigada que fa! [(Un llamp i un trò)] Rellissa, quin un! [(Tanca
mig mort, he perdut la serenidat, i he fuit botant penyes i marges, amb l'aigada qui em pegava per la cara, escambuixat, sense capell... Jo no sé com he
María\, passant per sos valents carbons, per ses mirífiques ayguades, pels enlluhernadors quadres de cavallet; ¡quína escala de Jacob per
se llansarà l' aigua y se rentarán be ab aygua y sal, passantne algunas aiguadas, despres ab aygua y sal sels fará donar dos ó tres bulls, luego se posarà
haurán reverdit: haventlas despres passat per 2 ó 3 ayguadas fredas, y ben aixutas en lo sedás, sels fará donar deu ó dotse bulls ab
se acaben de aquest modo de blanquejar; y si en lloch de estas dos ayguadas bullentas sels dona quatre ó cinch, será millor, pues resultarán mes
pero si son de qualitat dolsa, bastará passarlas per un parell de ayguadas frescas. Feta esta diligencia, se tirará, per exêmple, la quantitat de
que cuyta ja en la aygua, se ha de passar per 3 ó 4 ayguadas fredas, deixantla en cada una de ellas com á cosa de una hora, peraque
de ametllas dolsas, y refrescadas despres ab 4 ó 5 ayguadas naturals, se aixugarán sobre del sedás pera móldrerlas en lo morter de
qu' ell y de pell més fòrta, qu' allá havía anat à pará també amb una aygada. Era un escarabatet pintat, y els contínuos jamechs que donava, tremolant
necessites per tancartê? Y jo no cont lo esposat qu' estaríes à qu' un aygada t' enterrás axí com me va enterrá s' altre diassa à mí mateix, per havê
maynada del carrer que venían á veure dibuxos, retratos ab llápis, á la ayguada, al carbó, ab tinta xina, que feya per tothom á tots preus, á pesseta, á
vaig trobarla á ella molt freda, y totduna vaig atribuirho á una aygada qu'havía caygut aquell matí; pero després d'un instant, era cosa clara,
menja florera. Desembarcàrem allí, en el ferm, i prenguérem aiguada, i de seguida les colles dinaren al flanc dels navilis."
i ma gent es planyia." "Desembarcàrem allí, en el ferm, i prenguérem aiguada, i de seguida les colles dinaren al flanc dels navilis."
ja un poc de claror diu que l'alba s'infiltra dins el bosc de l'aiguada. Qualque veu; i, de sobte, campanes: un clamor
neguit em fa estarrufar el cor. Em duen a Drancy. He deixat un munt d'aiguades i un manuscrit incomplet de meditacions religioses que caldria
personalitats, successos diversos) i en feien després planes senceres a l'aiguada i la ploma. Daniel Urrabieta Vierge, cèlebre il·lustrador, deixeble de
Més tard, aquests meravellosos repòrters gràfics de llapis i aiguada foren arraconats per l'empenta, rapidesa, precisió i definida atmosfera
transfiguració matèrica dels murs pictòrics habituals en la seva obra. L'aiguada preparatòria ja esbossa ben clarament un dels dos panys de paret que
només restava per fer el «brollador e font per als mariners per pendre aiguades». Tot i això, els problemes es multiplicaven al voltant de la font que
la lleixa de la xemeneia és un dels que he pintat. Era un paisatge a l'aiguada que havia regalat a la supervisora, com a penyora del meu agraïment per
de l'esplendorosa obra que jo havia concebut. Aquelles pintures eren a l'aiguada. La primera representava uns núvols baixos i lívids, desplaçant-se sobre
i jo li vaig prometre que contribuiria a ampliar-lo amb un dibuix a l'aiguada. Això la va posar de seguida de bon humor. Em va proposar d'anar a fer un
lo Pepe, des del mirador de les golfes de ca l'Eloi, el pintaria a l'aiguada. —I no hi ha tropes? —demanava la gent, traient el cap prudentment només
ideatòries i motores durant el procés de tempteig en dibuixos i aiguades, de manera que la composició de l'objecte mental ben aconseguit, sorgeix
utilitzat —la fibra de cel·lulosa prèviament refinada i, en el cos de les aiguades, fulls fets amb lli, impregnats amb cola animal, en els quals color i
amb altres tècniques i les actuals obres en fibra de cel·lulosa i les aiguades comparteixen l'ànsia d'absolut a què m'he referit i l'extremat rigor amb
en la taca de la pintura i els seus resultats en les taques d'aigua ("aiguades") — La línia, diferents fermes d'aplicació: pressió i lesió del paper
poca habilitat, sinó una opció estètica. D'altra banda, la tècnica de l'aiguada, per exemple en l'obra de Kouo Hi, amb l'esglaonament de les taques més

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »