DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
aplicació F 8149 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb aplicació Freqüència total:  8149 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que s'origina en els avenços teòrics de la ciència, es tradueix en aplicacions materials, revoluciona els mitjans de producció i amplia les
rotundament amb el comunisme més o menys oficiós, perquè no desconeix l'aplicació "funcional" que se li assignaria; té por, a més, de trencar tots els
i més decrets destituint generals i llicenciant tropes. Allò era l'aplicació estricta de les teories d'un llibre rus, al·ludit feia pocs dies per
Joan Casanovas, fetes a Perpinyà. Diu que Catalunya desitja la pau i l'aplicació del principi d'autodeterminació, a base d'un plebiscit exclusivament per
irreals. A Panamà, per exemple, veureu en cinquanta botigues totes les aplicacions decoratives que es poden fer amb les ales de les papallones. Els
creats pel treball i només pogueren conservar llur plenitud mitjançant l'aplicació al treball. Ni els béns naturals ni els monopolis colonials —dos grans
l'obra del frare menoret gironí; però, en canvi, podien llegir l'aplicació legal dels seus conceptes en les constitucions i els privilegis del país.
del segle XII que a Catalunya trobem testimonis fefaents de l'aplicació a la cosa pública del sistema de delegació de poders —vinculat al
dels principis que acabem d'exposar ni els resultats aconseguits amb llur aplicació. Ben segur que una i altra vegada, en circumstàncies idèntiques, malgrat
i feudal, arruïnat per la inflació de finals de la centúria i per l'aplicació dels decrets tridentins; i sobretot, per la fam i la pesta que un any
endebades contra l'opressió dels temps; els canonges i capellans, de l'aplicació ultrancera dels decrets de Trent, que donava els bisbats, les abadies,
els vestits i els abrics en els penja-robes, vius de coloraines i d'aplicacions, feien l'efecte d'unes princeses de barraca de fira excessivament magres
més, en tres sentits: pel contingut representatiu, per l'aplicació cultual i perquè està feta religiosament. La pintura medieval era la
amb què la ciència tracta la natura. Aleshores es produeix la sorprenent aplicació, als dominis de les arts i de les lletres, d'aquests recursos
és substituïda per la pinzellada viva, pel toc d'efecte a distància. L'aplicació dels resultats a què la Física arribava en l'estudi dels colors, facilità
Antonin Artaud, Paul Eluard, René Char. Per l'altre, derivaren cap a aplicacions extemporànies i "recherches" que no menaren enlloc. La pintura sofreix
(congruència la fórmula terapèutica de la qual no constitueix sinó una aplicació hipotètica, entre d'altres) i, mitjançant aquests agrupaments de coses i
els sistemes aranda tenen també un caràcter estadístic, però llur regla d'aplicació és universal, ja que el camp que regeixen és coextensiu a la societat
Obrim un parèntesi per tal de subratllar que aquest rigor meticulós en l'aplicació pràctica d'un esquema lògic no és pas un fenomen excepcional. A Hawai, la
En un cas, el nom és una marca d'identificació que confirma, per aplicació d'una regla, la pertinença de l'individu "que hom anomena" a una classe
d'aquell qui anomena, i que tota la diferència entre noms atribuïts per aplicació d'una regla i noms inventats es reduïa a aquest matís. Remarquem, d'altra
a dues reserves: els noms donats als cavalls de cursa són escollits en aplicació de regles particulars, diferents per als pura sang i els mitja sang, i
etc., abracen només la varietat o la subvarietat. El camp d'aplicació dels noms donats als gossos i al bestiar encara és més restringit: en la
permeten d'eixamplar a les dimensions d'una societat internacional, per aplicació d'un mateix esquema organitzador a grups sempre més nombrosos; ja en el
y 'ns cal anar ab peus de plom; que si no fos aixís, jo premiaría la teva aplicació á mesura dels grans desitjos de la teva mare que 't beneheix y espera ab
una carrera. Però, com? Ella no tenia cabals. Altrament, la meva escassa aplicació no era gens encoratjadora. Tot, doncs, feia preveure per a mi el destí
no havíem de caure en aquest error. Calia estudiar l'assignatura amb més aplicació que les altres, si hi cabia, perquè és d'una gran importància per a
lliçons de memòria, com altres feien, no tenia paciència. Em mancava l'aplicació, la tenacitat. Em presentava desesmat a classe. A casa feia versos. Vivia
que es fa en aquests casos. Vaig suportar fregues de vinagre als polsos, aplicacions d'essència barata al nas, aiguanaf als llavis, que jo no em volia
a les lleis de l'home. Per la mateixa raó havia abandonat l'estudi i l'aplicació, amb els quals hauria pogut esdevenir un talent brillant o mitjà. Això
tracta de completar. A l'Orient d'Europa s'ha vist com sols l'estricte aplicacio del principi de les nacionalitats pot esser, despres de l'engrunament de
d'energia roman vàlida en un sentit estadístic. Això constitueix una aplicació típica del que hom anomena principi de correspondència, que expressa la
més primitius contenen un gran nombre d'àtoms. És cert que l'ample camp d'aplicació de la Mecànica ordinària, incloent-hi la nostra explicació dels
física implica que no es pot traçar cap límit ben definit, per a l'aplicació de les idees de la Física als problemes de la vida, que correspongui a la
que és totalment aliè a l'anàlisi mecànica, troba en canvi un cert camp d'aplicació en biologia. De fet, en aquest sentit l'argumentació teleològica pot
i tot resisteixen una anàlisi física portada prou enllà per a permetre l'aplicació precisa de les lleis estadístiques de la Mecànica atòmica. Sense entrar
i de la fermentació amb les reaccions inorgàniques més simples i de llur aplicació precipitada als propòsits de la medicina, desvetllà ràpidament una
l'abundor d'experiència en aquest camp, que excedeix els límits en què l'aplicació del concepte de causalitat es troba naturalment confinada. Malgrat
contingut objectiu i del subjecte que observa, impedeixen la immediata aplicació de les convencions que són adequades per a donar compte de les
circumstàncies, és essencialment diferent, en el seu objecte, de l'aplicació corrent de consideracions estadístiques com a mitjà pràctic per a tractar
que conduí Einstein a la seva revisió original de les bases de qualsevol aplicació dels conceptes d'espai-temps, la qual en subratllar la importància
Malgrat tot, d'aquest fet no es desprèn cap mena de limitació del camp d'aplicació de la teoria quàntica, i l'orientació de tota l'argumentació presentada
estàvem d'acord que l'exemple precedent no presentava res d'anàleg a l'aplicació de l'estadística a l'estudi dels sistemes mecànics complexos, sinó que
un sistema de dos cossos, diafragma i partícula, i és precisament d'una aplicació explícita de les lleis de conservació a un sistema d'aquestes
de la Mecànica quàntica. Per a especificar les condicions de qualsevol aplicació ben definida del formalisme, és a més essencial que hom tingui en compte
de la identificació de les masses de gravitació i d'inèrcia que implica l'aplicació de la fórmula (5). Calgué especialment tenir en compte la
de referència accelerats. La nostra discussió es concentrà sobre l'aplicació possible d'un aparell comprenent el dispositiu d'Einstein i representat
crítica. En realitat, examinant més acuradament les possibilitats d'aplicació d'un dispositiu amb una balança, Einstein havia concebut altres maneres
experimental, l'especificació del qual és imperativa per a tota aplicació ben definida del formalisme de la Mecànica quàntica. Incidentalment, hom
d'escollir els paràmetres definits clàssicament que entren en tota aplicació adequada del formalisme. De fet, la Mecànica quàntica presenta en tots

  Pàgina 1 (de 163) 50 següents »