Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
ascla F 85 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb ascla Freqüència total:  85 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

preguntà al seu amic: —Escolta Manuel, ¿no ha quedat cap burxanc, cap ascla de la figuera? Ho has mirat bé? —Escolta Antoni, vols anar... —Sí, ja
la profecia! Per això et dic: mira bé que no hagi quedat un burxanc, una ascla; podries clavar-te una estella, com Joan lo Gros; se t'endanya, i en dos
. I a l'estiu, un dia de bous, quan el Pati d'En Palanques està fet una ascla de tanta gent, posades les bolletes dins d'un saquet, una mà infantil en
amb la maligna intenció de fer-les saltar a estelles, de vore-les fetes ascles a força d'abatollar-les violentament. Són els més bons xics i canten
en ell cerquem sopluig tots contents. A la cuina crepiten els tions, les ascles i les converses. Quina barreja! Allí hi ha una faraó de tot: pagesos,
abans no entrés en l'aire tot enflairat, no pas desagradablement, de les ascles i els encenalls de la construcció de vaixells riberencs, i obradors de
que armen! ¡Lo que es riuen estes criatures! Lo flamejar de les ascles empelta per les parets la rojor viva del foc. Els xiquets fan el
no més va clarejar el día pogué vórer, y ¡may hu havera vist! el bot fet ascles y astelles contra les ròques. ¡Sant Cristo del Sagrari! esclamava: s'
y a tots estesos, uns més llunt, atres més pròp, algú en mig de les ascles de 'l carro. Vaig tíndrer pòr d' abaixar, y... ¡cametes valéume! cap a
corona de òr ensartada de perletes; San Jusep va fent ascletes. Ya abaixen les tres Maríes, carregades de òr i argent,
Nadal; per això es guarden per a llurs nits els més sobercs troncs i les ascles més grans que al asclar quedaren, perque al estar la llenya massa
es va resistir a que 'l feç i l' astral la trossejaren convertintla en asclona. Bòna fogata flameja en la ximenera, caldejant la llar, a la vòra de la
era fuster, fustejava en un banquet, el Nin plegava ascletes ab el seu devantalet. San Jusèp, tot ple de goig,
del reparat al fons del barranc s' obria com una mangrana, la bota es fea ascles i péntols la bòna de la Santa; ben repenedits que estaven tots del
el còs mòrt del Frare i per allí pròp les astelles del llaut i les ascles sufrimades del palo de aquéll." "Al acostarse 'ls mariners a la illeta
vall baixa de l'Omo. Hom hi ha trobat restes de talla, nuclis, restes d'ascles treballades —o que, sense estar-ho, tenen senyals d'ús— i còdols de quars.
estar-ho, tenen senyals d'ús— i còdols de quars. Fulles, petites fulles i ascles indiquen ja una elaborada tècnica de treball. Entre els llims endurits i
eines fetes amb còdols: choppers, poliedres, etc., i també per ascles, sovint treballades. És un dels campaments de base més antic que hom
tou, de la tècnica levallois o de l'anomenada kombewa, o amb les ascles nuclis... Almenys hi ha dos mitjans per obtenir una eina de pedra
i afilades les arestes; treure de la superfície de la primera matèria una ascla inscrita dins el seu perímetre. Aquesta feina de preparació de la primera
de preparació de la primera matèria en nuclis per a l'obtenció d'una ascla amb forma predeterminada és l'objecte de la tècnica levallois de treball;
d'un pla de percussió preferent segons la forma desitjada per a l'ascla i, finalment, l'extracció de l'ascla". "Cal, doncs, una
segons la forma desitjada per a l'ascla i, finalment, l'extracció de l'ascla". "Cal, doncs, una successió d'accions tècniques preparatòries,
preparatòries, prop d'una vintena, dirigides per la noció abstracta de l'ascla levallois que en resultarà, la forma i les dimensions de la qual estan
anys. Aquest jaciment ha donat, també, una indústria lítica que comprèn ascles despreses amb la tècnica levallois. La cara de l'home de Bodo és molt
de llar en el jaciment, que només contenia algunes —molt poques— eines: ascles de còdols i boles de roques volcàniques anàlogues a les trobades en el
de l'home de Pequín van ser exhumades, com també una gran quantitat d'ascles de quars de Pei Wen Xung reconegué com a eines des del 1931. Hom
(còdols treballats amb extraccions a les dues cares). Les eines sobre ascles (rascadores, puntes) són de factura mediocre. Els nuclis són rars,
petits, piramidals o discoides, i sempre amb la presència de milers d'ascles. És remarcable l'estabilitat de la indústria arreu dels sediments. La
anys. Durant les excavacions hom va trobar peces tallades, essencialment ascles, algunes rascadores, denticulats, esberles i un nucli. L'estudi en curs
Les eines són molt arcaiques i comprenen còdols treballats, eines sobre ascles i alguns ossos tallats. L'home del Vallonnet no utilitzava el foc. La
eines petites (91,5 %) treballades sobre restes de talla o sobre ascles es compon de rascadores (52 %), osques (38 %),
la medul·la. Una mica més lluny, una enclusa i un gran nombre d'ascles i de restes de quars testimonien una àrea de fabricació d'eines. Aquests
—quasi sempre treballats sobre un còdol partit, i excepcionalment sobre ascles—, pics (còdols treballats sobre una sola cara i afilats), rascadores i
damunt la platja, la major part de la indústria està tallada sobre ascles: rascadores, osques clactonianes, pics d'osques clactonianes adjacents,
seves eines són localitzats per les restes de talla escampades per terra, ascles que poden unir-se entre si i amb el nucli. El fet que aquestes ascles no
ascles que poden unir-se entre si i amb el nucli. El fet que aquestes ascles no hagin estat dispersades per les anades i vingudes dels ocupants sembla
de la cova. Aquesta indústria (4.256 peces) es compon d'eines, ascles levallois i no levallois, petites ascles, nuclis i dos bifaços. Les peces
peces) es compon d'eines, ascles levallois i no levallois, petites ascles, nuclis i dos bifaços. Les peces que es poden unir entre si són molt
entre si són molt poques: la indústria no fou tallada en el jaciment. Les ascles, la major part de les eines, i àdhuc el nucli, ja havien estat tallats
en els campaments de tipus temporal, on les eines, els nuclis i les ascles no levallois són menors, la qual cosa indica una reutilització freqüent.
típic, establerta per F. Bordes: puntes mosterianes sobre punta o ascla levallois, rascadores convergents, laterals i desviades, dobles, simples,
a Uganda i a Rhodèsia, es caracteritza per unes eines treballades sobre ascles obtingudes mitjançant la tècnica levallois: pics, bifaços i peces
per una indústria que recorda el mosterià evolucionat, sobre productes d'ascles levallois. A l'Àfrica del Sud El 1933, T. Dreyer descobrí
laminars i les puntes levallois són molt allargades. Amb el temps, les ascles levallois es tornen més amples, curtes i planes. Aquesta evolució
això manté viva la hipòtesi d'una tradició soaniana independent. Les ascles són també força abundants, als Siwaliks, al nord-oest de l'Índia,
primera influeix clarament en el mètode de talla utilitzat. Entre les ascles de quarsita de gra fi; l'ús de la talla de tècnica levallois té una
la freqüència no ultrapassa el 10 %. La majoria de les ascles presenten tanmateix, un taló sense facetes i una cara superior sense
aquests sòls arqueològics perfectament delimitats aparegueren centenars d'ascles i d'eines de pedra, barrejats amb ossos trencats i deixalles de carbó. La
de dors, fulla retocada i amb osques, burins, i alguns microtrinxets i ascles retocades. El P. Teilhard de Chardin situà la indústria de

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »