DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
arreplega F 62 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb arreplega Freqüència total:  62 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

amb el doctor Prosper Lucas, el qual, després d'ordenar una enorme arreplega de fets respecte als animals, arriba a la conclusió que les lleis de
ja era, en realitat, una empresa vella, en iniciar-se els seus treballs d'arreplega de materials, devers l'any 193O; i diem vella, per tal com
En pocs anys —cinc o sis— s'havia donat cap a una gran part de la tasca d'arreplega de materials, la més dura en l'elaboració d'un atlas lingüístic, mentre a
una breu informació sobre l'ALPI o els treballs d'arreplega dels seus materials, quan tantes notes eren publicades sobre altres
i adreça; ajudar, ajut i ajuda; arreplegar, arreplec i arreplega; barrejar, barreig i barreja; deixar, deix i deixa;
desenrotllat. Per a fer comparacions gràfiques es valgué de la famosa arreplega feta per Dehio-Bezold, però, com sempre, el major interès el tenia en
Prèviament al començament de la construcció pròpiament dita, hom fa l'arreplega de pedres triades en grups: les molt grosses, grosses, mitjanes,
mangranes i demés coses per l'estil. ¡Vaja rumbo lo del clavari! En eixa arreplega, tot s'acampa. Per cert, aquell any, una bona dona, segur que oblidant la
en els seus. Però l'estalvi de sabó també entrava en el pla general d'arreplega. En Pilar la duresa de l'ambient que voltava Txossep s'endolcia algun cop
ells feien i, finalment, de curar el trafegar i expedir als adquirents l'arreplega aconseguida. I, ja encarrilat i impost en tots els ets i uts d'aquelles
i, quan tornà a passar la Mònica, dos o tres mesos després, ja pogué fer arreplega. —Mira... la gitana m'ha donat tres rals de les espardenyes dolentes de
destenyides i rebregades que semblaven tretes de la pila de les seves arreplegues, però que, malgrat tot, encomanaven a son aspecte una certa dignitat; la
que suficient rahó per a que, bòns o fluixos, donem la no molt numerosa arreplega. Tal vegada algún curiós llegidor se 'n adonará de haverne vist algúns en
del temps de la darrera revolució. Canten aixina les devòtes gents: Arreplega en la platja La ròsa dels vents Al nòrt se li diu tramontana; al del sur,
amb varios ninots. Un concejal proposà a l'ajuntament el suprimir l'arreplega... i la polseguera que feen els xiquets, però no fou presa amb
una falla al Grau i altra al Canyamelar. Un concejal proposà suprimir l'arreplega que feen els xiquets... i la polsaguera que armaven. 1874. Es
es disgregaria i es convertiria en pols (P 257). Sobre arreplegues de blat, de carbó, de ferro, d'urani —àdhuc sota les més grans pressions
D'aquesta, tothom en coneix la trajectòria: revisió de la bibliografia; arreplega de dades; supeditació a uns mètodes; elaboració, anàlisi i interpretació
el darrera i evitar repicades inútils. Llavors hom fa recompte de l'arreplega i comenta que el tió d'enguany ha estat més generós que el de l'any
prèvia, mai prou subtil en les seves delimitacions. La recerca i l'arreplega dels testimoniatges que permetin un diagnòstic segur es descomponen,
La diversió és la compensació del treball, la relaxació convenient, l'arreplega de noves energies. Es encara més que tot això. La diversió es un premi.
a la Universitat. Aleshores, vers 1841, seria quan, gràcies a l'arreplega d'objectes d'art, l'Acadèmia de Bones Lletres, instal·lada en
funda el seu Museu d'Antiguitats. Potser també pervinguin d'aquella arreplega els museus i col·leccions que vers l'any 1847 creen els
Fruit d'aquelles converses fou la decisió de Valeri Serra d'emprendre l'arreplega del tresor folklòric urgellenc. Sabem que, en aquella època, altres joves
i a Marià Aguiló, però no arribades a les meves mans. Estudiar l'arreplega de tot aquest material cançonístic serà l'objecte principal de la present
pogué mantenir-li durant un temps l'interès a prosseguir aquelles arreplegues. Però, ja a les acaballes de la carrera (1868-70), l'en degueren
aquella tasca. Mentre els dos darrers, com Verdaguer, iniciaren l'arreplega tot cercant-hi matèria d'inspiració poètica, Milà devia sentir-s'hi atret
¿Podia haver tingut relació amb la iniciació de Verdaguer en l'arreplega de lletres populars, el seu pas (cursos 1858-59 i
dada concreta sobre el possible assessorament d'Aguiló a Verdaguer en l'arreplega d'aquestes. VII Transcripcions fetes a les comarques pirinenques
no era del tot necessària, per raó de l'absència dels marquesos. L'arreplega de notícies històriques, geogràfiques, folklòriques, botàniques,
per tal d'agrupar en el present les notícies que tinc de llurs arreplegues. Sobre aquestes cal fer uns advertiments generals, no aplicables en igual
/Cansons populars\, corresponent a les mateixes tongades d'arreplega, n'hi ha cinc o sis (pàgs. 13 i 14), alguna de les
hispànica. Per als cristians, la cacera de cérvols al·ludia a l'arreplega d'ànimes, com el pescador i el peix al baptisme. Però a Centcelles les
al fi del qual es començava altra passada al carrer que es deia l'arreplega per a l'esmorzar; a continuació la festa d'església i la processó si
per esmentar obres de tres èpoques diferents. Des del punt de vista de l'arreplega de materials, no de la seva interpretació —si n'hi ha—, aquests treballs
del favor públic; capitalistes fets amb cabals de les arques de la nació; arreplegues de tots els camps; gentalla sense ideals, penjada amb la punta de l'ala,
segle passat es desvetllà l'interès per les velles restes, i s'inicià l'arreplega d'objectes, alguns dels quals anaren a parar als museus —sobretot als de
fortes diferències d'un any a l'altre. Si els arbres han llevat poc, l'arreplega del fruit és feta per la gent de l'encontrada. No obstant, en l'extensa
dels Nou Raigs i el recinte d'art que féu Pierre Brune amb l'admirable arreplega de temes d'art tan discutits. Deixem que la bella vila somiï entre
com per a mi ho eren completament les de /La Voz del Pueblo\. L'arreplega ha d'haver donat molta feina i preocupació a Joaquim Molas. No solament
per guarir i combatre els dolors hemorroidals. VII Arreplega i conservació Com ja insinuàrem al capítol anterior, després d'aquesta
No volem adelantar cap idea respecte del regnat de Jaume II perquè l'arreplega de lo inèdit puja, a hores d'ara, molt més que lo donat a llum, y tota
vegada entre les lletres novo-llatines no se'n trobarien gaires en que l'arreplega de traduccions y arranjaments de lo més notable de la producció forastera
la visió directa de llurs paisatges, el tracte de llurs habitants, l'arreplega de tradicions locals, de particularitats lèxiques, de dades botàniques i
l'anada a Castellar de N'Hug, sabem que el nostre poeta dugué a terme una arreplega no gens menyspreable de cançons, llegendes i altres materials folklòrics.
i excursionista rossellonès Pere Vidal. No tinc gairebé cap notícia sobre arreplegues de materials folklòrics, o altres, dutes a terme per mossèn Cinto en
la Corba, i li suggeria de pujar plegats, un dia, a Montgrony. Ampliant l'arreplega feta tres anys abans en aquest santuari, possiblement aquells dies
per les respectives obligacions, s'entregaren a consciència a completar l'arreplega de cançons, a estudiar-les i a instrumentar-les adequadament. El resultat
de la Cova i als arrendataris de les hortes, a les collites pendents d'arreplega, als adobs i tots altres detalls, i també als embolics de deutes i
més abrasida de l'any, amb la sega esgotadora, la batuda i la polsosa arreplega de les quatre ametles clares que es salvaven de les gelades

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »