DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
apropament M 230 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb apropament Freqüència total:  230 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

bandejat fora del seu domini pel fet d'ésser "segones". Però aquests apropaments i aquestes distincions no sorprenen el sentiment estètic: més aviat
és a dir, científic: també ell treballa a còpia d'analogies i d'apropaments, fins i tot si, com en el cas del bricoleur, les seves creacions
Adam cedeix a l'últim. El Serpent la troba sola: el seu subtil apropament, de primer contemplant, de seguida parlant, i amb moltes
davalla. Adam mostra a Eva certs signes funestos: discerneix l'apropament de Miquel; surt a trobar-lo: l'Àngel els anuncia llur partença.
i nova; àdhuc us estranyeu d'haver-les trobat tant senzilles fins ara. Apropaments i semblances incongruents, impossibles de preveure, jocs de paraules
d'una tendresa inusitada que ella se sentia com estremida d'un misteriós apropament... Capítol VI Pasqua!... Tothom parla animadament. Tots retreuen
són els contactes, les correspondències, les relacions, els apropaments i els allunyaments, les connexions i les desconnexions que uneixen i
en els medis intel·lectuals universitaris i extrauniversitaris. És el nou apropament a l'ontologia i a la teologia, com a disciplines encarregades de retornar
poètic. Tots els nostres actes, tot el que ens emociona amb pruïja d'apropament es deu al seu nucli poètic. 2 No escau a la nostra manera
per als arbres, cal preguntar-nos quina és la causa d'aquest constant apropament? Això és difícil d'esbrinar sense l'ajut de la psicoanàlisi, la qual, per
els mateixos versos, notem com un descans, una comprensió poètica o un apropament. Aquest mecanisme es repetix d'una manera sistemàtica, i només per ell
perquè el sentim molt a prop nostre. És un retorn a l'home, un apropament a nosaltres mateixos. És un poema de concepció psicològica moderníssima
y sense més estímuls que'ls de la vida, ha exercit la seva missió moral d'apropament de races y de intercanvi d'idees en transferir d'uns pobles als altres
qui és capaç d'esguardar un àngel amb ulls d'ornitòleg. Si jo comparo l'apropament de Moisès i Plató a l'estranyesa que va produir-me veure un usurer que
aprenents d'home arribin a terme d'una manera reeixida. El pedagog amb l'apropament del metge ha après a bandejar de l'escola els cafres mètodes de càstig
els cafres mètodes de càstig que ens la feren odiar. El metge amb l'apropament del pedagog ha adquirit dades psicològiques inestimables per a completar
camí, i tornem-nos a situar uns anys abans, per a anar seguint pas a pas l'apropament d'Aribau a Catalunya, en mig de la batalla pel proteccionisme. La batalla
ni si fou tramès realment. En els anys de la dècada dels cinquanta aquest apropament d'Aribau als problemes catalans anirà augmentant. La pugna pel
de topar en els deu anys de la seva carrera política, i el seu progressiu apropament als problemes catalans i a la qüestió del proteccionisme. El text
d'organització. Els treballs en sèrie i en cadena són formes laborals d'apropament gradual a l'automatisme, independentment de les màquines o dels processos
humana. Per a ell, la sociologia es redueix a l'estudi dels fenòmens d'apropament i d'allunyament psíquic entre els individus, i el comprenem molt bé, quan
s'obté millor resolució, ja que en aquesta posició s'aconsegueix un major apropament de la melsa al tub de centelleig de l'aparell de detecció gammagràfica,
vacades per a emportar-se'n un vedell. Sembla que el toro, al sentir l'apropement de l'Ós se prepara per a l'atac, i quasi sempre és ell qui s'emporta la
el que s'apropa a Guimerà que el que s'apropa a un altre? Pot blasmar-se l'apropament perque és massa directe i massa nostre? És millor apropar-se a
mou entre cel i terra, en l'èxtasi o la il·luminació. Arrenca de l'humil apropament a Déu i al proïsme. El seu encuny és sempre el segell d'un esperit
i a l'estil mateix de vida, que ha de donar a aquesta urgència d'apropament i d'influència educativa el seu sentit i el seu vigor. 48. ¿No
i ni tan sols que consisteixi a fer-se refractari als acostaments i apropaments, a les formes actualment comunes i acceptables dels costums i de la
paraules del seu diàleg. Un dels aspectes més vius del diàleg és el de l'apropament entre els cristians de diferents denominacions. Potser mai com ara la
manera, una lectura ingènua o dogmàtica, pot ésser substituïda per un apropament crític i històric. El punt de partença de la reflexió teològica de P. van
a esquemes dinàmics a través dels quals es mou progressivament l'apropament real cap a una plena realització del que s'ha copsat i cercat.
Potser fer problema d'això constitueix un indici que en definitiva el seu apropament al món és simplement acomodatici. Un cop hem esbossat la funció de la
comunitaris, però sí que una sòlida formació doctrinal contribueix a un apropament entre les generacions i alhora impedeix que les diferències de pensament
A causa d'una nova sensibilitat social, hem fet ja uns passos d'apropament i obertura al nostre món. No obstant, la interpretació un xic literal que
ens afecta directament. 31. La manera més usual i eficaç d'apropament al nostre món ha de ser el contacte amb la gent dins un tracte
a una acció evangèlica més eficaç i compromesa. 32. La decisió d'apropament portarà necessàriament l'adaptació en el nostre estil de vida de
la nostra missió com a presència evangelitzadora, amb un més gran apropament a la joventut. La nostra línia educativa 4. Entenem per
Només amb la conversió de mentalitat i d'actituds aconseguirem l'apropament que els joves reclamen avui dels seus educadors. Hem d'anar a ells en
fraternal amb els joves. 20. Confiem que, a través de l'apropament en actituds i del testimoniatge de la nostra vida senzilla i abnegada,
personalitzadora. Per això en molts llocs s'han començat experiències d'apropament de l'Església a l'home dels nostres barris. En resumirem algunes a tall
"catòlic" per a una Església catòlica. L'ecumenisme és, doncs, un apropament dels cors per a arribar a la unitat doctrinal. Amb l'amor arribarem a la
que els apropa, però l'allunyament es fa tangencialment mentre que l'apropament radialment. Cerquem les coordinacions lògiques proposicionals dels dos
moviment total es qualifica d'allunyament, però roman en tots els casos d'apropament i d'allunyament a l'encop. Se li atorga encara, per una mena de regla
no apropa ni allunya mai els dos astres, i, no obstant, queda a l'encop apropament i allunyament, centrípet i centrífug, car no cessa d'animar-lo l'oposició
vegades més gran que la distància focal OF de la lent, l'apropament d'A devers F, correlatiu a un augment de
de l'altre i un exercici de diàleg que constitueix una veritable escola d'apropament al proïsme. Potser la nostra visió de la comunitat cristiana, sobretot la
del realisme. Per l'altra, també, en una voluntat de "modernitat", d'apropament de la nostra cultura i literatura als grans debats del món actual i de la
de l'organització (uns cinquanta mil afiliats) i va expressar el seu apropament a les organitzacions obreres, acostament que la Unió ja havia iniciat el
immediats. Certament, els intel·lectuals han fet també un esforç d'apropament a la burgesia conservadora, amb "una pregona reacció en el si de la
era quelcom d'imposat, un mitjà, i fins i tot una amenaça. Mai no fou l'apropament a una altra persona, la qual pot tenir el secret de la pròpia persona. En
en depèn. És d'ací d'on provenen els mots "tabús" relacionats amb l'apropament de l'home a la dona (Levític 21:7-9). Cal no tocar la muller

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »