Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
al·legat A 35 oc.
al·legat M 88 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb al·legat Freqüència total:  123 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de les ideologies que solem anomenar "humanistes" —i, és clar, com un al·legat a favor de l'"home". La tesi genèrica i més o menys explícita ve a dir:
d'algú que hagués sofert luctuosament aquestes peripècies. En els seus al·legats, els jesuïtes de Fresnes no ho deixen traslluir. L'escrit que han donat
La mateixa sordidesa, denotada com a tara i oprobi, conté el germen d'un al·legat tàcit a favor del sexe: a favor de la reivindicació del sexe. Els
no anant-vos al darrera en odi, oh Prínceps! si allò al·legat com a raó suprema per menar-vos a guerra immediata no
vegades (Marx, Trotski) també— era un simple ornament per a amenitzar l'al·legat... Bé: els feixismes no han estat solament un mer enfrontament classista.
que els nois es llencen a provar sort —els "hippies" són la mostra al·legada—, els seus apologetes fracassen en la temptativa de "donar-los la raó".
tallant, pamfletari, entre dolençós i sarcàstic, i això donava a l'al·legat una força també sense precedents. Per una temporada, la polèmica va
que faci Pere): és fe i dubte en alguna persona, sense més embuts. Aquest al·legat té la seva raó de ser; al capdavall, l'experiència religiosa té molt de
va destacar per les seves defenses de la sobirania popular i pels seus al·legats contra el restabliment del Sant Ofici. En l'agitada ondulació política
de l'ideal perseguit i del procedir estilat pels pintors impressionistes. Al·legats, prou; panegírics, també; crítiques coentes i encertades contra el
estúpidament de mi mateixa i els legistes no m'acusaran de no presentar al·legats. Seguint llur exemple, doncs, oferirem citacions a desdir. LXII.
el major secret possible i que tendissin a procurar l'oblit. En l'al·legat corresponent, s'assenyalava la conveniència que la generació que seguirà
oposada no ha tingut mai una justificació persuasiva. Els motius al·legats han estat diversos: unes vegades no s'avenien a col·laborar a una tasca
de dret especial, especialment juristes aragonesos. En oposició als al·legats uniformistes, un fet recent ha vingut a envigorir la vida dels drets
qual recorregueren el cònsol i el Gremi de Sellers i Guarnicioners. És un alegat voluminós on són citades les eines usades en cada feina d'uns i altres
entre ells sobre el dret de successió. Això és tot. Si les raons al·legades foren minses, les conseqüències —el desmembrament dels regnes— foren
Audiència i tractant-se de divorcis de mutu dissentiment, o quan la causa al·legada sigui la separació, seran competents els Jurats de Primera Instància. La
iniciava una campanya anticlerical posava un títol general als seus al·legats frenètics. El títol solia ésser aquest: /Los insaciables\. Avui,
pot fer molt lent l'acte de la votació. Un altre argument hem vist encara al·legat contra l'establiment de la cabina electoral a Espanya. És un argument una
de defensar el col·legi únic. No hi ha, doncs, relació entre l'argument al·legat i la conseqüència que se'n vol treure. Pel sol fet d'elegir-se
d'opinions contra el panachage. Una de les raons més fortes al·legades contra el panachage és que amb aquesta pràctica, l'elector,
que ara ens semblen incomprensibles, reproduïm el text d'alguns dels al·legats que es publicaren a la premsa barcelonina l'any 1838. Romp el
hi havien renunciat en vendre's la concessió EAJ-1. Les raons al·legades varen fer el seu efecte, perquè l'Honorable President de la Generalitat i
voluminós medul·loma de la supra-renal. Malgrat l'objectivitat dels fets al·legats a favor de la teoria supra-renal, creiem, no obstant, que li poden ésser
el mecanisme pròpiament hipertensiu. La mateixa varietat dels mecanismes al·legats n'és una prova fefaent: ¿Mecanisme compensador del dèficit renal? ¿Acció
distinta de cada predicament un dels principis metafísics més sovint al·legats. I finalment, quan Enric Gantès demostrava la necessitat de la
de Lluís Vives, en parlarem més endavant. En realitat, els arguments al·legats per a demostrar el contingut propi i l'originalitat de la Filosofia
simplificat el problema en substituir a la posició de Lukács un veritable al·legat pro domo. En lloc de la consciència límit del proletariat
importància. Entre altres, ens ho testifiquen els següents paràgrafs d'un al·legat jurídic de final del segle XVIII: "Los cañones de las 4.000
uns mestres provadors destinats especialment a realitzar l'operació. D'un al·legat jurídic de l'any 1773 copiem: Pag. 192 "Otro si: Que José
Barrera 8.000 fusells Al paràgraf núm. 264 de l'al·legat jurídic de la defensa del citat plet, s'hi menciona: "Mas de 25.000
ací algunes dades referents al susdit comerç: En diversos paràgrafs de l'al·legat jurídic mencionat anteriorment consta la fabricació de: 4.000
propietat de l'Església, ¿què poden valer les artificioses teoritzacions al·legades per a justificar aquesta Llei, com és ara "la necessitat de liquidar un
la virtut d'unir dos cors i de crear amistat entre llurs respectius al·legats. Ve el divorci, i romp l'amistat de les famílies. Els parents i afins de
llur brutalitat, n'estimula la selvatgía cruel; i encara més: un, el crim al·legat del qual és el desig i l'intent de treure'ls a ells i a tota la raça llur
ha prou per a demostrar que l'objecció de les "ulleres fosques" és un al·legat innocent, pueril, que, tot volent atacar la teologia, no s'adona prou que
i les converses i van retransmetent-se com el ressò de la veu. Les raons al·legades no tenen validesa D'aquestes raons, fem-ne un petit comentari. L'home,
evitar qualsevol discussió sobre el caràcter llegendari o no dels fets al·legats, només ens interessarem aquí pel miracle contemporani. La lliçó més clara
Com a màxim podem subratllar l'estranya constatació que els esdeveniments al·legats sempre es produeixen en un context religiós. Això si més no és el que es
encara, aquesta breu autocrítica de /les cadires\: "És un allegat, potser poètic, per a la comprensió mútua". L'espectador corrent i
del treballador cursar un avís previ i justificar la certitud del motiu al·legat puix si així no ho fes podria incidir en una causa d'acomiadament
a benefici d'una de les llengües en conflicte. No hi ha dubte que, si els al·legats de bilingüisme han fet tanta fortuna a hores d'ara, ha estat gràcies a la
de tota polèmica bilingüista, hi ha sempre un fons de duplicitat. Els al·legats bilingüistes no són, al cap i a la fi, sinó la justificació d'aquelles
i sistemàtic. A la seva primera novel·la, /El mar\, fa un al·legat d'acusació pública contra el sistema religiós, entès aquest com a poder
fet d'al·ludir-lo hi havia únicament la intenció de carregar d'èmfasi l'al·legat a favor de la llengua. Jaume Roig i els altres "satírics" aconseguiren
l'est. Remarquem, per fi, que les dues zones d'intensitat tantes vegades al·legades, i que es refereixen tant a la peculiaritat de l'arabisme com a la
muntatge teatral de Xesc Barceló, /No te n'espantis, no, Bac,\ al·legat contra la pena de mort que fou estrenat a les darreries del franquisme.
tot agrupament, de tot individu. La nostra intervenció en tot cas és un al·legat per a una major responsabilització de l'home i dels productes de la seva
més o menys inconfessat. El fet té un valor provatori superior als al·legats més contundents, perquè marca un tombant en la història social de la
de recents lluites protagonitzades pels mateixos pagesos o un al·legat contra la implantació de centrals nuclears a la Ribera d'Ebre. També es

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »