DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
allistament M 48 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb allistament Freqüència total:  48 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

una progressiva desaparició de tot aquell passat sense present. El darrer allistament dels nobles tingué lloc l'any 1833. Es tractava, doncs, d'una
a 42,816'16 ptes.. Comunicar a l'Alcalde de Navés, als efectes d'allistament de minyons, que l'expòsit Bonaventura Joan i Ramon morí el dia
de l'acció, ja no resulta possible de confondre compromís i allistament. Aprenem que el camp del bé i del mal rarament s'oposen d'una manera
En ella era manifestat que durant la campanya de l'any anterior per a l'allistament de soldats per al servei del rei gastaren moltes quantitats de diner, per
agrícola i netament cristiana de Bèlgica, remarcant que per a l'allistament de nous socis té establerta la J. A. C., —joventut agrícola cristiana—,
empeny a tothom a entrar en una ordre o altra, i la pressió per als allistaments no és pas lleugera. Gràcies a aquestes causes variades, hom diu que el
junts, units a l'Església, que avancen i que, amb llur testimoni, llur allistament i llur entusiasme fan avançar la humanitat; portadors d'optimisme,
les Juntes veïnals (art. 89 R. O.); i e) Operacions d'allistament de lleves. D'aquesta mena de sessions obligatòries per llei i en les que
durant la guerra, segons explicàrem ja en parlar dels Dominis. Els allistaments voluntaris, primer, i la mobilització donaren vuit milions d'homes. La
o acorden donar-se a Ricardos i al rei d'Espanya. A Barcelona s'obre l'allistament, cundeix l'entusiasme bèl·lic entre la joventut, s'organisen els donatius
gran número d'homes que ja havíen sortit de Catalunya quan va obrir-se l'allistament, no sólo por los donativos de sus ciudades, villas y particulares,
una nova política: el perdó o la remissió amb guiatges a canvi de l'allistament en els terços. Seran molts els antics bandolers catalans que passaran a
armar-se una altra esquadra, tres anys més tard, per tal de facilitar l'allistament de voluntaris, Pere IV va concedir salconduit a alguns delinqüents, que
Rico— es va amotinar, obligant al "Real Acuerdo" a declarar l'allistament general. De semblant forma es produïren allistaments i proclamacions de
a declarar l'allistament general. De semblant forma es produïren allistaments i proclamacions de Ferran VII a Castelló i a Alacant, i aviat començaren
però es negaren rodonament a acompanyar els regidors en les operacions d'allistament. El 4 de maig va ser una jornada agitada. Un grup molt nombrós
s'exercian les industries, no era necessari, com ho es actualment, l'allistament á lo que avuy s'anomena l'Acció Social, donchs que aquesta se exercía
per efecte d' abduas restriccions, cada dia li ha d' esser més difícil lo allistament de nous socis y, una de dos, ó morirá d' inanició ó s' veurá obligat de
los vicaris, poch mes ó ménos com nostres celadors de policía, á fer lo allistament de las ánimas de comunió, que hi pogués haver en cada familia; lo
ensenyat sa experiencia. Barreter, axó ja es sabut, era son ofici; y á s' allistament des seu gremi per companyias sis anys enrera el trob soldat llis y no cap
Cisneros, qui, el 27 de maig del 1516, va ordenar l'allistament. A més, creà un cos especial per a sostenir les seves disposicions en cas
Catalunya y de Portugal, ordenant que, a manca de voluntaris, es fessin allistaments per sorteig, exceptuant-ne els nobles que tenien obligació d'acudir a la
els regidors, el dia 4 de maig al matí començaren la tasca de l'allistament, els prohoms no volgueren participar-hi; varen formar-se grups agressius
i Fort torna al seu element. D'acord amb l'alcalde, queda encarregat de l'allistament; en menys d'un mes quedaren completades dues companyies de milicians
viratge, a La Molina * * * [4] Crònica de la ciutat L'allistament Per tal de llegir definitivament les llistes rectificades de
Per tal de llegir definitivament les llistes rectificades de l'allistament dels minyons concurrents al reemplaç del present any, la Corporació
efectuá á la Casa de la Vila lo sorteig dels minyons que han entrat en lo allistament d' enguany pera 'l servey militar. En altre lloch d' aquest número
ha disposat que no passés endavant la formació de cossos franchs, qual allistament se verificava també en nostra provincia. ¿Perque? Perque en tot Espanya
les quals compendrán: 1. Edat dels minyons en l'any de l'allistament. 2. Duració del servei en les diverses situacions, atenent a la
situacions, atenent a la creació d'una reserva territorial. 3. Allistament dels minyons en els Municipis de la Monarquía y en els Consulats
el present edicte: Art. 38. Per a preparar la formació de l'allistament, els Caps de Registre de les Delegacions i els Sots-delegats dels
l'article anterior, els inscrits que hagin estat omesos indegudament en allistaments anteriors, sempre que no hagin complert els quaranta anys d'edat. Aquells
es constituirà a les Delegacions i Sots-delegacions, una Junta Local d'Allistament integrada pel Cap de Registre, en aquelles, o Sots-delegat en aquestes,
de l'Ajuntament, com a Vocals, per a decidir sobre les incidències de l'allistament. Tindran obligació de concórrer a aquesta reunió de la Junta, prèvia
va á llegiros; y ara [(Als qui estan devant dels timbals hont se feya lo allistament.)] feu los acostumats tochs de atenció y silenci, perque ningú sia osat á
i allitat, ni boi té noves del que fa son nebot, puix que les lleves i allistaments es fan entre sos súbdits. Vós, bon Corneli, amb Voltimand, heu d'ésser
Duptau de que no tornará lo de Favars, quant li ha sobrat temps pera fer allistament nou en Gascunya, com sabeu? Per fi, senyor, per fi, (digué ab ánimo resolt
ja que durant l'embaràs n'hi van passar de tots colors...: de primer, l'allistament d'en Pepet als disset anys cap al front de guerra, tot i que amb les
població sobre els mètodes repressius dels soviètics. Amb l'excusa de l'allistament en l'Exèrcit Roig, que va ser contestada amb una deserció massiva als
Li deia «el prodigi Karajan». Furtwängler es va ofendre i va provocar l'allistament forçós de von der Nüll. És el mateix que va passar a un altre crític,
d'alimentació. Al cap d'una setmana, en Joan va signar el contracte d'allistament a les Forces Françaises Libres, on va retrobar els mateixos odis
militar als estrangers refugiats. Al principi, els internats veien l'allistament com una possible sortida a la situació miseriosa en la qual es trobaven.
artístic, però que s'han convertit en mites i en veritables banderins d'allistament a causes socials i polítiques. Algú ha pogut expressar millor el
de la creació del War Activities Committee i de la implicació i allistament, a títol personal, de milers de treballadors de Hollywood a l'exèrcit.
una de les principals activitats en les seves hores de lleure. L'allistament de Hollywood a l'exèrcit La contribució de Hollywood a l'esforç de
ficció a les zones en conflicte, a través del WAC, es va concretar amb l'allistament de bona part del seu personal tècnic i artístic a l'exèrcit. Com durant
Weissmuller, Jane Darwell, Benny Goodman o Xavier Cugat. Pel que fa a l'allistament, a finals de 1942, unes 4.000 persones que treballaven regularment a
Milícies Antifeixistes per a fer part de les files de combatents. Punts d'allistament: Hotel Colón i Cercle Artístic. Barceloneta: carrer de l'Alegria.