Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
asperges MP 32 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb asperges Freqüència total:  32 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

barra: un ermità amb alforges; un escolà amb un sarró al coll i uns asperges de cua de mul; i un capellà amb vestit sacerdotal autèntic. Cels Gomis
caldereta del aigua, també benehída, y una rama de romer pera fer els aspèrges. Multitut de gicóns els seguixen, algúns dels que pòrten les
Sí. L'expressa magníficament els diumenges amb aquestes paraules de l'Asperges: Aspergiu-me, Senyor, amb l'hisop i seré purificat; vós em rentareu i
en particular del Baptisme. Actualment consta d'una preparació: asperges (aspersió de l'aigua beneita, els diumenges, a la Missa solemne) i
Així, el rector, revestit dels atributs litúrgics, feia els asperges a cada encreuament de camins; aquest ritu pot tenir una relació amb la
li ofereixin panerets de flors desfulladas, libacions de vi y de llet ó asperges ab l'aygua lustral de la secta quan será mort, es dir, quan no será capás
bon gra. Mes ¿aón vas, o dolça verge, amb una creu, amb un asperge?... I Marta, el front serè, va caminant tot dret vers
despues d' afluixar tres pesetes, m' ha quedat com aquell motiló del asperges... /D· Basilio\. ¿Pues que tú que 't pensabes?... ¿T' habies
el primer ritu del lavatori de mans i dels ordis per fer les asperges, i pregà fondament a Atenea quan començava el
la testa. I en ser que ja hagueren pregat i tirat els ordis d'asperges, tot d'una el fill de Néstor, el coratjós Trasimedes,
en sec, i les benediccions del bateig es confongueren amb els asperges fets davant les caixes que portaven les despulles dels dos cossos camí
malalt deu estar en dejuni natural; tambe mudará lo V)·, del Asperges: y en lloch de dir "Adjutorium nostrum &c·" dirá
més voltas ab ma flauta De prop ma Keta y meu, que ab llurs asperges Ho pretenen lograr los clerchs papistas. [(Rient.)]
en lo escorxadó: y élls ab ellas se entretenian á fer una especie de asperges per las parets de prop del forn de courer pá (que may n' hi habia hagut
quen son de estrafalaris! Vá! si élls han tingut la picardia de fer asperges ab sanch de bé, per fer aborrir als frares y religiosos, com ho crech, no
ó me deixassen manejár lo pinsell ben sucat de colcom per fer asperges sobre los seus fumuts nássos, y despres clavarlos en bon colp ab la cua
uns pèls de la testa. Quan hagueren pregat i tirat els ordis d'asperges, prest, de Nèstor el fill, el molt coratjós Trasimedes,
com el pit de les verges. Els nus adolescents fremen amb les asperges que, en la frescor nocturna, el ritual del mar escampa pel
lo cor [(Faltan mots)] y verges. Valent. Pus fés ab la cua asperges si [(Hi ha un altre blanch)] beneyta. Manso. Que s'
y valoneta ab coll, del color de la cota. L' isop que usan pera fer asperges es de brots de la planta del mateix nom, lligats en un bastó de quatre
campana, allí penjada, y guarnida ab flochs y rams, ja espera, á mès dels asperges, lo primer cop de batall; lo poble está tot de festa, la gent han
lo següent, mentres lo Rector beneheix la campana, lo Vicari li fá asperges ab un ram de llaurer y llegexen las oracions propias.)] Bernát.
de la bèstia. Va mormolar una breu oració, tot ruixant la bèstia amb els asperges, i encabat van resar una avemaria tots. El marrà va continuar ajagut,
en forma d'escampa i s'hi pixà al damunt. Encabat, va llançar uns quants asperges de pixum en direcció als núvols, tot salmodiant aquesta llatinada:
primer a l'orinal. Encabat, agafa una branca de boix i fes uns bons asperges a cada porta. Molts dies després, es van veure al mercat. —Collonut! Oli
contínuament sondrollada pel tronar dels petards i batejada sovint pels asperges d'estrelles de colors. També per primer camí, els Raurill van mirar-se,
fa molt de temps s'han conservat en alguns llocs pràctiques com la de fer asperges a les cruïlles dels camins, en certs moments. Quin significat poden
i va començar a recitar llatinòrums mentre agafava el mànec de l'asperges i anava ruixant amb aigua beneita la caixa per tots els costats. Un cop
ruixant amb aigua beneita la caixa per tots els costats. Un cop acabat l'asperges, va fer-nos alçar i recitar el parenostre. Després va acostar-se a la
en va foragitar els mals esperits amb aigua beneita, va mormolar l'asperges me i desitjà, amb paraules que ningú no entenia, que aquell local fos
Només falten els cavalls amb plomalls negres, un mossèn fent asperges i les absoltes habituals. El ministre Badia no diu res durant el
el gran viatger hibèrnic, en segona opció. Però ni les pregàries ni els asperges no van funcionar, ans al contrari: després dels intents per amansir-lo el