DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
anestèsia F 288 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb anestèsia Freqüència total:  288 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

immutable a despit del tràngol, explica: —La intervenció, practicada sota anestèsia amb incubació, ens va confirmar que es tractava d'una piohidronefrosi
Un dia veu operar una nena i entre la sang i els crits (no hi havia anestèsia) es va escapar de l'hospital per a no tornar-hi mai més. S'enamora cada
del reglament vareig arribar a ésser l'espanta mosques, el cloroformo, l'anestèsia, la morfina dels regidors... i en quant a especialitzar-me, és a dir, a
sempre, és el President. D'un salt, ell mateix s'asseu a la taula. Res d'anestèssia. Ni una queixa. En sortir de la cambra, Corachan em diu, impressionat:
exemples: afàsia, gimnàsia, idiosincràsia, Eufràsia, Àsia, amnèsia, anestèsia, magnèsia, església, afrodísia, etc., però democràcia, Grècia,
per aquest procediment: Cos núm. 1: mascle; 12 kg.. Anestèsia cloral-morfina. Cànula insertada a l'artèria femoral. Temps de coagulació
minuts, 12 segons Cos núm. 2: mascle; 10 kg.. Anestèsia cloral-morfina. Cànula insertada a l'artèria femoral. Temps de coagulació
temps de coagulació. En el cas del gos recomanem prescindir de l'anestèsia i, una vegada lligat en decúbit supí sobre una taula, punxar directament
que el fenomen observat pels autors suïssos era degut a l'acció de l'anestèsia que practicaven a l'animal per tal de poder practicar amb més
determinacions. Com veurem seguidament nosaltres —que operem sempre sense anestèsia— no hem pogut comprovar l'existència de cap escurçament espontani del
els resultats obtinguts. Tal com hem dit abans, prescindim de tota mena d'anestèsia. El conill és subjectat, per mitjà de lligams passats al voltant de cada
o del maluc, operacions extraordinàriament doloroses fetes sense anestèsia, encara que fossin practicades en ferits de l'energia moral dels que
cal citar Fidel Pagès que l'any 1921 va iniciar l'estudi de l'anestèsia peridural, avui coneguda universalment amb el nom del propagador d'aquest
el mínim de temps possible des de la producció de la fractura. Anestèsia general amb èter, regional o raquídia, segons localització. Un cop
alguns moviments actius de la mà. A la mitja hora de ferit, l'operem sota anestèsia general amb èter, fent-li una ampla resecció de tots els teixits
damunt de la plataforma tibial en els casos de fractura de fèmur baixa. L'anestèsia raquídia és preferible a totes les demés car entre altres avantatges
i l'aspecte de la lesió desagradable. Intervenció immediata sota anestèsia raquídia, amb el pacient en extensió a la taula de Putti. Resecció de
de la màquina em produïa desconcert i que si fos possible fer retrats amb anestèsia jo en seria adepte. —Procurarem que us sigui lleu —digué el fotògraf—.
resta d'orifici extern, decididament s'obtarà per una versió podàlica amb anestesia clorofòrmica que'ns fa en aquells moments amos de la situació i dóna'l
de la operació; i les cures que li son encomenades. Què vol dir Anastessia? La preparació del malalt pera esser operat sense que se'n senti: Es
nitrificació. Baix l'acció dels vapors del cloroform els ferments passen anestesia, com un ensopiment, que desapareix al desaparèixer el cloroform.
i de l'oït. Més tard, en la primera forma, apareixen amples plaques d'anestèsia en els braços i les cames de l'enverinat, amb dolors fortíssims i
camps extensíssims d'acció: l'assepsia-antissepsia, l'hemostassia i l'anestessia. L'antissepsia s'aplicá, encara que d'una manera força empírica, desde'ls
en les operacions mes grosses. Inclús, combinant l'hemostassia amb l'anestessia, s'ingecten solucións anestéssiques sota la pell qu'al mateix temps que
que redueix al mínimum la cantitat de sang que's pugui perdrer. L'anestessia, finalment, ha set un colossal progres per a la cirurgía: evitar el
altres anestessics mes, han vingut a resoldrer el problema, permetent anestessies de totes classes i per tots els gustos: anestessies generals i locals,
problema, permetent anestessies de totes classes i per tots els gustos: anestessies generals i locals, per inhalació i per vía rectal, per vía hipodérmica i
per inhalació i per vía rectal, per vía hipodérmica i per vía raquídea, anestessies radiculars nervioses qu'insensibilitçen les çones inervades per
ampolles de diferentes solucions antisséptiques, materials de sutura i anestessia i demés. En la sala d'esterilitsació de personal hi ha'l lavabo:
no disposar en tota la Santa Casa ni tant sols d'una mascarilla corrent d'anestessia ni de cap instrument corrent en les operacions de cirurgía general.
En dit instrumental no hi falta una completa provisió d'eines d'anestessia, pinces hemostátiques de varies classes i dimensions, eines de cirurgía
m'he hagut de limitar sempre a les operacions que's podíen fer sense anestessia o unicament amb anestessia local o regional: tumors de varies classes,
sempre a les operacions que's podíen fer sense anestessia o unicament amb anestessia local o regional: tumors de varies classes, llúpies, circuncisions, etc.,
de la resecció gàstrica; factors que han contribuït amb la supressió de l'anestèsia general a millorar els resultats de la resecció gàstrica. No podem ni
la seguretat de suturar teixits sans en les grans reseccions; l'anestèsia dels esplàgnics i el no malmetre massa l'estómac amb l'excés
i ordenada, procurant la més exacta hemostàsia i devem sempre emplear l'anestèsia dels esplàgnics. Indicacions quirúrgiques en les icterícies calculoses
haver faltat des de bon principi un bon diagnòstic i una bona orientació. Anestèsia dels esplàgnics i plexe solar En 1905 es féu per primera vegada
esplàgnics i plexe solar En 1905 es féu per primera vegada l'anestèsia paravertebral que més tard Kappis de Kiel vulgaritzà amb nova tècnica
i 1a· lumbar. La injecció deu ésser bilateral. S'obtenia així l'anestèsia per a intervenir en la part alta de l'abdomen. Estómac i vianbiliars,
en la part alta de l'abdomen. Estómac i vianbiliars, però resultava una anestèsia de tècnica amoïnosa puix calien vuit punxades de cada costat de la
vertebral. Noegeli, assistent del profesor Garré de Bonm, conseguí l'anestèsia dels orgues viscerals de la part alta de l'abdomen amb tècnica molt més
dues injeccions o una al costat de la columna vertebral. Així com en l'anestèsia paravertebral el líquid anestèsic infiltra els parells raquidis, en la
anestèsic infiltra els parells raquidis, en la proposada per Noegeli l'anestèsia es porta als nervis esplàgnics i plexe solar. Difícil sembla poder
sembla poder arribar a tal localització, però no se oblidi que tal anestèsia s'assoleix amb la imbibició del líquid anestèsic del teixit cel·lular
produint una infiltració del teixit cel·lular perivertebral i l'anestèsia dels orgues simpàtics. Més que anestèsia dels esplàgnics devem dir
cel·lular perivertebral i l'anestèsia dels orgues simpàtics. Més que anestèsia dels esplàgnics devem dir anestèsia de la regió celíaca, que tal
dels orgues simpàtics. Més que anestèsia dels esplàgnics devem dir anestèsia de la regió celíaca, que tal s'anomena la ja descrita —aorta, tronc
servei de cirurgia i en la clínica particular, empleem sistemàticament l'anestèsia de l'esplàsnics en els casos de cirurgia, gàstrica, intestinal i
gàstrica, intestinal i hepàtica, en que l'estat general contraindica l'anestèsia etèrea o clorofòrmica. En els casos en què l'hem feta —uns 60—,
l'hem feta —uns 60—, debem confesar que, en 10 casos, l'anestèsia obtinguda ha sigut força incompleta, sense poder explicar el fet, puix

  Pàgina 1 (de 6) 50 següents »