DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
ascens M 760 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb ascens Freqüència total:  760 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

És la industrialització, amb totes les seves conseqüències, des de l'ascens agressiu del proletariat fins al conformisme del benestar afavorit per la
si ens haguéssim de pronunciar en un sentit o altre, diríem que aquest ascens de la menestralia fou, en definitiva, un bé, posat que portà a la
entre el primer símptoma i el regne dels epígons hi ha un lent procés: d'ascens, primer; de descens, després, ja donada la collita de l'hora daurada.
del trànsit de l'Home, figurada en una successió de graons d'inútil ascens i descens, amb tot de personatges enfilats com un mostrari de senyors
Llavors l'escala va abaixar-se, sia per temptar l'Enemic amb l'ascens fàcil, sia per fer més greu la seva pena d'ésser
van tirant. Passen anys, i la seva única deria és el retiro, o l'ascens. I el retiro, pera ells, vol dir deixar de viure retirats, i
I el retiro, pera ells, vol dir deixar de viure retirats, i l'ascens vol dir una altra torre en algun port o en alguna riba, on puguin veure
Seguidament acomiadà el caporal amb aquests mots que equivalien a un ascens. —L'enhorabona, oficial Andreu! —Oh, senyor, grans mercès! —exclamà
perquè si en Boi Delit resultés innocent, ell, el caporal, perdria l'ascens i la glòria que s'havia guanyat amb la famosa captura. Acabà el caporal
A mi no em destorbava gens i aquesta acció valdria al pobre diable, o un ascens o bé un grapat de durets. Lloat sia Déu! Per a alguna cosa ha de servir
meus anys d'Escola de Belles Arts. Ara és tinent, però ha aconseguit l'ascens deixant trossets de vida en els fronts del sud. Un projectil de morter va
qual per diverses causes fou retardada fins a tres anys després del seu ascens a la reialesa, en 1399. La data que reputem, però, més probable
sobretot per dessota del nivell de condensació del vapor d'aigua, l'ascens del vent que hi té lloc en condicions adiabàtiques ha de determinar una
etc.; exemples principals: abscés, abscissa, adolescent, ascendir, ascens, asceta, concupiscent, consciència, convalescent, descendir, descentrar,
afegint /-os\; exemples: el pols els polsos, fals falsos, ascens ascensos, mans mansos, vers versos, etc.. S'exceptuen la pols,
/-os\; exemples: el pols els polsos, fals falsos, ascens ascensos, mans mansos, vers versos, etc.. S'exceptuen la pols, dimarts,
cosa és ajudar allò que es troba en condició inferior i facilitar-li l'ascens social, obra llarga, però amb el temps efectiva; i una altra, molt
per un noble sentiment d'emulació. Es pot aspirar a la igualtat amb l'ascens propi, o amb el descens dels altres. Efectes i finalitats diverses de
Ascens i descens de l'intel·lecte Llibre de l'il·luminat doctor Ramon Llull
de Ciències... Això no vol dir que Delambre no meresqués aquest ascens per la seva intel·ligència, la seva erudició i els seus estudis
lògica i la metafísica es confonen per harmonitzar els dos procediments d'ascens i descens i aconseguir la concòrdia entre Aristòtil i Plató. Remarquem
partir de la pobresa anem cap a la riquesa. No és l'amor mai descens sinó ascens. En el segon cas la plenitud es troba a l'origen, tot moviment amorós és
el segon venim de la plenitud. En el primer tota creació és aspiració i ascens. Perfecció és progrés. En el segon tota creació és essencialment
. Van fer-me una rebuda emocionant i el cotxe —que van atribuir-me— i l'ascens, van commoure'ls. Em van convidar a sopar, no fent-se encara a la idea de
tendenciosament, però, ascendint a sergent el meu amic Cendra. El seu ascens tenia tantes garanties com el meu, és clar. Però ambdós n'estàvem
obligats a formar Reglaments que determinin les condicions d'ingrés, ascens, sou, sancions, separació, drets passius, funcions i deures dels empleats
dels impressionistes constituí la consolidació d'una personalitat en ascens. El que portaren positivament de París els pintors d'aquest grup foren
aquest cant s'inicia en les primeres hores del matí, quan el sol, en ascens, toca aquestes petites gotes de frescor diamantina anomenades la rosada
i jo ja m'havia posat a escriure un parte demanant el seu ascens a tinent. Ara aguanta't fort: ve un segon atac, els soldats es defensen.
dilluns 11 d'octubre. Ha arribat del Ministeri el meu ascens a tinent. L'ofici especifica: "amb empleu de capità de màquines". El
que en aquell moment em semblava buida d'interès, van ser causa dels meus ascensos. A trenta anys jo manava una brigada. Bé és veritat que tothom me
professional, el just salari, la situació estable, la seguretat d'un ascens jeràrquic i un sou que estigui d'acord amb la dignitat de l'obrer.
aleshores la civilització un progrés material i un retrocés moral, un ascens de la matèria i un descens respectiu de tot ço que enlaira i dignifica.
En 1900 torna a reaccionar el moviment, experimentant un lleuger ascens les provincies de Tarragona i Girona i disminuint molt, relativament, el
de Girona i Lleida. Per fí aquesta per primera volta experimenta un ascens de 10.000 i pico, com marcant tal vegada el començament de
unes teieres als ponts a fi que uns guaites permanents poguessin veure l'ascens del nivell de les aigües per donar el senyal d'alarma quan esdevenien
retard. Significació. Ritme de l'eliminació. A l'estat normal: cíclica; ascens, estat, decreixement. Hores en què s'efectuen els tres temps de
glucosa a la sang, o bé se'n destrueix massa poca, fins aconseguir l'ascens del nivell glicèmic. Una vegada aquest estabilitzat, es restableix
que corre encés per l'horitzó i descriu una evoluta amb dos períodes, d'ascens i de descens. P. Els vegetals, quina vida tenen? R.
del jo. Alteracions del metabolisme, intoxicacions exògenes i endògenes, ascensos i descensos en l'activitat visceral, constitueixen elements patogenètics
de l'espermatozoide. /f)\ Úter i trompes han de permetre l'ascens d'aquest i el descens de l'ou. /g)\ L'ovari ha de produir ous
anys, són les que tenen una evolució clínica més curta i constituïda per ascensos tensionals sobtats i violents que fàcilment trenquen la tolerància
segons convingui. Ultra evitar per aquest procediment els grossos ascensos tensionals, s'obté gairebé sempre una marcada millora de les molèsties
al 50% de la mateixa; en aquestes condicions el consum per l'ascens de la cabina amb plena càrrega és reduït al mínim i sensiblement igual al
homes, unitat pertorbada, tant per les obligacions degudes als respectius ascensos i afeccions a nous temes, com per les responsabilitats de treball. Però
a la transformació de les terres de regadiu. Però, encara que l'ascens demogràfic ha estat ben palès, no ha assolit tanmateix la proporció que
i les de gener de 4º a 5º. El febrer indica un ascens térmic (6º a 8º) i el març ja implica una calor
població, que va minvar al compàs dels esdeveniments. Això no obstant, l'ascens demogràfic de la comarca havia de venir a la segona meitat d'aquest últim
de població, la capital assolia un 170,20 per 100 d'ascens demogràfic positiu en el mateix període de temps, fins al punt que el
per a la Lleida de l'any 2000. Per donar una idea concreta de l'ascens demogràfic de la ciutat, consignem a continuació les dades oficials de

  Pàgina 1 (de 16) 50 següents »