DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
amassar V 94 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb amassar Freqüència total:  94 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

canals esmirriats; els cinc sentits. Vós, des de la vostra cel·la, heu d'amassar aquesta llum, donar-li forma i fer-li parir objectes. Ciutadà.
es posa les ulleres, agafa un grapat de terra, en fa una bola, l'amassa ben bé, en fa un petit home i el posa al sol. Al cap de set dies el
Barcelona, l'aferisme del noucents, per contra, ha servit només per a amassar alguna fortuna desarrelada, per a arruïnar l'estalvi català amb les
de la qual encara coneixem exemplars; és un comerciant deixondit que va amassant una petita fortuna, com tants d'altres. Hi ha a Maó una circulació
tenda, a Sara: —Cuita, li diu, prens tres mesures de farina, la flor, amasses i fas pans afollats. Se'n corre llavors Abraham a les vaques i tria un
I entre aquells celatges entelats i aquells terrenys caòtics, s'amassa un ambient espès, brut, on suren revoltes molècules textils, sentors de
del cor ni els dubtes del pensament, va treballar una pila d'anys per amassar la riquesa que ens ha permès de construir la metròpoli actual. Allí les
és tan fluix i delicat que obro el balcó de bat a bat. La pluja es va amassant en les coses de la terra: a les parets, a les cases, als petulants xalets
intensos a l'hivern. En aquests sots, degudament disposats amb terra ben amassada i arena grossa per a sostenir-la, s'hi plantaràn plantes aquàtiques com
i triar-la. El guix de pintar a la pissarra sol fabricar-se senzillament amassant creta fina amb aigua, de vegades afegint una petita quantitat de
principal defecte del qual, en la perspectiva de la noblesa de cort, era amassar els diners, fer-ne un objectiu en ell mateix en comptes de gastar-los.
va esdevenint la tònica d'una burgesia que no té altra dèria que la d'amassar o despendre follament pessetes devaluades, sense veure que l'orgia acaba
encara que Beuron ho ha interpretat dient que s'ha de fer una pasta forta amassant el color amb aigua i barrejar-la després amb la mateixa quantitat de
però és recomanable passar-la per un sedàs a fi d'homogeneïtzar-la o bé amassar-la a consciència. Es poden utilitzar com a colors grocs tots els ocres
Les màquines que hom utilitza són: la de trinxar, la de mesclar o amassar, la de tallar la cansalada en daus, i les embotidores. Avui hom empra
l'amenaça de la fletxa o del plom o de la malaltia. Sé d'un altre que ha amassat una fortuna fabulosa en milers de caps de bestiar i milions de dòllars,
moral, d'idees o de sentiments anteriors a ell i que formen un pòssit o amasen son esperit amb plenitut tal que ni ell mateix se'n adona, com un home no
Forners. Teníen concedida dels Reys d' Aragó la facultat privativa de amassar, coure y vendre pá en les llurs cases y en les places públiques de la
en la suficiencia de dit Ofici, podía en la dita ciutat de Barcelona amassar pá de venda, ni tenir forn pera coure pá". Als 16 de Juliol
de Juliol de 1493 fou ordenat que 'ls Forners y Flequers que amassessin pá de venda estessen obligats á véndrel, no solament en les llurs cases,
'ls indivíduus d' aquells Gremis no teníen dret pera comprar blats, ni amassar pá y vendrel, sinó ab permís de la Ciutat, y que esta podía lliurement y
gran cassola de fusta, de la que prenen grapats de gofio, que amassan una mica entre les seves mans y menjan ab dalit; Bushiman dorm, estirat
l' hort ha de cavarse ab frecuencia sobretot després de las regadas que amassan la terra y forman en la superficie una crosta dura y seca molt danyosa á
Son carácter distintiu es de esser unctuosa y dolsa al tocarla; se amassa entre los dits y s' enmotlla á qualsevulga forma. Molt dificilment
freda s' observa que no es prou dura pera formar los panellets se la amassa ab una mica de farina fins que quedi prou dura pera formar los panellets
de cada hu. admetllat. A la pasta anterior després de freda s' amassa ab atmetllas peladas y talladas á tiretas. La forma del admetllat es á
plegat á fi de que 's deixatin be los ous y d' aquesta manera se continua amassant fins que 's formi una massa bastant dura. Després s' aplana ab un corró
y mitja lliura de mantega de vaca y mitj got d' aygua de font; després s' amassa removent contínuament la barreja fins s' haja absorvit per igual tota la
S' ha de procurar que no 's vessi l' aygua que despres faria falta per amassar tota la farina, y en cas de faltar una mica d' aygua s' hi afegirá ans d'
un cedás á fí de que no hi haja grans ni terrossos, posis en la taula pera amassarla com s' ha dit en la anterior, despres se tiran en lo centro ó circul de
un pols de sal molta y sobre duas culleradas d' aygua naf; tot seguit s' amassa deixantho d' una consistencia regular y en lo demés se segueix lo
unsas de mantega de vaca, quatre ous y una mica de sal, tot lo qual s' amassa afeginthi llet calenta, feta ja la massa se fica dins de un toballó, se
's forman se juntan ab la cals com vegerem ja, y no poden fer cap mal. Amasseu un xich de terra greda al qualques gotes de vinagre, y porteula
y porteula desseguida á la boca y sentireu tota la força del vinagre. Amasseu pel contrari les cendres ab el mateix ácit y quant hauréu acabat les
l' análisis grandiosa del filosoph hauria més de quatre voltes amassat ses pedres angulars ab los finíssims grans de sorra del investigador d'
sinó que ho és tot, en el seu conjunt, elaborant la concepció superior amassada per la terra. I en aquelles aules, en mig de companys de diferenta
sal y varias especias com son clavells, canyella, safrá y pebre, luego se amassará tot ab una cullera fins á quedar com una pasta. Altra sopa. Pendrás
trinxat, pansas, pinyons, sal y oli y ous crusos, de tot lo que se n' amassará una pasta assahonantla de sucre, clavells y canyella y ab ella se omplirá
ous, julivert trinxat, pansas, pinyons, sucre canyella, sal y pebre, se amassarà y farà de tot una pasta, si es dura s' hi tirarà un poch de vi blanch, se
un poch de sal, de aigua solament la precisa perque la pasta quede dura, amassantla molt á força de brassos primer y despres ab un rodet; aquest servirá
mesclan nou unsas de mantega ó llart ab una lliura de farina y aigua se amassará be. Se debatrá una clara de ou fins á tenir consistencia y se hi tirarán
ab un poch de goma arábiga ben molta y passada per cedás se barrejará amassantla per espay de mitja hora, y axi estará la pasta preparada y en estat de
un fondo al mitg per tirar l' aygua y mantega ó llart, se barrejará y amassará be á fi de quedar ben mesclada la pasta, y no importa que no quede molt
de farina, sal, quatre ous, mitja lliura de llart y lo arros; se amassará tot junt fins á formar una pasta que es la tortra á manera de un pa ó
traent tots los granets, ó brisa. Estas pansas las mesclarás ab la pasta, amassantla peraque se barrejen be. Enllardarás be la tortrera, y tindrás la pasta
de fer una mescla ó trinxat de tófonas, rovellons y cebetas blancas: amassarás esta mescla ab bona mantega arruxada ab un poch de aygua de flor de
a recórrer amb el tou dels dits la superfície abombada d'un dels pits, a amassar amb tota la mà estesa, aixafant el botonet central amb suavitat, però amb
forn. Me'n vaig a veure si trobo en Roger, que aquest sí que és bo per a amassar la pasta. No n'hi ha d'altre com ell. Ell també diu de mi que sóc una
es un home actíu y treballador, inteligent, que grasies al seu trevall amasá unes pesetes, millorá la fábrica de sos pares, y va vivint encara qu' en
cent ferros de formas desgairadas, las duas claus, fonentse y amassantse, quedaren totalment aniquiladas. Qui's planyi d'injusticias

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »