DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
apellar V 39 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb apellar Freqüència total:  39 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

pobre penitent que duia una unglada de fembra, que no s'havia volgut mai apellar, per a tenir presents les goseperes del pecat fer-ne penitència. Tu,
que li passava esfereïda pel seu davant, després oí un crit de Vilaret apellant-lo a ell; després un balcó que s'obria i crits de dones clamant socors,
geulit del aire; en vista de que de les maldicións y amenaces no fea cas, apellaren als prechs, especialment el Dotor y la mòrt; al fí va consentir, aquell
començ al vèr sossuit. El tío Massiá el saboner, aixina era apellat perque son pare tingué fábrica o vendeduria de aquell género tan precís
li diuen, fa 299 anys escrigué sa novèla septentrional, com éll apellá a Pérsiles y Segismunda, publicada un any passat de sa mòrt y en
per als déus de l'Olimp que no vullguen devallar fins a ell, i acàs apellant-se ells mateixos redemptors, sarcàsticament. No hi ha, no pot haver
anomenat patriarca de les lletres valencianes. Devocionari de la pàtria l'apellaríem nosaltres, escrit amb tota la amor del seu cor grandíssim i enardida la
seva virtut curativa. Doncs, en certes ocasions, hem hagut fins i tot d'apellar a la decisiva autoritat que el confés exercia sobre les persones a qui
¿Per qué? Segurament sometentse al mandat de l' admiració pública que l'apellaria el millor pintor dels Joans; el Joan dels Joans com encara
pres llargament a Cesarea. Quant el gran Apòstol després d'haver apellat al César, l'enviaren a Roma amb altres prisioners, el seu feel Sant Lluc
justicia. Tot lo contenciòs en causas civils va al Batlle, del que se pot apellar al jutje y las apellacions de sentencias proferidas per loJutge van als
ab Real privilegi de 26 de Juliol de 1380 estatuhí, que apellantse encara que á sa Magestat ó á son Real Primogénit de les sentencies
es ríen á còsta de la mòrt, que donaven per segura del fanfarró, com l' apellaven, de Don Joan de la Panarra, del que feen massa fisga aprofitantse, ya
las lletras apostólicas. Desgraciadament, el Gironí com s' apellava, abatut per sos quefers y per sa agitadíssima vida més que per el pes
usats en las demés universitats catalanas y las togas dels doctors eran apellats, beques y 'ls birrets, capirots; els colors de cada
BSAL. Per desllatigar aqueixes abreviatures, no hi haurá mes que apellar a la llista de les meteixes per orde alfabétich que posarem, si Deu ho
usaren desde la gloriosa conquesta d' aquest regne. Aquesta llengua, que apellarém nosaltres llemosina, segons l' erudit croniste de nostra ciutat lo doctor
originari d' estas terras y coneixedor d' ellas, era un castellá, y l' apellavan D. Enrich de Villena. D. Enrich de Villena vingué á Barcelona, prengué
avis: á vosaltres que 'us agrupeu en torn del apóstol que lo nom literari apella lo Virgili de Maillano, de Frederich Mistral, la personificació
com madurativa; las fullas de faba se aplican sobre las llagas pera fer apellar. Ervum hirsutum L·. Matorrals y tancas de la reg. inf.. Est.. E.
estas plantas s' usan aplicadas sobre talls, llagas y cremaduras pera fer apellar. primuláceas. Primula grandiflora Lam·. Primaveras.
de la Maneula son emolients y s' aplican sobre las llagas pera fer apellar depressa. Asperugo procumbens L·. Prop del Santuari fora lo
qual sia, que será feta per los arbitres, ó per lo tercer, y se privan de apellar. Los arbitres y tercer quedan dispensáts de guardar las dilacions y las
devegades devallaven grans onades de pietat, de consol, de balsem, que apellaven les llagues del sofriment; devegades, fuetades a la carn pera treure-li
vingudas de quí sap ahont, rebía tot sovint dels feligresos, en comptes d'apellarli las feridas vellas, encara las hi enverinavan més. Y aquella gent de
Suplex la mojoritat. Filosops que badìnau? A majoria apellau? Deu ser una bestia estranya? Com va vestida en
posadas paradas, vos l'he enviat á vos, intimant també als acusadors que apellian á vos, si tenen res que dir contra ell. Salut. 31 Los
á Pau en la presó. Cap. XXV. Pau se defensa devant de Festo. Apella á César. Lo Rey Agripa desitja véurer á Pau, y Festo lo presenta á ell.
si no hi ha res de quant ells m'acusan, ningú pot entregarme á ells: apello al César. 12 Llavors Festo, després d'haver conferenciat ab lo
Festo, després d'haver conferenciat ab lo consell, respongué: ¿Has apellat al César? Anirás al César. 13 Y passats alguns dias, lo Rey
Jerusalem, y ser allí judicat d'aquestas cosas. 21 Emperó havent apellat Pau que sel reservás per lo judici d'August, vaitg manar quel guardassen
no trobí que hagués comés res quel fes digne de mort. Emperó havent ell apellat á August, resolguí enviarlo á ell: 26 Del qual jo no
Agripa digué á Festo: Podría aquest home posarse en llibertat sinó hagués apellat al César. Cap. XXVII. Pau navega á Roma conduhit per lo Centurió
19 Emperó contradintho los Jueus, me vegí precisat á apellar al César, no ab lo fi de acusar de cosa alguna als de ma nació.
quan els sants es presenten com a pecadors, no ho fan pas sense raó si apellen a les temptacions de satisfer les pulsions a les quals ells estan
coneixement per intuïció defensat pels pressupostos nominalistes, podem apellar a la intuïció com a únic recurs per salvar l'existència del nostre
Si tots són iguals, a tots fem la mateixa pregunta, que serà contestada apellant a la mateixa espècie de causa. Si la generació de A és obra de
d'A (fill) en tenim prou amb la causa B (pare), i si apellem a C (avi), no és per a explicar la generació d'A (ara
més cavil·lava, amb la nuca reclinada en la butaca apellada sota la llum dels quinqués, en la funda vellutada