DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
anestèsic A 61 oc.
anestèsic M 62 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb anestèsic Freqüència total:  123 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

però cara, i el menú, triat una mica a l'atzar, apagaven, com un lent anestèsic, el punt de dolor que romania en Arnau. I quan aquest sortí una hora més
el telègraf, el telèfon, els funiculars, les bicicletes, les vacunes, els anastèsics i l'asèpsia, que ens vénen del Nord o septentrió d'Europa. Agraint
vent. L'endemà però, els crítics, que ja comencen a cansar-se de suportar anestèsics, acorden i conclouen que Allaus afroses és un film pretensiós,
fer mai: Descobrir l'intoxicat, donar-li calmants (aspirina, fenacetina i anestèsics). Mitjans de transport dels gasejats El transport dels gasejats és la
els malalts que pidolaven assistència. I escassejaven les medicines, els anestèsics, el cotó i les gases. A desgrat de tant de dolor i de tanta calamitat, en
sigui per interrupció de la irrigació sanguínia, sigui per acció dels anestèsics, o per qualsevol altra causa, determina infal·liblement la suspensió de
que un i altre dels seus components, o bé el cloroform que té propietats anestèsiques, les quals no posseeixen ni el cloro ni l'alcohol. Això explica que un
Inclús, combinant l'hemostassia amb l'anestessia, s'ingecten solucións anestéssiques sota la pell qu'al mateix temps que l'adormen, per a operar, provoquen
i la cocaína, i l'estovaína, i l'eucaína, i la novocaína i alguns altres anestessics mes, han vingut a resoldrer el problema, permetent anestessies de totes
més tard Kappis de Kiel vulgaritzà amb nova tècnica introduint el líquid anestèsic a prop de la columna vertebral a la sortida dels parells dorsals des de
de la columna vertebral. Així com en l'anestèsia paravertebral el líquid anestèsic infiltra els parells raquidis, en la proposada per Noegeli l'anestèsia es
no se oblidi que tal anestèsia s'assoleix amb la imbibició del líquid anestèsic del teixit cel·lular prevertebral existent entre el 1er· cos
la qual els envolcalla. En aquest lloc, devem fer la injecció del líquid anestèsic, produint una infiltració del teixit cel·lular perivertebral i
res. És més, es deu sempre abans de practicar la injecció de líquid anestèsic, aspirar per assegurar-nos que no som dins de cap vas, cas de sortir sang
sang retiri's l'agulla fins que no surti res. La quantitat de líquid anestèsic a injectar deu ésser de 60 a 80 grams d'una solució de
aquesta raó emprant-se més o menys modificats fins a l'època en què els anestèsics permeteren de passar-se'n, és a dir, fins a mitjans del segle
en temps de Neró (500 anys després de J. C.), emprant com anestèsic el vi de mandràgora (/Atropa mandràgora\) abans de les
instruït pel gran químic Jackson que descobrí els efectes anestèsics de l'èter clorhidric i després del sulfúric, començà a usar-lo en
en les intervencions era indispensable per la poca duració dels vells anestèsics; ara, la major durada de llurs efectes permet un trevall més acurat,
molt que resulti fins a cert punt paradoxal la suministració de drogues anestèssiques en semblants condicions, d'una o altra manera caldrà procurar una ràpida
intensa o especial actuació, paralitzen la corrent nirviosa, com tan els anestèsics i narcòtics per procediments diversos; però cal no traspassar el límit,
de la lluna o de una simple bugia. P. Com és que els narcòtics i anestèssics calmen el dolor i els espasmes generals i locals? R. Perquè
de l'alcohol segons sigui la quantitat ingerida, dels estupefaents, dels anestèsics, dels estimulants, diverses substàncies d'una i altra mena que afecten
després l'agulla © cm. injectant aleshores © c. c. de l'anestèsic. Hom retira l'agulla i punxa amb petit tròcar de punta roma i cànula
3 c. c. d'alcohol pur, diu que prefereix l'alcohol als altres anastèsics tals com l'èter, cloroform, cocaïna i hidrat de cloral perquè és més
dosis grans, tal com s'acostuma a veure en la major part de les drogues anestèsiques. Per l'aplicació de nicotina en un gangli totes les sinapsis no són
en la placa motriu. En aquests casos l'excitació del nervi entre la zona anestèsica i el múscul no és efectiva, mentre que l'excitació directe del múscul
No. Data Temps de l'aparició del bloc en minuts Llargada de la zona anestèsica Solució Observacions 5 mm. Nicotina 10% 10 mm. Cl.
l'excitació en l'extrem perifèric del nervi dissecat i entre la cambra anestèsica i la medul·la pels controls. He excitat el nervi amb corrent faràdic
No. Data Temps de l'aparició del bloc en minuts Llargada de la zona anestèsica Solució Observacions I 4-IV-1933 2' 5 mm. Nicotina 10%
En els experiments he vist que quan l'excitació per fora de la cambra anestèsica no era seguida de reflex, el control per excitació entre la zona
no era seguida de reflex, el control per excitació entre la zona anestèsica i la medul·la que produeix és efectiu. Ens interessa comparar els
Si l'aplicació en una llargada de 10 mm. no té cap efecte anestèsic, augmentant la llargada de nervi tractat podem observar alguna vegada el
trobades en molts altres experiments amb diferents substàncies anestèsiques. Alms va trobar que aplicant una solució de cocaïna al 5% sobre
dia ja clàssiques, Winterstein no admet aquesta diferent influència dels anestèsics sobre les fibres sensitives o motrius, posant com a argument que després
posant com a argument que després de passar l'influx nerviós una zona anestèsica pot haver disminuït el just per a no ésser prou intens per a provocar el
sensitives són bloquejades amb més facilitat que les motrius pels anestèsics. Les experiències reproduïdes en les Taules I i II,
aquell greu inconvenient intentàrem provar diferents tipus de cambres anestèsiques, però en totes elles, a causa dels moviments respiratoris de l'animal, es
de donar-nos a conèixer la llargada de nervi submergit dins de la solució anestèsica. En la segona sèrie experimental sobre el vague hem operat com segueix.
Aparició del bloqueig de B. El control excitant per sota la zona anestèsica té efecte cardioinhibidor clar, la qual cosa demostra que la nicotina no
estava en relació de la llargada del tros de nervi sotmès a l'acció de l'anestèsic i més tard K. Lucas veié que un nervi anestesiat en una zona de
es veu clarament que l'excitabilitat i la conductibilitat de la zona anestèsica es perden en el mateix moment sota l'acció dels anestèsics i que si en
de la zona anestèsica es perden en el mateix moment sota l'acció dels anestèsics i que si en lloc d'utilitzar zones anestèsiques de 5 mm. i
moment sota l'acció dels anestèsics i que si en lloc d'utilitzar zones anestèsiques de 5 mm. i 10 mm. de llargada anestesien trossos de
de la llargada de les zones del nervi sotmeses sota l'acció de l'anestèsic, nicotina en el nostre cas, i ens hem trobat en contra de les dades
Fibres pregangliòniques. Per les recerques sobre l'acció dels anestèsics en les fibres pregangliòniques, Kajikawa de l'escola de Kato, ha
obtingut aquest bloqueig, hem fet una excitació per sota de la zona anestèsica com a control, excitació que sempre ha respost amb l'augment de pressió.
de les fibres motrius. Veiem, doncs, que la nicotina té una acció anestèsica sobre tots els tipus de fibres nervioses i aquesta acció es pot comparar
fibres nervioses i aquesta acció es pot comparar amb els efectes d'altres anestèsics que actuen sobre els elements del sistema nerviós indiferentment. No
elements del sistema nerviós indiferentment. No obstant, aquesta acció anestèsica no és igual sobre tots els elements del sistema nerviós; segons la

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »