Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
al·legació F 125 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb al·legació Freqüència total:  125 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

d'extirpar tot furor com a ingredient de la societat. Aquesta última al·legació mereix el major respecte. Els qui pretenen eliminar definitivament la
Conquistador, és a dir, la suprema unitat de la nissaga. Una altra al·legació podia fer-los, i els feia, d'ordre pragmàtic. I la feia a l'estil del
manera seguiríem discutint i disputant eternament. A partir d'ara, prou al·legacions i negatives, prou baralles; nosaltres anem a assajar, a provar, a
innovació hipotecària. Tot això és en el punt que examinem una nova al·legació de la modernitat del dret català i de la capacitat dels catalans per a
automàtica de l'interès. Ningú no podrà negar el fons de veritat de l'al·legació, però aquesta sola missió compensadora atribuïda al lluïsme no és prou
De vegades, en els llibres de caràcter místic o contemplatiu, les al·legacions de modèstia dels autors es vesteixen de reverència d'altra llei, plena
el capitalisme hi ha pouat idealitat i argumentació adient. Les seves al·legacions en defensa de la producció com una finalitat social i una fidelitat a
que es formuli. Entre els fets i els fonaments de dret es faran les al·legacions relatives a la competència del Tribunal, al termini en què s'interposa el
L'expedient ha d'ésser tramès en el termini màxim de cinc dies. Escrit d'al·legacions. Tramès que sigui l'expedient o document a la Secretaria del Tribunal, es
al reclamant, per termini de quinze dies, perquè formuli l'escrit d'al·legacions i de proposició de prova, consignant amb la deguda separació, els punts
en el seu cas, els Reglaments especials. Extracte. Presentat l'escrit d'al·legacions i practicades, en el seu cas, les proves, el Tribunal formarà un extracte
ésser escoltats verbalment, havent de fer aquesta petició a l'escrit d'al·legacions. El Tribunal concedirà o negarà, discrecionalment, la dita pretensió.
dels quals vénen darrera". Apareixen molt exagerats, en les reproduïdes al·legacions, els inconvenients de l'elecció de llista, i algunes de les
sempre, malgrat tenir la més ferma convicció de que, en raó de les alegacions per ells formulades, haurien d'ésser absolts de tota reclamació en el
constar degudament separats els punts de dret i'ls fonaments de dret, les alegacions de competencia i les condicions de la resolució que fan se pugui
i segurament sense que l'autor hi tingui, conscientment, res a veure, una al·legació pràctica a favor de la castedat i contra la disbauxa. Ara fa dos anys que
son cor". ¡Oh! ¿Quí resistiría una semblant requesta de sos afectes, una al·legació tan robadora del cor? I si la seva mare Jerusalem mostrà la seva
viva com la que anem a intentar, es distingirà fàcilment d'aquestes al·legacions sistemàtiques de mala fe per la revelació de segones intencions sòrdides
per a aquells que en comprenen el sentit que només poden veure en una al·legació d'aquesta mena l'esgarriament d'una mirada que es dirigeix fora del punt
als interessats a fi de que en l'espai de tres dies presentin les al·legacions que considerin oportunes. Si convé, s'obrirà un període de prova i
el moviment prengué una dimensió ciutadana en generalitzar-se les al·legacions contra el Pla Comarcal i accentuar-se la crítica de la política municipal
corporacions locals solien valer-se'n per publicar papers solemnes o al·legacions forenses. Un pas més, gairebé insignificant, era suplantar-lo en la
petita i sufocada iniciativa, l'idioma queda resoludament postergat. Les al·legacions del 1760, que firmaven conjuntament els dirigents de les
li pertanyia; que ell només venia per fer unes preguntes. I insistí en l'al·legació inicial: que disposava de molt poc temps i que calia anar de dret al gra.
als municipis del Pallars Jussà "mos preocupa molt, i les possibles al·legacions, perquè aquest és una de les coses més important immediates".
encara que expressin divergència o desacord, ésser escoltat i poder fer al·legacions raonades. Participar en la gestió de l'escola a través de les formes
Ferrater a "La Revista", "Dues generacions", a on, entre les alegacions dels dialogants, es perceb el reconeixement d'aquelles errors i la
A part el paroxisme ressenyat pels diaris de Castelló, i les contínues al·legacions d'alguns membres de la Coalición Popular a la "presumpta
tradició constant que té els seus exponents més sortints, primer, en l'al·legació que acabem de veure que feia Oliba quan la sobredita donació dels comtes
a portar l'assumpte davant la cort al palau comtal de Barcelona. Les al·legacions jurídiques de les parts foren les mateixes, la concessió reial contra
en el llenguatge diplomàtic de l'època, i que li serveix per a fer una al·legació jurídica sobre la fermesa dels precaris per tot el terme constituït
al dissabte. Vora l'hora terça del dissabte i vist que Bernat no tenia al·legació d'infàmia a fer contra els testimonis del bisbe, fou rebuda solemnialment
els crims i les expoliacions s'acumulaven en llistes impressionants. Cada al·legació d'un representant del Braç Eclesiàstic trobava totseguit el ressó ardent
els atemptats contra patrons i encarregats. Heus ací també l'amarga al·legació d'un altre cap sindicalista, Manuel Buenacasa, el qual, descrivint la
entre els viticultors empordanesos, clamorosa i decidida. Les primeres al·legacions estigueren a càrrec de Josep Vergés, de Peralada, i de l'insigne
de la notificació del laude. En l'escrit promovent el recurs es faran les al·legacions pertinents en forma concreta. La Junta Arbitral donarà vista de l'escrit
a ella es refereixen, per tal de deixar en evidència la falsedat de les al·legacions dels que diuen que era objecte d'un tracte de favor. Exempcions
Fou aprovat el passat 23. Ara durant un més es poden fer les alegacions que trobem pertinents. Al bar Amengual de Ses Cadenes hi ha exposat un
la vibració al cor mateix de la República desterrada. ¿Que hi fa l'al·legació que pugui contenir un probable refús, concernent la anormalitat de la
ó vanagloria personal compromesos en sa defensa. Ni les magnífiques alegacions den Aguiló, importan. La ploma dels gacetillers podrá dir tot quant
Ocorregueren moltas incidencias y suplicacions, fentse innombrables alegacions y memorials per abduas parts. Omitim sos detalls, perqué directament no
com en calia per a no consentir reprotxes massa fulminants a les seves al·legacions. L'eix d'aquests llibres és constituït per la idea de "ficció".
que en l'ocasió en que l'Ajuntament no presentà l'escrit d'alegacions, que tan remarca, com una falla, intervingués en l'Ajuntament un sol
i poblacions de la seva zona d'influència. Els 384 escrits d'al·legacions en contra feren que la captació prevista pels tècnics fos reduïda en una
hidráulicos suficientes}". Malgrat això les 12.000 al·legacions testimoniegen la inquietud regnant. Cal pensar, en definitiva, que tots
M. P. el passat dia 26 de març, per considerar justificades les alegacions formulades per l'interessat, relatives a l'instalació d'una grua a la via
a un advocat que faci causa contra Braun per haver publicat falses al·legacions. * * * [7] El procés contra els nazis de Memel Kawhas,
que no passa de tres òbols, per a un altra audiència. Si oïnt les al·legacions de les parts se us escau sofrir de còlic, les cares se us posen de
causa de prohibir-ho la llei, però sí que deixà constància que totes les al·legacions que presentin els veïns envers el Pla, el consistori les estudiaria
definitiva del projecte inclou també la proposta de desestimar l'escrit d'al·legació presentat per La Preparación Textil SA durant el termini

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »