Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
arramblar V 14 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb arramblar Freqüència total:  14 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

en testimoni; de l'altre, com era més gran, els ossos, en part, foren arramblats en un recó. La forma com trobàrem el material, entre'ls ossos arramblats,
pera que no mideixi ja llur magnitut sinó pera doblar la escomesa pera arramblarlos. He hagut de lluitar en tantes esferes —poble, ciutat, seminari,
si t'entrebancaves no hi havia perill de caure. La qüestió era que "arramblessin". I en Tomàs es descabdella explicant anècdotes, com la de Lliurona, on
gran aljub i ha bastit una petita parada i una aigüera a fi que no se li arramble el reclot, i fins i tot hi pot conrear hortalisses. I una altra cosa
] Pons [(Fent-se enrera.)] Oh! Jord· [(Retenint-lo però arramblant-se a un pilar de la galeria per a no ésser vist de Virgínia.)] Calleu,
Vaga pel castell de la mateixa manera, però adopta un aire vergonyós, s'arrambla per les parets, s'esquitlla quan el sobten i, o s'és llevat les cadenes o
puntada de peu, donada ab violencia, y tot passant, pel inhumá donzell, arramblá á la paret de la entrada al compassiu noy y lleal companyó de la
de Déu corre debaes. Anem, anem cap a câ Llansola, nantes que les dònes arramblen totes aquelles llepolies... I que ls compraré? Ché! Flacota està la
de Sant Antoni; desseguida, una fumada espessa y negra, que'l vent de mar arramblaba cap assí, vá entrar per los balcons, y dos ó tres homes, ab gorra de
Borbones\!" Abandonar lo balcó aquells patriotas que l'omplian, y arramblarsse la gentada d'abaix cap avall, en direcció del Portalet, duhent quasi
de xicots, desarrapats y cridaires, y tallaba la multitut, y l'arramblaba, tirant demunt de la gent caballs y velocípedes, y carretons de má, ab
desensellada ni se li havía fregat lo pel. Al entrar á la quadra, l' arramblavan á la menjadora, ahont la fermava l' assistent desde dalt ab las propias
Hem trincat un bon colp, Barrera. —El colp és teu. —No fotes... —Pots arramblar amb tot el que trobes. Jo busque una altra cosa. —¿Què? —Açò. Al
totes aquelles llepolies per Nadal, per Pasqua o quan tocara, ia avia arramblat Llucianet en les millors i corria a menjar-se-les en la dolça companyia