Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
antigalla F 70 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb antigalla Freqüència total:  70 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

munió de bestieses entra en aquest concepte, i altrament cal aprofitar l'antigalla del casc i de les restes de ferro colat que tragina, una mercaderia que
Si tu no hi ets, qui ens jutjarà? La teva veu darrera —una antigalla— s'esbrava per les cambres vanament. Els amics, compungits i
del rei, l'altre a favor de Venizelos. Brandava el caparràs i escopia. —Antigalles! —rondinava amb desdeny—. No se'n donen vergonya! —Què entens per
—rondinava amb desdeny—. No se'n donen vergonya! —Què entens per "antigalles", Zorbàs? —Doncs tot això: reis, democràcies, diputats, una mascarada!
ensenyis de cridar: "Zorbàs! Zorbàs!" —Bah! bah! Això és ferro vell! Antigalles! —cridà Zorbàs tapant-se les orelles amb les seves grans urpes—. Per què
vius y un front espayós noblement ombrejat per la llaçada del ret á l'antigaya. De tracte jovial y d'una alegria sana y reposada, lo seu millor pler era
i ells se li reien a la cara dient-li que era una dona del temps de les antigalles. Tota la tarda la passà al bosc, meravellat d'haver sorprès un vol de
v, grafies llavors considerades —almenys les dues primeres— com antigalles. Tret d'aquests casos, i de pocs més d'interessants, com el de la
esclat, com una perla rara, al petit món barceloní dels llibres i de les antigalles, a les acaballes del segle passat. Era fill d'un comerciant acabalat. A
molt els llibres. Tot i això, va abandonar-los per dedicar-se de ple a les antigalles. Féu fer edicions en paper de fil i del Japó, i li quedaven bastants
Catalunya\. Bonay, comerciant primerament amb llibres i després amb antigalles, s'anà fent vell. Home elegant, dandi, i aristòcrata a més, patia d'una
de les darreries del segle passat. Era un enderiat dels llibres, de les antigalles i de totes les variants existents del paper imprès. Fou popular entre els
noves, les quals feia passar per velles. Per les seves mans havien passat antigalles i llibres de valor que comprava a fora. El seu magatzem havia estat
rebentava de riure. A més de llibres negociejava amb estampes, quadres i antigalles. D'ofici havia estat pintor. Els seus companys encantistes, com que era
velles cuines per estar sota la campana de la xemeneia, és considerat una antigalla. El seu ideal seria tenir butaquetes foradades de groc canari, amb
entrat, s'obre l'època del sementer i els pagesos del país repeteixen l'antigalla habitual: "Per Sant Lluc, sembro si puc". En la mitja i alta
és un moble de luxe trencadís, del qual es poden servar els trossos com a antigalles precioses. Així Plató, amb el seu geni, veu l'agonia de la Grècia; així
si parés el rellotge del temps, per a gaudi d'arqueòlegs i recercadors d'antigalles, però si no seria lògic ni eficient que ens entossudíssim en el
el més petit rastre; els temps no eren propicis a respectar aquelles antigalles. Represa l'edificació, després d'uns quants anys de vacil·lacions,
canvi en el segle XIX, quan les perruques eren, primerament, una antigalla i després únicament un record, els perruquers vinguts de França arriben a
es tracta de conservar cosa que s'ho valgui; mai si aquesta cosa és una antigalla sense cap estil i d'un mal gust declarat. La capçalera del periòdic
pel racionalisme superb, fins a restar reclosa en els seminaris com una antigalla arqueològica, com una cosa morta. Amb ella la concepció grega de la ment,
exclusivament electrònic, que convertí /Bressie\ en una antigalla. En el moment de conèixer's, {Eniac} es considerà com una
sufragi universal i feia una mica d'estranyesa que presidís l'exposició d'antigalles el retrat d'un jove grassó i fresquet, molt del dia, no massa alt, però
en la qual hi anava aquesta vaga adreça: Comtessa M., Sinigaglia. —Una antigalla romana... —murmurà la dama morada, fent un gest amb les espatlles. A la
espontània, sobretot després de Pasteur, és per a la biologia moderna una antigalla medieval. I vosaltres, ¿en nom de quina ciència positiva establiu el pas
els adversaris de la teologia s'hi rabegen i l'acusen d'ésser una antigalla més digna d'un museu que d'un estudi actual, profitós per a orientar la
o creuen proferir revelacions, quan només fan que repetir ximpleries i antigalles que pertanyen a allò que la filosofia està obligada a considerar com la
dignes d'esser visitats els claustres on s'hi admiren algunes precioses antigalles arqueològiques propies de la gran época del estil germànic i sepultures
d'on provindran, sabem almenys que no provindran d'aquestes fastigoses antigalles que, amb el temps que fa que es proclamen veritats, ja haurien pogut
la constitució de la familia en conformitat ab llurs creencias, es una antigalla propia d'un temps de despotisme; la llibertat masónica demana una sola
d'altres temps que les escoles organicistes creyen haber condempnat com antigalla a etern oblit" (Kelsch). Sapiguent com sabém que la desnutrició que
íd., figurant toscas imatges á baix relleu de santas, curiosa antigalla del sigle X ú XI, y altre cofrenet veneciá del
y altre cofrenet veneciá del XV, voltat de figurinas de marfil, antigalla no menys curiosa per son istil, si bé bastant vulgar en sa época. Cofre
la desfeta, a voltes inconscient, a voltes cobdiciosa, dels posseidors d'antigalles, y un fre poderós als negociants especuladors que, explotant
comparacions, pera afirmar, qu' al defensar nostre dret, no defensam una antigalla, que s' ha d' arreconar com trasto inútil. Ab les rahons históriques y de
temps volien ser restauradors de la antiga poesía provensal,) seria una antigalla sens vida, que no faria mes que renovar práctiques endarrerides. Mes d'
guarnida de cintas y cascabells. Mes fora llarg de referir totas las antigallas del nostre sigle y est escrit ja sols per esser llarg deu cansar als
davalla fins al rebel. Faramalla, màgia banal: antigalla. A l'ull obert, la claror s'ha congelat en grisalla.
llibertats que els feien nosa i en les quals la Cort no veia res més sinó antigalles i destorbs. I un dels mitjans per a aconseguir llurs propòsits era el
ha guanyat aquesta, perque han desaparescut moltas cosas inútils, moltas antigallas que la desacreditavan. Per aixó sostinch que s'ha de prescindir de tot lo
que s' va perdent la mena del donar ja no mes algun adroguer montat á l' antigalla, si te la botiga barata ne fa al amo ó al seu procurador, y no s' pensin
per graus, fer cobrar afició als balls plans, ó quen diuhen de la antigalla, presentantlos com del tot innocents; luego á altres en los que se hi
que men he confessat. Ara conech quels balls, encara que sian de la antigalla, son perillosos y perniciosos. No s' hi apren res de bo. /Sra·
los sabis filosops, que no s' deixan allucinar com la gent ruda de antigallas, diuhen, que son patrañas, y cosas inventadas. R· Tu Juliá,
Mare Maria l'aclapara.)] ¿Teniu, doncs, tanta pressa a treure-us aquestes antigalles i de vestir-vos com tothom? Mare Maria: Us podria respondre que
per los estrems á dreta y esquerra, y sobrantne alguns pams desde la útil antigalla á las parets. En la mateixa porta hi havia un taulell vell, que algun
sigles, colocar á la porta de las casas de prostitució, y de quals antigallas s'en conservan encara dos ó tres mostras en diferents carrers de
vell y xacrós, totas aquellas momias, totas aquellas tarascas y aquellas antigallas, com trastos inútils, com llimonas expremudas ja fins á la darrera gota,
vestids reáls.] Dionís. Vámos, Damóclês, dexáu aquest vestid â l'antigáia, y qui ja no es de la móda. Lleváu-vos aquesta cápa; y vestíu-vos

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »