Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
arrastrar V 406 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb arrastrar Freqüència total:  406 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

pobresa dolorosament disfressada, qu' arrela sols en las ciutats grans y arrastra ab enganyosos goigs lo més dur martiri del treball. Duya á son costat una
Sofía ha dit, quan passava per aquí...— Y la Toneta no s' adonava de que, arrastrada per aquell imán, s' havía allunyat ja fins á tres casas més amunt de la
al cap de la soga. Alguns desocupats desde 'ls balcons la veyan espiant arrastrantse d' aquell modo, á rassés de las casas, y com pe'l carrer apenas passava
se 'n pot fer responsable á ningú. Cadascun de nosaltres dos, Toneta, n' arrastrará las conseqüencias que 'ns pertoqui, res més... Que en tu son més grossas
plorant á rebentar. La brega, la lluyta, lluny de parar creixía y arrastrava fins al desvari més complert á tots los assistents. Hi hagué un moment en
á la barana pera veure qué ocurría, y tot lo servey eixí al replá arrastrat pe'l meteix crit. Una dona, una jornalera de rostre demacrat, ulls
forasters que tingué anit en sa casa. Teresa. Fá dos dies que hu arrastren y están asustáts. Pio. Encara dius tú que per els cordons... ni
mon orgull: m' ha amenassat lo teu poble, y nostra invicte bandera vas arrastrá á la derrota; mes prompte 't penedirás de ta soberbia orgullosa besant
situació de "parvenus". Des del caire social, emperò, la burgesia arrastra el seu origen predominantment pagès sense reeixir a esborrar la seva
passen a fer literatura a balquena. I a desgrat del bilingüisme que molts arrastren irracionalment, serà en català que escriuran la majoria dels qui fan
a la botiga, fent molt soroll amb les espueles i el sabre que portava arrastrant, un arrogant sargento de cavallería de la guardia civil. Al veure que
sinó que la frase musical propiament dita, la melodía queda com envolta i arrastrada per una corrent d'harmonía, jamai interrompuda ni truncada"... sempre
y segons espases, y fins les mules (qu'eran noys, ja se suposa) per arrastrar al infeliç que feya de toro mort. De jochs gimnástichs ne teniam mes que
o de què callen, saps, Climent, no m'acabo d'entendre; les quaranta i arrastro. Ja el vas sentir, l'Aureli: prou bombes, i tot allò de la piràmide i,
l'aigua, instintivament es capbussà per tal d'agafar-la; el gat va ésser arrastrat dins de l'aigua i llavors mig ofegat i ple de por clavà les ungles en la
alegre estava. —Para, para, —demanava Loki, però l'àliga seguía volant, arrastrant-lo per damunt les mates amb punxes i les argilagues, per damunt dels
Una música dringadora de pisa i culleretes alterna amb les veus: "Arrastro", se sent sovint, acompanyat d'un cop sec a la taula. Una altra veu
impedint que el puguin tornar alçar, un nodrit escamot d'almogàvers que arrastrant-se s'havien amagat allà la vora, es llança rabent cap adins. I pels
i arcant-se estira, estira aquell mànec llarguíssim, estira cap a fora arrastrant llimacs i senill i li lleva a l'aigua la delitosa companya d'aquelles
i l'anyorança d'aquell fillet de les seues il·lusions. Alguns ratos Toni, arrastrat per algo estrany, distret i cavilós, rodant i tombant venia a fer descans
la tauladora, li diu a l'home: —Escolta, Tonet, ¿eixa tauladora qui ha de arrastrar-la? ¿A on està el burro?... —¡Calla, bendita, calla! Ja
agarrat, ben agarrat, a les cordes de la tauladora, i en disposició d'arrastrar-la. —¡Puja, puja, Senteta! que vull arrastrar-te a tu, aixina
tauladora, i en disposició d'arrastrar-la. —¡Puja, puja, Senteta! que vull arrastrar-te a tu, aixina no me pegaràs moltes ramalades. Tots se riuen del ditxo
d'esquena, mentres sense pes la tauladora, en tot lo que tira Toni per a arrastrar-la, va de cap dins la sèquia ab tauladora i tot, en tan mala sort que al
i enganyant a les anguiles, si no a força de raons com a les seues dones, arrastrant los gambers entre dos aigües... ¡Quin goig! ¡Quines riallotes,
—envelat, per a un comport,— amb dos arquillos i un llançol de treballar, arrastrava els trills i tronxos, armant un traüll de mil dimonis; l'empall anava
Tots els que havien acudit a la repartida se'n tornaven parlant fort, arrastrant els peus, avalotant les seues queixes, com si volgueren enterar als veïns
comprar-li és un "hispano" d'aiguadera i ab un bon corretxot per a que arrastre vostè a sa filla ben repantigà... ¿no li pareix, tieta? ¡El cacau que es
se li queda a un per mal nom lo del paper que ha fet, i eixa cànguela l'arrastra una tira de generacions. Hi havia una Rebeca, que no fa molt de temps es
l'acompanya, i per la seua vivor i enjuassament, millor que el guia, l'arrastra... —Fillet, no corregues, que'm faràs caure. —Güelo, és que venen els
la memòria, el del "Cavaller de la Trista Figura", tirava d' aquéll, y arrastrant les pòtes iniciava un trotet quant l' acariciava l' açòt del que
es solitari, anaven nòstres esploradors en pròu escama, y apenes el vent arrastrava algún pámpol o la bròsta dels garrofers, ya estaven en los ulls com a
clars. A pòch, per mig dels garrofers, vegué que dos mòros portaven casi arrastrant, agarrada dels braços, a una dòna que era la que ploránt y gillant,
que unes vòltes arquejant les espal·les arissonaven els pèls, atres arrastrant la panja per tèrra els allisaven, posant la pell tan suau que convidava a
a plegar i a rascar, en dos vegades, una per a cada parella, arrastrant el dit per tèrra. 2a· Entresa a manar; es deixa les
la ma esquèrra, apoyant tot el dit gicotet en tèrra, al propi temps que arrastre aquélla, i en les cuatre tirades, després de la de deixar en tèrra les
la arrastradeta, consistix en portar la tella baix del pèu i anar arrastrantla. Tres en ralla Es fa en tèrra un cuadro perfectament regular, al que se
i remolíns per baix de les ones, que, engallades, venen, se escabussen i arrastrant pedres i arenes acreixent ab el ressó del arrastre, els brams de
de la llar cuant tractaren de agarrarla; tot inútil. Entre dos moròts mig arrastrant se la emportaren, i valga qu' el marit no estava, puix segur que ab la
d'amor, col·locada a la balança, en contraposició de tot l'univers, l'arrastraría com la tempestat arrocega una bolva de palla". Jo avui, senyores, no els
és atreta pel desequilibri econòmic i de cultura de que havem parlat, arrastrant-los amb força irresistible. Llavors, el día que això succeeixi, la nostra
Dr. Bergeret: "Fan adquirir l'hàbit, el gust de la disbauixa i per això arrastren a la inconstancia, a la infidelitat i a l'adulteri". Posat en la pendent
a un nivell moral tan baix; estic segur que no són capaços de deixar-se arrastrar a semblant baixesa, en la qual se diu han caigut cirurgians poc
i per tant res no té de voluntaria. Es veritat que el deliri operatori ha arrastrat algunes vegades als cirurgians a portar més enllà de lo prudent dites
la seva formació per la presencia de grumolls casseosos en lo pus arrastrat pels líquits usats en los rentats auriculars. Los colesteatomes están
ocasió m'ha passat al agafar un sol peu que s'encavalla amb l'altre o que arrastra una ança de cordó, més amb la mateixa mà de dintre l'úter logra un
de la pelvis. La circumferencia del cap que sería aixís agafada, sería arrastrada pel forceps i com que'ls mànecs de l'instrument indicaríen a cada moment
també asseïent al malalt en una cadira usual, però forta, la qual es arrastrada sobre els petges de darrera; pot ferse també a coll-i-bé, i també dues o
persones: en últim extrèm pot posarse lo malalt sobre un matalás petit i arrastrarlo aixís. No cal dir que, si se té un silló ab rodes, es molt més fácil
els pèls perjudicaría una bona fecundació, ni venen grans pluges que arrastrin els pòlens, quan fa el temps primaveral propi, aleshores aquell granet de

  Pàgina 1 (de 9) 50 següents »