DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
analogia F 1306 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb analogia Freqüència total:  1306 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

renous del món no el deixarien meditar. Els gats i els canonges guarden analogies. Així han triat el mateix barri. L'aristocràcia, la burgesia, també
i de saviesa, el beat Ramon Llull. Les dues figures presenten algunes analogies. Si Ramon contemplà el pit cancerós d'Ambròsia Costel·lo, Lluís Salvador
que Dostoiewsky posa en boca del seu criminal, i trobava una sèrie d'analogies entre aquell món de vòmit, de pietat i de sofriment de l'autor rus, i la
però en cap cas com un argument ni, encara menys, com un argument d'analogia. No vull pas dir, no puc voler dir de cap manera, que la música de Bach
una major serenitat i tot, el cas deu ésser anàleg. O deu tenir alguna analogia en l'origen. D'altres n'he conegut. El fet és més sorprenent en homes que
superiors hi ha, en canvi, un principi de proximitat, un pressentiment d'analogia. Huizinga, a Homo ludens, parla de la capacitat del joc
sentit, d'aquell altre sistema que constituirà la ciència, salvant l'analogia formal que els apropa i que fa del primer una mena d'expressió metafòrica
ja generalitzador, és a dir, científic: també ell treballa a còpia d'analogies i d'apropaments, fins i tot si, com en el cas del bricoleur, les
Si, en el pla especulatiu, el pensament mític no està mancat d'analogia amb el bricolage en el pla pràctic i si la creació artística se
anomenar heteròclits; car, pel que fa a la forma, hi ha entre ells una analogia que l'exemple del bricolage ha permès de definir: aquesta analogia
analogia que l'exemple del bricolage ha permès de definir: aquesta analogia consisteix en la incorporació, a llur mateixa forma, d'una certa dosi de
de sistema apareix a escala del continent. En fi, per al comparador, l'analogia entre les posicions d'Artemisia a l'Antic i el Nou Món
d'entre la llista imponent establerta per Tessmann, es tracta sobretot d'analogies religioses: bèsties amb banyes associades a la lluna; ximpanzé, porc,
no fan més que il·lustrar, en tot de casos particulars, la profunda analogia que, arreu del món, el pensament humà sembla concebre entre l'acte de
és evident que, des d'un punt de vista superficial, hi ha certes analogies entre les tribus australianes i les societats de castes: cada grup hi
són concebudes com dos sistemes de diferències entre els quals hi ha una analogia formal, el que es troba situat a primer pla és el caràcter sistemàtic
conseqüència, les valències d'homogeneïtat són alliberades; de formal l'analogia postulada entre grups humans i espècies naturals esdevé substancial —tal
objecte a la investigació científica. Totes les societats conceben una analogia entre les relacions sexuals i l'alimentació, però, segons els casos i els
escollits perquè hi mantenen relacions d'oposició, de correlació o d'analogia; però d'això no es dedueix pas que aquestes relacions hagin d'ésser
Tals fets ens interessen per dues raons. D'antuvi, ofereixen una analogia incontestable amb les prohibicions alimentàries, abusivament lligades
sistema significant. Gardiner, al contrari, pretén d'explicar la mateixa analogia pel caràcter no significant dels termes científics, els quals redueix,
semblarà encara més cert si hom remarca que el sistema tiwi presenta analogies colpidores, en el pla humà, amb el que hem posat de manifest en la nostra
La semblança és conceptual, no perceptual: l'""és"" es funda en una analogia qualitativa que no implica l'expressió d'una simetria: un cogombre és un
Per llur paper i pel tractament que hom els reserva, ofereixen igualment analogies colpidores amb els documents d'arxius que nosaltres colguem en cofres o
que és, potser, el menys complex de tots els fenòmens físics, mostra una analogia amb la vida, la diversitat de la qual va més enllà de les possibilitats
de les plantes i de la respiració animal. No obstant això, les analogies amb l'experiència química ordinària, com les velles comparacions de la
de l'estabilitat atòmica en termes mecànics presenta una estreta analogia amb la impossibilitat d'una explicació física o química de les funcions
de les funcions peculiars característiques de la vida. En traçar aquesta analogia hem de recordar, malgrat tot, que els problemes presenten aspectes
qüestions purament de terminologia, i afegiré només que l'essència de l'analogia que estem considerant és l'exclusió mútua evident entre uns certs
de mesura i els objectes que s'investiguen, presenta una estreta analogia amb les peculiars dificultats de l'anàlisi psicològica, originades pel
de les seves característiques especials. Estendre'ns sobre aquesta analogia, que aclareix de manera essencial el paral·lelisme psico-físic, ens
de Pisa i no per haver-se fixat en un infant mentre es gronxava. Aquestes analogies externes no tingueren, sens dubte, gaire importància en la comprensió
del gran drama de l'existència. No obstant això, el reconeixement d'una analogia en el caràcter purament lògic dels problemes que es presenten en camps de
adequades a la descripció de les propietats dels cossos inanimats, en analogia amb la relació de complementaritat entre les propietats d'estabilitat
aquest terreny. El reconeixement d'aquest caràcter complementari de les analogies mecàniques, mitjançant les quals hom ha intentat visualitzar els efectes
de la física, estic segur que molts de vostès hauran reconegut l'estreta analogia que hi ha entre la situació que he descrit, i que es presenta en
amb dispositius experimentals diferents i descrites mitjançant analogies diferents preses de les nostres idees usuals. Amb aquesta comparació no
què poden ésser descrites les experiències físiques. Malgrat tot, aquesta analogia entre els problemes físics i els humanístics és d'un abast limitat i la
estadística de la manera més suggestiva, cridant l'atenció sobre l'analogia entre les hipòtesis relatives a l'aparició de les transicions radiatives
de seguida ben acollida per Einstein que ja s'havia plantejat la profunda analogia entre les propietats de la radiació tèrmica i les propietats dels gasos
pròpies d'una equació d'ona, a l'establiment de la qual fou conduït per l'analogia formal, observada originalment per Hamilton, entre els problemes de la
una situació novella en física; crida l'atenció, però, la seva estreta analogia amb la situació que se'ns presenta en molts altres camps del coneixement
de conservació en física atòmica. Formular amb precisió aquestes analogies implica evidentment dificultats terminològiques, i allí on el punt de
conferència que vaig fer en aquella ocasió, vaig intentar subratllar l'analogia existent, en l'aspecte epistemològic, entre la limitació imposada a la
adequats per a abraçar totes les experiències concebibles, presenten analogies profundes. En efecte, l'astoradora simplicitat de les generalitzacions de
en les branques del coneixement afectades, sinó que ens ha revelat també analogies en la nostra posició respecte a l'anàlisi i la síntesi de l'experiència
igualment importants de la consciència humana presenta en realitat una analogia remarcable amb la situació present en la Física atòmica, on els fenòmens
entre les experiències conscients i les observacions físiques. En aquesta analogia, la impossibilitat de donar un contingut ben definit a la idea de
una investigació experimental del seu funcionament detallat. Utilitzant analogies que tan fàcilment es presenten en la gran varietat de les funcions
n'hagin estat trobats de debò els lligams intermedis, sinó perquè l'analogia porta l'observador a suposar que n'existeixen ara en algun lloc, o que

  Pàgina 1 (de 27) 50 següents »