DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
alienar V 179 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb alienar Freqüència total:  179 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

a la més petita observació i fins i tot amb rauxes d'ira que gairebé l'alienaven. Ell, Joan del Santo, era sever, no gens amic de manyagueries i home de
que a través de l'horrible, de la densa nit que l'envoltava, que l'alienava, arribés a l'animal un reflex pàl·lid dels dies passats i de la casa; és
la capital. Sovint, els súbdits burgesos demanen garanties al rei, que no alienarà cap lloc ni castell, o si més no, determinats llocs ni castells. Calia
a fals. La finalitat comuna de la Novel·la i de la Història narrada és alienar els fets: el passé simple és l'acte mateix de possessió per part
bressolen, ens agombolen, ens acaronen. Les justificacions segregades ens alienen. Les justificacions són barreres i defenses contra les quals hem
de les contingències humanes, Hölderlin acaba anant-se'n d'ell mateix, alienant-se. I com que no hi ha, a causa d'això, ni objectivació possible ni xoc
que, havent menat a tants de mals, ben segur que ara, més que mai, m'alienaria Joe si ell el creia, tenia una altra temença que em retenia, i era que no
Soledat, feia l'esforç de construir uns nous estricadors i es disposava a alienar, encara, la finca que hem citat de la muralla, prop de la Capella de
l'/Erbhof\, figura del patrimoni familiar alemany, no pot ésser alienat ni gravat; tots els /Erbhöfe\ s'han d'inscriure en el
del dret sobre els béns adjudicats en el sentit ja conegut de no poder alienar per acte entre vius els referits béns sense autorització del Ministeri
propis un tal conjunt de formes de dret: contracte, dret real, facultat d'alienar i gravar, retracte legal, redempció, lluïsme, reconeixement, renda, en
l'altra d'ésser atemptatori a l'autonomia individual l'obligació d'alienar contra la voluntat del cedent. Causes sincronitzades amb l'evolució
el despersonalitza; el fa part contractant d'un contracte en el qual ho aliena tot, i, a canvi, el transforma en un ciutadà. Deixa d'ésser el ser
de serveis, expropiació per raons d'utilitat pública, adquirir o alienar béns, avalar crèdits, establir lliurement els serveis benèfics i
tan celebrada pels senyors Viñas i Torroella, o sia, la facultat d'alienar el fundo o finca dotal inestimat, en contra del preceptuat pel
del 1599. En conservar la facultat a la dona casada per a alienar i gravar el seu dot inestimat amb intervenció i consentiment del seu
general ha d'ésser la base de tot acte jurídic. Sobre aquesta facultat d'alienar el fundo o finca dotal, que per cert, tingué en consideració el senyor
en el sentit d'ésser convenient de restringir tant la facultat d'alienar i hipotecar el dot, com la d'admetre posposicions de la hipoteca dotal.
el dret de Girona en matèria d'emfiteusi la prohibició de poder ésser alienat el dret de fadiga amb separació del domini directe. Així consta en un de
les seves necessitats econòmiques, sempre en augment, abans de vendre o alienar terres dominicals (diumenges), preferien redimir i cancel·lar emfiteusis.
natural de les càrregues d'origen consignatiu. Si el propietari alienava la seva finca, però reservant-se algun dret sobre d'ella, aquella càrrega
en endavant les disposicions que establissin prohibicions perpètues d'alienar si no eren fetes amb determinades condicions. Fou un pas modest i temerós
mexicans que no tenien mitjans de poder-les fer valdre, les anaren alienant a ciutats dels Estats Units, fins a l'extrem que s'establí a Nova York un
el seu mobiliari i, creient que encara això no bastaria, es pensà en alienar els seus manuscrits i aplicar el sobrant a una edició de les obres
R. D.. Durant un llarg període d'anys, els productors de vi i oli alienaren llurs produccions, desconeixent-ne la real valor, pel que els en donaven,
afecte al servei del culte o dels seus ministres; per la prohibició d'alienar qualsevol cosa considerada Tresor Artístic Nacional, prohibició no
sacerdots havien de viure de l'erari del Rei, sense que els fos necessari alienar les seves propietats. I, tot l'Egipte, per indicació de Josep, havia de
fet prou en l'aspecte temporal, com en un altre aspecte han fet massa, "alienant-se" de les coses temporals, aferrant-se excessivament a les realitats
significa introduir en l'existència un dualisme insuperable, una manera d'alienar l'home de la veritat d'ara i d'aquí, d'aquesta terra i d'aquest moment de
homes han d'estar regides per la mútua llibertat; d'on ve que l'home no s'aliena en acostar-se a Déu, sinó que entra en joc lliurement, de tu a tu, amb
del món monàstic actual. Una teologia seriosa dels novíssims no ens alienarà pas de les nostres fidelitats humanes, sinó que ens alliberarà de la
és una resposta de llibertat a l'Únic que li ho pot exigir tot sense alienar-lo. L'home, el monjo, no pot renunciar impunement al misteri de la seva
en nom de la fe ha d'acceptar aquest estil d'obediència, i acceptar-la i alienar-s'hi. O, al contrari, pot pensar que una fe que demana coses inhumanes
al·ludida més amunt, pretén desemmascarar les ideologies de tot tipus que alienen i "unidimensionalitzen" l'home actual, cent per cent televisiu,
a València a testificar. Per por de vore's embolicats en el procés o alienar-se l'amistat de veïns o parents, fingien malalties i impediments. Així
Déu com un ésser inconscient abans de la creació que a través d'aquesta s'aliena i es crea a si mateix. Per això el mètode dialèctic esdevé per a Hegel el
general, etc., del saber, etc., es presenta de manera que l'individu s'aliena, es comporta amb les condicions elaborades a partir d'ell, no amb les
Catalunya, com a persona jurídica, podrà posseir, adquirir, gravar i alienar béns de tota mena; contraure obligacions, i exercir accions civils,
per pensar! Si li quedava qualque moment lliure, el futbol l'acabava d'alienar, i en aquestes circumstàncies, la labor de l'intel·lectual no ha estat ni
i acció col·lectiva. La nostra simpatia es dirigeix també a aquells qui alienaren la llibertat pròpia en tal empresa i s'adonaren massa tard de l'error
pot entretenir les masses. En definitiva, un bon circ pot, un cert temps, alienar les reivindicacions de la massa. Bé que també en forma rudimentària, hi
Si el testador no ho ha prohibit especialment, el fiduciari també pot alienar o gravar els béns fideïcomitits, bé que l'eficàcia d'aquests actes
Es tracta de l'anomenada subrogació real, per la qual el fiduciari pot alienar com a béns lliures els que s'integren en un fideïcomís de substitució,
en els béns; la possibilitat que el testador autoritzi el fiduciari per a alienar i gravar com a lliures béns de fideïcomís; la possibilitat de vendre o
i gravar com a lliures béns de fideïcomís; la possibilitat de vendre o alienar els esmentats béns com a lliures mitjançant el consentiment dels
és, al fideïcomissari. Com sigui que el testador preveu que l'hereu no alienarà tots els béns, disposa en una tal eventualitat dels que restin després de
que l'hereu fiduciari en el fideïcomís de residu en cap cas no pot alienar ni gravar més de la quarta part dels béns fideïcomitits, que resta
sobre els béns que restin de l'herència o del llegat i que no hagin estat alienats per l'hereu fiduciari. En aquest cas s'entén que el fiduciari té la
substituts, als quals pervinguin els béns que el fiduciari no hagi alienat en vida ni per disposició d'última voluntat. Com es veu, el testador que
resten sense efecte, si el donant les revoca en acte solemne; si ven o si aliena en qualsevol forma, o si llega els béns donats, i també si el donant,

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »