DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
aposentar V 63 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb aposentar Freqüència total:  63 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

guerra. Pep. Com qu' ells ne son los senyors, está cla, ja s' hi aposentan. Xich. Y cuant ella sapigué que 'l seu pare era á Manresa
ànima, que tindrien per gran pecat de sospitar que no és a la glòria, ben aposentada en setial de preferència. I el dia que els reuneix alguna festa
de la roca on havia dormit, planejant damunt les grans ales esteses, s'aposentà en un relleix pròxim i, mentre ella emprenia, abans de posar-se a la
i mà segura. I d'ençà de llavors hi cantaria les lloances del Senyor, ben aposentat a la seva dreta i a primer rengle del cor d'àngels. 19-IV-42
part, crec que ja s'ho tenen parlat ambe la Llucieta. —I que està ben aposentat, aquei minyó. I bé: què hi diues tu, Llucieta? —Ni m'agrada ni em
rebuts amb tots els presents de rúbrica, pollastres, ous i llet. Ens aposentaren a la barraca del "chef" i tot seguit passàrem a la qüestió que ens hi
del cavaller. Com va poder l'alçà, i després de molts esforços aconseguí aposentar-lo en el banquet de popa. Llavors fou que en Boi Delit s'adonà que la
des de Porto-Cristo fins ací. El primer que hem fet, després d'esmorzar i aposentar-nos a la fonda, ha estat anar a veure l'església, la silueta de la qual,
derivats: abusar, adquisició, afrodisíac, allisar, alosa, anisat, aposentar, arrasar, artesa, asil, avesar, avisar, basar, base, basílica, bavosall,
va cloure amb delicadesa el braçalet, que devia tancar defectuosament. S'aposentaren en tot repòs per escoltar sense incomoditats el preludi que al cap de
dues ombres recollides a la tebior de la sala resplendent. Ja tornaven a aposentar-se amb comoditat perquè s'abaixaven els llums. Que distants li quedaven
hi ha hagut manera de treure'l de casa; de casa meva, ¿entens? S'hi ha aposentat. Sóc un home de pega. La mare que... Si arribo a conservar
i resta obert, almenys teòricament, un altre costat que serveix per a aposentar-hi possibles espectadors. El trinquet, en canvi, és qualificat de joc
configurat, format amb els compartiments que avui en diem comarques, i va aposentar-s'hi de la mateixa manera que un estadant s'aposenta en una casa que ja
comarques, i va aposentar-s'hi de la mateixa manera que un estadant s'aposenta en una casa que ja troba edificada. És l'home que s'ha adaptat a aquests
l'estil de vida que ja hem comentat. Quan torna d'aquest segon viatge, s'aposenta a la seva ciutat, sempre però, amb un peu a Tossa per l'estiu. No podem
borbònics no romangué gaire temps a Catalunya. Ni tan sols no arribà a aposentar-se dintre els murs de Barcelona, ans ho féu en una casa de camp de les
l'ateisme de la Sorbona. A quín d'aquests sistemes està la veritat; aón s'aposenta el déu que ha de sustituir els vells i fal·laciosos dogmes condemnats a
oli, sal, vinagre ni servey quant per falta de quartels se hagués de aposentar en casas de privadas personas, sino la sola habitació y no mes,
més apremiant curiositat el jòc de tants ressorts. Se tracta de nodrir, d'aposentar, d'instruir, de defensar la societat, d'augmentar les seves llums, de
haçanyes mereixía tot son agraiment, y ell començava demostrantlil aposentantlo en son Palau, mentres es donava orde de cóm se li pagaren els servicis
flama de l' idea al front y esclafat lo pit en lo lloch ahont lo cor s' aposenta: ellas, rodejadas per lo nimbe de tots los atractius naturals,
quals se produeixen naturalment quan les obreres tenen el lloch just per aposentar la mel y la mare no trova lloch per la posta. Allavors surt la mare vella
edificis que habitan los monjos entorn de la iglesia y dels destinats á aposentar los pelegrins y viatjers, hi há darrera d' aquella lo que ocupa la
del general marquès de la Romana Feia poc temps que Gimbernat s'havia aposentat a Munich després de les seves expedicions al Tirol quan es produïren els
també propietat del metge, i on hi varen estar fins l'any 1920, aposentant-se tot seguit, i definitivament, en el col·legi nou que ja havien
l' Europa. Berga fou lo refugi escullit per los pares de nostre Ramón. Aposentats aquells emigrants, continuá aquest sos estudis en calitat de dexeble
o definitius, però molts es queden sempre al nou punt de residència, s'hi aposenten i hi romanen fins a la mort, tot deixant una família que perpetuarà llur
de notar en mi el crim d'un adulteri a pic de consumar-se. A l'hotel ens aposentaren en una luxosa cambra, massa luxosa pels modestos medis de que disposàvem.
ens va portar a la petita villa que per endavant havía jo llogat, aposentant-nos-hi contents i disposats a passar-hi tots els dies que a pler ens
grau de la esperiencia. El cor, obra famosa, que allá, devall el tórax se aposenta, una observació diurna mos presenta per ser una substancia molt fibrosa.
eren gaire a propòsit pera ferli venir sòn, decidí deixarse de cabories y aposentarse, com millor podés, en la branca que havía triat, y mirar de passar la
no hi tenen res. De la cambra del vapor, hont gayre bé tots sols s' han aposentat, n' han feta una capella, que per sa senzillesa los deu recordar la que
mirades en la Fineta, que, indiferent a la engoixa de son aimant, s' era aposentada en el marc de la finestra, distraguent-se en la contemplació de les
son bagatje i desde allavors començà un tragí horrible que durá dos díes. Aposentá el sac en tots els amagatalls, l' enquiví en totes les estretors, el
sola al mon; lo doctor Valls, si be pera evitar murmuracions, tan sols al aposentarla á Barcelona havia pujat las escalas de sa casa, l' atenia ab carinyosa
blanch que se li congrià en un genoll, esbarrià tots sos plans, fentla aposentar a Barcelona, d'hont ja no havía d'eixir més fòra pera dur sos òssos a la
En vista de que l'onso s mirava tot tranquil lo que passava, ben aposentat damunt el forc de l'arbre, la gent s'hi anà acostant poc a poc, fent
canalla i alguns jovenots, encuriosits per l'esfereiment general, s'eren aposentats al cap-d'amunt de la coma, parant impavids el repetell del sól, sense
gracies de la seva bona obra. Quan vaig atinar-hi, l'aranya ja s'havia aposentat de nou a dintre l seu embut i l'Altre qui sab ont era! No més m'havia
devant del banch dels Regidors y á pocas passas una d' altra, s' havian aposentat ja, molt estarrufadas, las més gastadoras de Vilaniu, la jove Rodón y la
de no ésser espiats, ni massa protegits. Los nou-entrants s' hi aposentaren afanyosos de repós. Y quan lo cel no era més qu 'n setí fosch, antiqüelat
ets sabut...? Doctor August Al arribar ahí al Hotel, després d'aposentarme, vaig baixà a menjà al Restaurant, y allí vaig sentir uns d'una taula
molt amorosit, tingué una bona paraula pera cadahú, y com no parlá d' aposentars' hi, tothom respirá, ab tot y que sa presencia esborrá, en gran part,
un farsell fet ab un mocador de cotó. Jamay s' havia vist tan ben aposentat. Las parets eran blancas, l' enrejolat net, lluhentas las fustas, y 'l
com s' enriquian ells. Ab gran alegria vegeren los habitants de La Roca aposentarse al Castell á la jove hereva dels Torrellas. Ab sa arrivada semblá que
havia tingut amb la seua sogra, no protestar per vore la sogra del xic aposentar-se a casa...! I és que els anys fan més que l'enteniment. Pels afers
El dolor de rosa era un nuvolet petit, com una boireta, que se m'havia aposentat al mig del pit i que em feia un mal dolç, suau, subtil. Era un dolor
enganche, portant ó no portant bandera ó cosa que se li semblés, s' aposentavan en una taberna freqüentada, posavan un banch á la porta, ahont se
més la ment. La quietud, i el silenci darrere, s'aposentaven a la saleta solitària i estenien el seu mantell de gasa pel cap de

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »