Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
arbolar V 28 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb arbolar Freqüència total:  28 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

tot aquell que té gana... —¡Y aquesta nena deu tenir una gana que la deu arvolar! —digué 'n Pep, plé de bonas intencions y cada vegada mes conmugut.
veure el color de cafè del suro cremat. Darrera de les caixes, un vapor arbolava una gran bandera americana amb el blau estrellat. Uns mariners negres,
á dir "Fulano que estava á las portas de la mort, ab una febra que se arbolava, per descuit del enfermer, se ha fet un panxó d' aigua freda que per
valents. Encara eran pel camí cuan pavorós estrépit anunciá haverse arbolat lo magatzem de bombas y magranas; en lo de pólvora no hi prengué 'l foch.
que tant desinteresadament havian apoyat la política d' ordre, s' han arbolat al sentir la bofetada que se 'ls ha donat desde Madrit. Pero han tingut
la llibertat que, segons sembla, tenen los insurrectes pera arbolarho tot, inclús los ingenis de 'n Romero Robledo, no la té avuy l' ingeni
que aixeca la minestra matinal i al peu de la fogaina que s'arbola s'hi destríen els baixos d'un barral. La
malalt de pedra, l'espaiós burdell, en febre xorca de ferment s'arbola i apar un monstre que li surt verola de grans
llurs peus, fréstega, obrint, i el cap, el cap feixuc, la febre arbola, que el cap, si els peus són freds, va emmalaltint.
s' anirá espessint, y, desprès, veurè lluhint lo foch que 'ns ha d' arbolar. Escena VI [María, Baró] Barò. María. María.
¡Oh! ¡N' Uch! Ulrich. ¿Sòu vos? Uch. ¡Llamp m' arboli!... Ulrich. ¿Qué hi ha? Gilbert. ¿Qué passa?
Es vritat. Gilbert. ¡Per desventura! Uch. ¡Llamp m' arboli!... No hi fa res. No temáu; midas he pres; pe 'l noy es y res m'
? [(A Gilbert.)] Gilbert. ¿Aixó va dir? Uch. ¡Llamp m' arboli! Jo may mento. Ulrich. No ho dubtem, Uch. Gilbert. No;
[(Signantse)] Creu y juro. Punts m' he vist mès compromesos. ¡Llamp m' arboli! ¡Per francesos y per moros no m' aturo y ara 'm detindria aixó!...
vista! y, mentres no sabs la historia del secret que ab sa memoria m' arbola á mi 'l front, la trista vida d' aquest poble nin vetlla sempre ab fé
doncell, y l' amor, de pura pensa, va dú' ab èll la flama inmensa qu' ara arbolará 'l castell. La vostra noble germana va enamorarsen. María. ¡Jo!
avuy la corona, no refredará ab sòn cercle lo foch qu' ara 'l front m' arbola! ¡Ja veuréu jo com me venjo d' aquesta perversa dona! Violant.
lo dret feudal, com se sol; mes lo vil comte l'Arnau, mal llamp l'arboli, es un llop, que no hi ha ánima viventa en tots aquets encontorns que, si
¿Donchs qu'es, qué 't passa Norbert? Norb· Un fet que m'arbola 'l cor y que vull primer la mort que no esbrinarlo de cert. Agu·
que mon cap esclati y fet pols lo cervell voli? No; primer que tot ho arboli y sino li es prou, que 'ns mati. Agu· Aixó ho penseu, filla
sentit las nostras paraulas de prop del balcó y ab ellas se li habia arbolat l' ánima, sempre somesa al calor poderosíssim de la idea qu' hi tenia
y l' infern sembla esclatar. Lo flam atiat pe 'l vent ¡com s' arbola! ¡com s' arbola! lo flam atiat pe 'l vent
Lo flam atiat pe 'l vent ¡com s' arbola! ¡com s' arbola! lo flam atiat pe 'l vent sembla una inmensa serpent.
mon cor no tremola, que'l baf del terrer l'alegra i l'arbola. El vert lluminós que enjoia'l sembrat, reflexa
mon cor no tremola, que'l baf del terrer l'alegra i l'arbola. Floreix l'atmetller i el blat ja grifola. El poeta vell
boscúria, dels romaníns fa presa, S'escampa, y prest la plana s'arbola espetegánt; Així un jorn fecundíssimas sa gloria espurnas
y no contestis, creume, Quima, ves per vall, perque estich que ja m' arbolo, créu, n' estich alborotat. Quima. Pero esplícat. Pau.
. Lo qui vol formarne un de nou, no te més que anarsen á Madrid y arbolar bandera. Al punt li surtirán uns quants desesperats á cada poble que li