DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
aparellament M 126 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb aparellament Freqüència total:  126 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

amb alguns elements de b. De més a més, si aquest aparellament és arbitrari, l'analogia serà superficial. En canvi, si recolza en alguna
fruïció inefable de la vida, fou considerada com el producte fortuit de l'aparellament del mascle i la femella; l'amor a la pàtria, creat per les condicions
que no li vingués l'idea del matrimoni, per absurd que fos de vegades l'aparellament. Com s'ha dit abans, totes aquestes manifestacions de l'ingeni de Paulina
cueretes, quan vénen per la primavera, tenen grans baralles per'mor de l'aparellament i de les cries. El niu el guarneixen a qualsevol banda. És un niu que no
una època que els conceptes de magnitud, temps i espai exigeixen un nou aparellament artístic. En escriure aquestes ratlles, ens assabentem que han estat
amb altres tantes dones diferents, i en virtut —diguem-ne virtut— d'uns aparellaments molt breus i circumstancials. Luppo Casca pescava tan bé en terra com en
el grup s'afua en una llarga fila índia. Quan s'eixampla, es produeix l'aparellament. Si es tracta de travessar una pineda o una sureda, hom marxa en grup o
quedarà així al descobert, però si fem de seguida la intervenció i l'aparellament amb un embenat de guix ben modelat, que arribi des del terç superior de
contrària. Ja mancava molt poc temps per a les noces del seu fill. Ja els aparellaments devien enllestir-se a la cort del rei Manfred. Ja feia temps que Jaume I
i batlle de Borriana, fou un dels personatges que més van ajudar-lo en l'aparellament de l'empresa. Ell va fer-li un préstec d'11.484 sous i
em donà eloqüència insospitada i vaig fer una càlida defensa del legítim aparellament i dels seus imponderables avantatges. La meva convicció nou nada (ja que
uneixen individus de condicions ben discordants. En alguns casos, els aparellaments són aprofitats per algú, amb intenció. En certs llocs, la vall d'Àger per
traient un nom d'home i un de dona, successivament. Les paperetes dels aparellaments són clavades amb agulles. Un cop llestos, s'apleguen en colles, i, amb
eren posats al casc tot just construït. N'hi havia que simplificaven l'aparellament; d'altres s'hi complaïen amb una minuciositat absoluta. Així feien tots
de bergantí rodó. Hom n'aparellava també alguns de barca de mitjana. L'aparellament de fragates o bergantins miniatura, hom el començava fent els pals
Els llibres genealògics són llibretes on se registren els aparellaments i les naixences del bestiar, a l'objecte d'assaber els passats de
de l'asistòlia per obstacles perifèrics, sembla portar l'aparellament d'un estudi detingut de cada un dels medicaments que consten en el grup
X 165 mm com sigui possible, deixant el que resti per a un ulterior aparellament. Pot, però, donar-se el cas que al tallar un o més blocs de 293 X
mm, la part sobrant de la tira quedi massa petita per permetre un bon aparellament o enganxat. En aquest cas, l'operador tallarà a 275 mm o
complet, i que s'anomenen 0's·, són transferides a la secció d'aparellament. 3) Aparellament dels 0's·. Els 0's· són
0's·, són transferides a la secció d'aparellament. 3) Aparellament dels 0's·. Els 0's· són col·locats sobre una taula i
per estar-s'hi dret l'obrer que s'encarrega de la màquina. 2) Aparellament dels blocs pel gruix. Els blocs són escollits pel gruix, fent-ne
la mateixa llesca o tira de suro i afegides en el sentit de l'alçada amb aparellament de les venes, fent possible d'aquesta manera utilitzar els suros prims, i
la color de la llum produïda per les làmpades de vapor de mercuri, com l'aparellament amb bombetes de carbó, d'un to molt rogenc; l'amalgamació del mercuri
a una altra edat. Són bons exercicis els que nosaltres anomenem d'aparellament: 1. Hom presenta com a tipus, a la pissarra o en fulls "ad
equivalències amb la /s-ss\. Entre els exercicis són bons els d'aparellament dels sons /s-ss\, amb mots com rosa-rossa, cosa-cossa,
i la /z\ en mots com pensa i onze. Un altre aparellament pot fer-se, també, amb la /s\ i la /z\ en mots com
i la /ç\, poden fer-se també, en el moment oportú, pràctiques d'aparellament amb /s-ss\, però no es pot deixar mai, encara que no sigui ni
en la pràctica. Per als accents greu i agut són bons els exercicis d'aparellament proposats per a les lletres /s-ss\, triant mots com
en estudi, els exercicis de divisió de síl·labes, i, també, els aparellaments, encapçalats l'un amb un mot clarament diftongat, com aire,
de poesia traspassà el nom a la forma. La condició precisa és, doncs, l'aparellament de les rimes i la igualtat de nombre de síl·labes en els versos. El
mateix Fuster, després de divertir-nos (i desfogar-se) amb tan estranys aparellaments, pregunta: Però, ¿quan començà aquesta passió espanyola? ¿Amb Olivares, o
canvi els vius colors del mascle són d'un gran atractiu durant l'època d'aparellament. Al rascló (Rallus aquaticus) no li passa el mateix, els dos sexes tenen
el deslligament individual del clan familiar, la fluïdesa de l'aparellament eròtic són ja uns fets inherents a l'estructura social de certs països
a la mà, observava les aus, auscultava el parrupeig, organitzava aparellaments i tenia cura de les nierades. A les tardes l'ajudava el seu fill Tolo,
dinar al palau arquebisbal de Tarragona. Va començar de seguida l'aparellament de les naus. El cronista Bernat Desclot diu: "Nomenà el rei per capità i
prestat llurs serveis en dues campanyes europees serien preferits en l'aparellament de les flotes d'Índies, indicació ben cara als catalans. Un altre ban
després dels desordres passats. La destinació exacta d'aquests aparellaments navals es mantingué secreta fins al moment de la sortida. Les notícies
el constructor de la Ciutadella, i José Patiño, l'ànima d'aquests aparellaments navals i militars. Segons escriu Castellví, cavaller austriacista, reclòs
seu fill." En quant als fills febles o deformes, o bé als nascuts de l'aparellament d'uns pares considerats com a despreciables, seríen abandonats per la
reservat, negociant y trevallant lo casament, com si's tractés d'un aparellament de coloms o de la realisació d'un pacte mercantil. Es veritat que'l
quedá parat de veure la cantitat d' eynas y 'ls materials que per l' aparellament d' armadas tenían. En aquell moment histórich l' element preponderant de
de xeixanta galeras manadas pel célebre almirall en Enrich de Mar. Com l' aparellament de la escuadra francesa s' havía fet d' un modo sobtat, bona part dels
rápidament trenta galeras ó trenta tres com diuhen altres, per quin aparellament la nació catalana oferí de bon grat cent mil lliuras á més dels
IV, la marina militar no realisá més que empresas secundarias com son los aparellaments d' armada qui 's degueren fer pera acompanyar al rey en sos viatges.
fent manetes o enllaçades per la cintura, tot i que en llur majoria els aparellaments siguin circumstancials—, ens interrogarem sobre allò que hem convingut
sobre l'altre, però ni se'ns acudiria, després d'haver presenciat aquells aparellaments, de repetir un acte carnal que tots dos recordem, i ens recordem sense
de la dacsa a través de la vistosa "cabellera", els espurnejants aparellaments aeris dels insectes voladors, l'agressivitat amorosa dels galls envers el
es feia per a això: per estudiar els problemes. Hi van haver tensions, aparellaments, engelosiments, obsessions, problemes de restricció geogràfica o de
els contemporanis, molt sovint amb poca traça... Aquell any, sobretot, l'aparellament per a les festes havia creat un precedent, les conseqüències del qual

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »