Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
arreplec M 62 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb arreplec Freqüència total:  62 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

s'entrebanca amb la pròpia faldamenta dels seus vestits. En férem un bell arreplec. Quan els tinguérem nets de vesc i engabiats, no ens sabíem avenir
de barraques, amb el supòsit que aguantin tota una temporada, i un arreplec, una babel d'emigrants que rivalitzen amb les canyes del Denton? ¿I per
adreç i adreça; ajudar, ajut i ajuda; arreplegar, arreplec i arreplega; barrejar, barreig i barreja; deixar, deix i
determinats documents i dades, sempre amb l'aspiració de contribuir a l'arreplec de materials que engrosseixen les línies de la història de la ciutat. En
és considerable per l'extensió ni per l'alenada del seu argument. És un arreplec de treballs publicats en diaris i revistes editat pel Cos d'Adjunts dels
a passar una temporada a l'any, sobretot a l'estiu, per a vigilar-hi l'arreplec de les collites i el masover. No. En algunes d'aquestes es pot dir que
la meva feina preparatòria a ràpides notes, a retall d'impresos, a arreplec de programes, prospectes, anuncis i altres papers similars. Tot això,
les descobrint. Si sou discret, i si us agrada lliurar-vos a la tria i a l'arreplec del document psicològic, no dubto que trobareu gaudi en la seva
Aixequen vol els esparvers, els coloms, les perdiuetes grises. L'arreplec dura gairebé de sol a sol. Una vall prefixada s'omple de vicunyes
van ajuntar l'escampadissa de les branques, i les capçades van fer l'arreplec de les fulletes perdudes. —Espurneta, ja veus qui són els culpables —va
una mesura concreta. Aquestes coses són per a després, quan es fa l'arreplec general de dades i es formulen els diagnòstics. La mesura específica s'ha
l'exposició històrica. Per això, en mots gramaticals es defineix: "un arreplec de fets humans ordenats segons el temps i el lloc on es realitzaren".
cassador de frau havía atrapat a la Marieta de Sant Pons, que hi feya son arreplech, y li havía deixat anar la mala suposansa sobre'l pastor y la Mila. Y el
només interromput per la publicació d'un llibre de circumstàncies, arreplec de treballs dispersos, /Entre flames\, (del qual es destaca la
que s'ha imposat, l'autor ha resumit d'una manera molt breu gegantins arreplecs d'observacions, cosa per la qual li ha calgut donar forma d'assercions a
i econòmica i, tanmateix, hi ha una realitat viva i rica en el gegantí arreplec de definicions, observacions, doctrines, desigs i somnis que representa
són d'insignificants els resultats pràctics obtinguts. Tot aquest gegantí arreplec de coneixements va disseminat per les revistes tècniques, pels tractats i
vida del pagès: l'època de les faves, la collita de l'ordi, la sega, l'arreplec de la mel, el naixement dels cabrits, etc.. Eren dates assenyalades i de
els perills positius i fantasiosos del món aquàtic i portuari; han fet arreplec d'anècdotes per a abocar-les, en l'enyorosa placidesa del retir, a
i en alts vessants de diversos tributaris del Mogent format del seu arreplec. Totes les aigües del Montseny pròpiament dit van a parar al riu Tordera
les baixes calúmnies que s'han fet córrer, intentant pintar-la com un arreplec d'aventurers, desertors i menjacapellans. Un dels membres del comerç
a la banda síria de l'Eufrates, per cobrir el desembarc i ser un lloc d'arreplec del tribut. Aquí estava Pitru, abans ciutat Hittita i, per ventura, la
qui n'aportessin a les Reials Drassanes, en proporció al valor d'aquells arreplecs. Al port de Sant Feliu de Guíxols hom procedia apressadament a la
per en Bertrán y Bròs, 54 d'elles referents a Medicina popular; arreplèc recullit dirèctament de llabis del pòble, d'una frescor inimitable, de
la vellèsa d'Hipòcrates, còm el darrer llegat de sa esperiència y còm un arreplèc de sentències de la Escòla de Kòos, fou tingut en gran estima a
recullir els materials necessaris pera extendre nostre estudi al segon arreplec que fem de les que's presenten en els cassos en que'l teixit ossi
de tendresa y poesia, salpicades de notes enèrgiques y brilladores; l'arreplech de candoroses rondalles, tradicions curioses, llegendes, refrans, dites,
y especialment per sos conciençuts treballs de fina investigació y triat arreplech de material folk-lòrich, llingüístich y literari, el may prou plorat
y el caràcter modest d'aquell, contribuhiren en molt a crear un arreplech d'homes savis de tal valúa, que sentant que en lo moral y per consegüent
m' ha dit vostre zelós y entusiasta President, altres Notaris estan fent arreplechs per l' estil. No 'n hi haurá prou ab el travall dels Notaris. També
los premis de que podía disposar lo Consistori. Causa ha sigut tan bon arreplech de singular goig pera 'ls mantenedors, que s' han entretingut ab la major
balada /Lo compte Arnau\ que ja havém citat y que comensa nostre arreplech de cants, deixa veure á las claras lo art que ha presidit sa formaciò.
descobert á certes encontrades llunyanes, com per exemple al Perú, grans arreplechs de femta d' aussells sauvatges, y son vells com el mon, y aquí teniu lo
al temps de enemistat y desconfiança. El text de Livi, o era inexacte a l'arreplech, de dues realitats separades per sigles. Livi parla en un mateix capítol
poètics i amb tots feia sentir al lector. En 1924, féu un arreplec (més que un arreplec, una selecció) de les moltes Corrandes que
tots feia sentir al lector. En 1924, féu un arreplec (més que un arreplec, una selecció) de les moltes Corrandes que havia escrit des de les
d'estrassa amb gleves de molsa, arrels d'herbes aquàtiques i estranys arreplecs. Sota la tauleta petita, una gibrella plena d'aigua servia per observar
temps moderns, y son al mateix temps sos grans capitans. Y 's nota que l' arreplech conseguit se sosté sols mentres dura la forsa del conquistador: si
de Madrit. Lleigeixin sinó los seus "Per matar l' estona", arreplech de receptes mal girbades, pesadilla dels caixistes que l' han de
hi ha damunt del camp. Sa copa, obrant com una escombra, fa un arreplec de tota l'ombra que vola disfrassada pels àmbits de la llum
prenc la clau i bo i saludant-la vaig sortir llesta. Agafo la nina en un arreplec i emprenc l'escala, amb la sort de poder entrar a la meva cambra, en el
astrugança amb els hostes com tu: l'un és aqueix mendicant d'arreplec que governes, sempre necessitós de pa i de vi, sense traça
Tot això era en Jordi. Tot això, si bé una mica frenat a hores d'ara per l'arreplec de trasbalsos soferts en els darrers anys i per la melangia que portava
que acaparava gramoles i entarimats de Barcelona, era taral·lejada per un arreplec de casats. Mentre les mestresses preparaven la minestra, ells es feien
el doble té de plaure'm que vulgues escoltar... no sé com dir-t'ho!... un arreplec de parleríes fosques del temps que són guardades, i ara frisen per sortir
un avís a temps l'en pots fer lliure, digue-ho!... i si és que feres arreplecs, en vida, de tresors mal guanyats, i vas colgar-los al ventre de la terra,
dels cegos, era lo mes trist y miserable que pót imaginarse, era un arreplech de llástimas de igual orígen en alguns, peró de igual resultat en tots
mes cap á ponent, y entre ponent y mitjorn, á la altre part de la Rambla, arreplechs de casas que anavan donant forma á alguns carrers y carrerons del
objecte. Podia deduhirse, donchs, per las dos lineas descritas y per l'arreplech de nous barris y arrabals que creixian després de la segona, com si
del senyor Rey,) se distingian, dominant ab tot son punt de vista los arreplechs de casas, com si fossen guias posats allí pera atráurer nova població,

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »