DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
anteposar V 219 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb anteposar Freqüència total:  219 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

sentiment que fa que un germà ajudi l'altre, i en un moment de perill anteposi el seu germà a tot. Coneixem famílies en les quals els germans només fan
el moment de divisar les armes el request sol fer-ho amb un cert èmfasi i anteposant una invocació piadosa: "En nom de Déu, e de nostra Dona e de
successivament. Enfront de totes i cada una de les propostes en qüestió, anteposaré una declaració de principis: la historiografia no està junyida a cap
coneixent únicament la condició o fenomen precedent que ha d'ésser-li anteposat per tal que això ocorri, i adquirim també el coneixement de com
de com apareixerà, perquè aquesta modalitat depèn de com li sigui anteposada la condició a la qual subsegueix d'una manera invariable i constant. Amb
cal acceptar també que aquesta causa primera no reacciona sinó quan s'anteposen aquestes condicions i que elles apareixen com són, d'acord amb la manera
travessa, descobreix la condició impersonal que objectivament ha d'ésser anteposada per tal que la visió ens la mostri desviada. Amb això segueix
duría a conseqüencies molt greus? —Os creia a més altura, doncs quant s'anteposa a tot, la conveniencia, l'honor queda a segon terme; perque,
sobirà que la clemència, qualsevol que sigui la manera i el dret com s'ha anteposat als altres. No cal dir que aquesta glòria, la proclamarem més formosa i
a tu més que no poden aprofitar als altres, serà contrari al deure l'anteposar el major al menor: com si per cas t'haguessis compromès a assistir com a
Soló, i es citi Salamina com a testimoniatge d'una esplendorosa victòria, anteposant-la al consell de Soló de fundar l'Areòpag, amb tot l'obra de Soló no ha d'
l'honestedat. Car així com n'hi ha, de la manera que més amunt he dit, que anteposen els fets bèl·lics a les accions cíviques, així en trobaries molts a qui
diu Enni: "Un sol home, temporitzant, ens ha refet l'Estat. No anteposava mai les enraonies a la salvació. Per això després amb més i més
a la societat del gènere humà; per tant, aquesta societat ha d'ésser anteposada a la coneixença. I en això qualsevol home de bé està d'acord i ho
d'aquestes coses que als estudis i a les obligacions de la ciència cal anteposar els deures de la justícia, els quals pertanyen a la utilitat humana, per
tot deure que tendeixi a protegir la unió i la societat dels homes, ha d'anteposar-se a aquell deure que depengui del coneixement i de la ciència.
social, que és sobretot concordant amb la natura, ha d'ésser també anteposat sempre a la moderació i a la modèstia. No ho admeto; car accions hi ha
els homes en molts aspectes. D'antuvi, l'encís de la bellesa (que elles anteposen amb raó a qualsevol altra cosa) per mitjà del qual exerceixen llur
o bé que es facin construir un nou paradís pels mestrinyols que han anteposat als meus preceptes." Quan sentiran això i veuran que els marins i els
el concepte o el grup a què pertany el concepte del substantiu al qual s'anteposa. g) La preposició és una paraula invariable auxiliar, que
dels adjectius d'una sola terminació que han estat substantivats, se'ls anteposa l'article masculí o femení, segons els casos; exemples: el jove la
simplicitat i per això convé expressar-hi sovint la idea de disminució anteposant al nom l'adjectiu petit, que, encara que haja perdut actualment
i antigues. Els articles i els adjectius determinatius normalment s'anteposen al substantiu per determinar-lo, i concorden amb ell. L'article definit
sol donar-se el nom d'article personal a la paraula dèbil que s'anteposa a noms propis de persona, per determinar-los com a coneguts dels
ara haja caigut en desús, convé emprar-lo en la llengua culta. Com s'anteposa a noms propis de persona, s'usa només en singular, i les seues formes
formes damunt esmentades de l'article personal, com a títol de cortesia, anteposant-les als noms de pila o als llinatges o noms de família; exemples: En
interrogatius fan el femení i el plural segons les regles generals, i s'anteposen simplement al substantiu sense admetre cap article ni preposició. Els
si per èmfasi, es vol usar el pronom com a vocatiu en est cas, convé anteposar-lo a l'imperatiu, fent-hi dos grups fònics: Vosté, vinga prompte a
290. Situació respecte al verb. Els pronoms dèbils s'anteposen a les formes verbals dels modes indicatiu, condicional i subjuntiu;
què volia obsequiar-vos. En bon valencià l'article definit només s'anteposa al pronom relatiu quan la proposició relativa està substantivada (§
la substantivació directa de la proposició relativa, la qual es verifica anteposant-li l'article definit o un adjectiu demostratiu: exemples: Amb els teus
cal tindre present les següents regles: a) No és correcte anteposar l'article definit a la conjunció que, en les oracions subordinades
i és veritablement lliure en representar aquests objectes com li plau, anteposant o posposant l'un a l'altre, i no fent el que la voluntat li mani, car,
es marca que, en el moment de dir un nom, el donem com a determinat és anteposar-li un mot anomenat article definit (el, la, els, les V.
mon, ton, son; quan el nom va precedit de llur; quan s'anteposa l'adjectiu tot a un nom al qual va adjuntat un numeral cardinal:
indefinit —un, fem. una—, marca que el nom al qual s'anteposa no és un nom determinat (Cp. §24. En Pere es vol vendre un
dits pronominals és d'introduir en la frase el nom al qual s'anteposen tot expressant una idea de nombre, de quantitat, d'identitat, etc.. Són
La indicació precisa del nombre d'individus designats per un nom es fa anteposant a aquest una classe de mots anomenats numerals cardinals. Són:
i el verb haver, al qual pertanyen les formes que s'anteposen al participi cantat, es denomina un verb auxiliar. Els
febles, complement-acusatiu l'un i complement-datiu l'altre, aquest s'anteposa a aquell. Ex.: Dóna-me-la. No te'ls donarà. Ens les dóna.
voltant del sortidor. A moltes d'aquestes designacions de lloc poden anteposar-se de, per i fins, per a indicar que el lloc designat és el
droperia, la seva ximplesa, etc.—, una manera de fer-ho és anteposar al nom o grup nominal amb què designem el dit individu, els mots
tota la proposició sinó solament un seu membre, l'adverbi no s'anteposa a aquest membre. Ex.: Heu de fer sortir del local (o No deixeu
, ni l'un ni l'altre, etc.). Així, No ha vingut cap d'ells, anteposant cap d'ells al verb, esdevé Cap d'ells ha vingut.
conjunts els pronoms febles complements del verb en infinitiu poden anteposar-se al verb principal i aquesta anteposició, perfectament admissible, és
Em sembla que està molt desconsolat, el pobre Joan. En certs casos, s'anteposa un de al membre anticipat o posposat, principalment quan el seu
la forma d'una proposició subordinada, remarquem el cas en què s'anteposa a una proposició interrogativa com Vindràs demà? la conjunció
dues maneres de concebre el sentit general de la cultura: la primera, si anteposem a tots els altres els problemes de la veritat; la segona, si ens decantem
6è· Mentre l'infant no estigui en saó, mai no s'hauria d'anteposar el desenrotllament formal dels problemes al seu càlcul empíric. La
S'esqueia que la persona que l'ocupava en aquell moment (el senyor Bas) anteposava els seus sentiments humans al paper d'esclafacaps que esperaven de la

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »