Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
arcaisme M 194 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb arcaisme Freqüència total:  194 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

mateixa paraula "malenconia" arriba a sonar amb un filigranat accent d'arcaisme. Ningú, o gairebé ningú, ja no l'usa. Si més no, ningú no l'empra
designa està entrant, ací com a les zones veïnes, en la categoria dels arcaismes... Sembla que el genoll s'ha convertit en frontera bàsica. La "moda" no
l'antic, carregar-lo d'intencions, de preciosismes, d'esplendors, d'arcaismes, crear una llengua rica i mortal. Aquesta gran escriptura tradicional, la
més vella el que Loti busca tot tremolant: el desig va sempre vers l'arcaisme extrem, allí on la distància històrica més gran assegura la més gran
s'emparava de l'arqueología greco-romana com el que es complavía en els arcaismes mig-evals, o en les anècdotes del renaixement, o en els fets de la vida
abandonar aviat les genialitats d'aquella hora per a cultivar una mena d'arcaïsme pur i esquemàtic, que exhalava un àcid perfum de pedra grega primitiva.
d'emoció, materialitzat per un sentit agut de l'escultura. El saborós arcaïsme i la gràcia picant de les estatuetes i els baixos relleus de Josep
no manca en aquestes pintures murals de Togores. No trobem cap traça d'arcaïsme en aquests plafons. Són grans sense falsa grandesa. Són decoratius sense
tenen pas importància, tot hi és esbatanat i obert i les amenitats de l'arcaisme no són pas apreciades com probablement es mereixen. La Roseta està bé amb
Però, així com aquelles figures dels exemplars de Terol tenen, per llur arcaisme i rigidesa, algun parentiu amb les de certes pintures del segle
Ballot, el subjuntiu cumpla en lloc de complesca. Els arcaismes. El criteri dels redactors respecte a l'admissió d'arcaismes és
Els arcaismes. El criteri dels redactors respecte a l'admissió d'arcaismes és exposat en la nota lingüística inicial i corroborat en el diàleg entre
de l'època, i, per tant, de fet no han d'ésser tingudes com a veritables arcaismes. Anotem ací, entre altres casos d'arcaisme, els mots llur, colps,
tingudes com a veritables arcaismes. Anotem ací, entre altres casos d'arcaisme, els mots llur, colps, procehir, procehiment, noembre —usat sovint
preocupació lingüística que indubtablement sentien els redactors: l'ús d'arcaismes lèxics (/llur\, etc.), la presència de construccions
li faça aliscara"), si bé, en aquest darrer cas, cal veure un arcaisme llatinitzant, una traducció servil del relatiu amb matís de finalitat de
contaminats. Literatura erudita i literatura popular 12. L'arcaisme com a ornament legítim. Com l'artista subordina als seus fins
i és per tant natural que empre sovint com a factors ornamentals molts arcaismes ja desapareguts de la llengua diària. Emperò cal tindre present que tan
amb l'autèntica "llengua popular", plena de frescor i de suc, reblida d'arcaismes, i enriquida en la morfologia i el vocabulari per les variants dels
que es fa en quasi tota la Regió Valenciana, per tal com és un arcaisme puix que en la llengua clàssica era /-ea\ la forma que tenia est
idea nova. Una idea que estaria temporàriament submergida en la zona dels arcaismes, per a sorgir com una promesa d'esdevenidor. En aquest període en el qual
espolçant-se una vegada més de les seves vestidures el repatani retret d'arcaisme, sincronitza un altre batec del seu antic ordenament amb la palpitació
del català occidental, i el balear del català oriental, per alguns arcaismes o vulgarismes conservats o generalitzats ací o allà, però es comprèn que
castellanismes inassimilats, respectava de la tradició floralesca alguns arcaismes innecessaris, i ni ell ni els seus antecessors, provinents de comarques
a l'origen no és, doncs, girar els ulls al primitivisme, ni tansols a l'arcaisme, sinó recomençar la primera i més excelsa funció de l'home, que és
personal i íntima del mateix. En una època de vacil·lacions líriques, d'arcaïsmes i d'invasió objectiva, un accent de l'interior és curiós de recollir. A
El corrent floralesc La passió del passat deixa traces sensibles d'arcaismes en la llengua renaixent. Donat l'estat de despersonalització al qual
sent creador compta ja amb un instrument. Morera i Galícia deixa enrera l'arcaisme i la construcció enterca, dóna la mà a tots els motius i els flexibilitza
com una ferida, voltat d'un pelatge rítmic, com d'una divinitat de l'arcaisme grec. Tot el cos torçat pel més punyent expressionisme assoleix un punt
de rudesa azteca, el valencià Josep Ortells (nat el 1887), d'un arcaisme tirant cap a l'arabesc preciós, i el castellonenc Joan Adsuara (nat el
semblant a la d'aquesta, i ens enlluerna el miratge del seu suposat arcaisme massa reculat. Un estudi atent de la composició mètrica de la nostra
s'allunyava, que es pansia. Era un incomparable ésser humà, però era un arcaisme, una pura reminiscència. Amb això vaig arribar a l'hostal del poble, un
és excessivament donat a l'equívoc i a la tercera jugada. Però l'arcaisme i l'ancianitat no són pas defectes, sinó fenòmens ineluctables, d'una
el to que ha de tenir la nostra vida... —Espero que no estareu afectada d'arcaismes llegendaris. En un segle tan enginyós i tan científicament escèptic com
resta salvada amb les consideracions anteriors; la referent al seu arcaisme pot ésser contestada retraient l'exemple d'Anglaterra, model de
un aspecte ben natural a sa parla fent-la aparèixer neta de russismes i d'arcaismes inútils, i apta, ensems, per a totes les necessitats de la vida moderna.
evolucions dels segles, netejant-la, a poc a poc, de tota mena d'arcaismes. Elevada vida popular. D'espatlles a l'agricultura, ha cercat de
a fer un gran forat, perquè l'operació d'escalfar copes a mà és un pur arcaisme. En tot cas, l'invent és divertidíssim. A aquest pas, on arribarem?
permanència en un lloc determinat —permanència que és considerada un pur arcaisme, una rèmora d'altres èpoques. Volen donar la impressió que són a tot
(La Fontaine). El positivista acostuma de qualificar casos semblants de arcaïsmes o de llicències retòriques o poètiques, i en conseqüència els separa de
la regla. És necessari que en aquesta ocasió examinem els conceptes d'"arcaïsme" i de "llicència retòrica" i que assagem llur solidesa científica.
l'estil d'un poeta com La Fontaine, caldrà esmentar els seus freqüents arcaïsmes com la seva principal característica. Així, doncs, sota el mot arcaïsme
arcaïsmes com la seva principal característica. Així, doncs, sota el mot arcaïsme s'entén un mitjà d'expressió estilístic, un artifici poètic. I això que
no pot ser-ho de les Matemàtiques. Així, doncs, reunim els conceptes d'arcaïsme i llicència poètica en el concepte més ampli d'un mitjà d'expressió
Tots ells, si se'ls mira dintre d'un període de temps determinat, són arcaïsmes i neologismes ensems; tots ells, si se'ls considera del punt de vista
puix tot el llenguatge és una activitat espiritual individual. Els termes arcaïsme, expressió retòrica, llicència poètica i altres semblants manquen de tota
afectius, o bé ja com regulars. Gröber ha cercat un expedient posant els arcaismes en un grup independent. Així, doncs, tota la divisió, en cas que no es
obstant per un no gens menys y fenthi entrar algun dels mólts arcaismes que servexen ara per suplir qualsevol paraula suspecta de castellanisme;
en els medis d'expressió, sense més possibilitats lliberadores que l'arcaisme mal assimilat y'l neologisme impotent, aquesta literatura es la nostra de
fins a tant que la forma etimològica deixa d'usar-se correntment i esdevé arcaisme. Prenent exemples de la nostra llengua, veiem que els plurals etimològics

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »