Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
assessorar V 175 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2003)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb assessorar Freqüència total:  175 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de l'especialista en cirurgia cranial que ara treballa les meninges assessorat pels seus ajudants que amb uns quants retractors eixamplen la ferida i en
la guerra al seu administrador. La lluita fou èpica. En Cassanella, assessorat per un procurador embolicaire, respongué a l'ofensiva del pare
les nobles arts, que sembla foren molestats per dits col·legis, novament assessorat per l'Academia de San Fernando, a 14 de setembre de
en tot el món!". Quan anà a visitar l'Arxiprestal de Manresa, per a assessorar sobre la seva restauració, passà gairebé de llarg per davant d'un
de la victòria catalana de Montjuïc. Qui sap si els franquistes, assessorats per algun erudit nostre de la mena dels caragirats, han triat a posta
l'estirada de musells, el picar d'ulls, el donar copets, el preguntar, l'assessorar-se per posar pau entre el nou escollit i els deixats a recó. Un i altres,
i ni li procuraven resposta. El pare meditava, cercava consell i es feia assessorar pel tècnic. Finalment tingué una inspiració i digué: —Cors, brotets de la
Consell. Els Adjunts exerceixen funcions delegades per l'Alcalde, al qual assessoren, com a poder executiu, i el Consell, compost de 10 a 36
Consell fossin: 1r· Prestar el seu concurs immediat a l'Alcalde, assessorant-lo i ajudant-lo en el compliment dels acords consistorials i el
que pervé del sentit de la pròpia responsabilitat, si entre tots ens assessoreu. Em dèieu a la vostra carta que la vostra confiança seria, com totes les
pòr no pasara la còsa massa avant i ocurriren desgracies, per lo que, assessorats de hòmens dòctes, tiraren palletes de en quína partida es tenia que alçar
els quatre Majorals de l'Art de la Seda, no sense demanar-li que els assesorara, lo qual motivà el ràpid impuls que va adquirir la fabricaciò,
municipal d'aquesta índole i que funcioni amb perfecció, segons ens assessora el Metge de la Lluita. En realitat el que han fet els nostres Centres ha
/G)\ La Mutualitat serà regida per un Consell de Govern, assessorat per un Cos consultiu. /H)\ El Consell de Govern estarà integrat
el senyor Conseller de Carreteres, camins i ponts perquè, degudament assessorat per la Direcció de la Secció tècnica i el Negociat corresponent, després
el referit material, designar el Diputat Sr. Joan Bosch i Roig, perquè, assessorat del personal tècnic que cregui necessari, procedeixi a la recepció del
estan rodejats d'uns serveis especialitzats, que en principi informen i assessoren els directius intervenint, en determinats casos, amb autoritat delegada.
ha de començar a fer-se pèrit de cadascuna de les diverses indústries que assessori, no solament no tindrà temps lliure, sinó que perdria la seva visió
a la persona que, a més a més de ser útil per infinits conceptes, devia assessorar i aconsellar el meu besavi en tot el que es relacionés amb l'herència de
may per què S. M. el Rey d'Espanya no m'ha cridat al séu costat per assessorarlo en les àrdues qüestions que ve cridat a resoldre." Lo qual fóra una
l'Institut, era lògich que considerés aquest com l'organisme cridat a assessorarlo en qüestions de llengua. En Prat, convençut, com tothom, de que
Mólt Ilustre Capítol Catedral. Aquestes entitats ja saben ab qui poden assessorarse. En la qüestió de l'ortografía, En Fabra, y quan nó l'Institut, també
que en les primeres inspeccions, en lloc de sancionar-nos, es dediquin a assessorar-nos." "Aquesta forma ambigua de legislar dóna peu a infinites
suficiència sa flora silvestre medicinal de ses Balears, és millor que s'assessori per persones enteses o que vaja a comprar ses plantes, es fruits, etc., a
Gaya S. J. qui en la redacció d'aquest original estudi fou convenientment assessorat, en la part tècnica i legal, pel competent Doctor en Dret, Sr. Joan Gaya.
és, segons es dedueix de la seva mateixa titulació, la d'informar, assessorar, aconsellar o dictaminar sobre els afers sobre els quals després
que experts militars en excedència podran aportar la seva experiència assessorant a partits, o senzillament actuant als Parlaments com a diputats. Perquè
com més competents millor, que ens convé a tots que estiguin ben assessorades professionalment, dotades de serveis d'estudi, etc.". Finalitzà fent una
Sintelli, l'espanyol Chacon i l'astrònom Ignasi Danti. Aquests acabaren d'assessorar el papa amb una proposició definitiva, per bé que deixava, encara, una
sobre Additius Alimentaris és un òrgan auxiliar intergovernamental que assessora la Comissió sobre totes les qüestions relatives als additius alimentaris.
la fabricació, y també un tal Pau Estanyol s'havia dirigit a Gerona per assessorarse de lo que ja's feya a la ceca, se pagaren els gastos que havíen fets,
la determinació de que un ciutadá, que fou en Bernardí Granollachs, assessorat per en Gregori Alavall, /tingues facultat de comprar en nom de la
Museu cinematogràfic i Arxiu del film en els seus diversos aspectes, assessorat per les corresponents Seccions. h) Sala de proves al servei de
Durant el temps del seu funcionament, el Comitè de Cinema ha assessorat la filmació de noticiaris de cases estrangeres realitzats a Catalunya,
de Catalunya realitzats per cases estrangeres i els quals el Comitè ha assessorat, i la fitxa de totes les pel·lícules passades en les seves sessions
va anar-hi. El Papa Pius IX el rebé amb gran benevolença i li digué que, assessorat pels Bisbes d'Espanya, tornés a ésser confessor de la Reina. Com un altre
del Treball, en qualitat d'organització privada, que voluntàriament assessora tots aquests organismes. XIII. Desenvolupament de la cooperació
els problemes, però els no rics, si no hi ha llibertat, qui els pot assessorar? Moltes de les possibles solucions que podrien venir després d'una
pogut per tal de fer desaparèixer el risc, han demanat tècnics que els assessoressin, han buscat coalisions i acords amb altres empreses per a mantenir o
per August, amb consells de Senadors —que ara són els Cardenals—, assessorats per curials especialistes. Pel meu cantó, jo vaig fer veure que creia en
depenent de la Generalitat de Catalunya, que sigui eficaç, que assessori els pagesos i els proveeixi de tota la informació necessària. Un dels
i eficaç; la tasca és començada, però hi ha molt a fer: Informar i assessorar a tots els "socis" de les cooperatives, poble per poble. Especial
i ell fou dels vendrellencs que intervingueren en la seva defensa, assessorats per en Josep Andreu i Abelló. El 18 de juliol de 1936,
i per tant, fer-ne problemàtica l'eficàcia. Unes substitucions oportunes, assessorades per qui tingués coneixements dialectològics, i sempre sancionades per la
EAP amb tots els altres serveis educatius del sector. També li correspon assessorar els EAP en l'elaboració del pla de treball i informar-ne a la Comissió
Col·laborar en l'elaboració de materials i recursos didàctics. Assessorar els pares. D'aquests punts es desprenen, doncs, dos aspectes bàsics en el
dels Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) que assessoren als mestres tutors per tal de donar una resposta educativa diferenciada
Els Departaments. Els Departaments han d'ésser òrgans consultius que assessorin els diferents òrgans de funcionament de l'escola dins l'àmbit de la seva
membres. Funcions: Fer arribar al claustre les propostes de programació. Assessorar els cicles en la metodologia de les diferents matèries. Vetllar per
que la consulta es produeixi durant l'hospitalització. El malalt pot ser assesorat per un metge de la seva confiança, sigui o no de l'equip assistencial.

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »