Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
assessoria F 63 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb assessoria Freqüència total:  63 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

no adscrits a l'Acadèmia ni a la Direcció de grans empreses, ni a l'Assesoria del diner dins un despatx d'advocat, sinó amb la simple probitat que no
"La veritat sobre el negoci editorial", la necessitat d'una assessoria literària que informi la viabilitat d'una obra publicable o no des dels
i al procediment de convocatòria de Corts, la Junta catalana prefereixi l'assessoria de persones de seny i de solvència moral reconeguda. Les opinions
senyors, i que el presentin com a seu els senyors que avui componen l'Assessoria Jurídica de la Generalitat, senyors Joan Maluquer i Viladot, Amadeu
registre, segons R. D. de 18 de Novembre de 1907. L'Assesoria legal. Té això més importancia del que pugui semblar a primera vista,
assumptes. Formes-tipus en els orguens col·legiats. Ponencies, assesories, comissions i delegacions. L'estudi déu ésser considerat com postulat
col·lectius. Les formes-tipo en aquesta materia son quatre: ponencies, assesories, comissions i delegacions. La ponencia no és més que l'utilització dels
en compte i la resolució que hauría de pendre's en un punt determinat. L'assesoria no és més que la crida a un tècnic agé a la Corporació, per a que
Cedint els seus dissenys per a l'explotació. 2. Procurant assessories a empreses que tenen equip de disseny propi. b) Per compte d'una
buscant una indústria col·laboradora amb bona disposició o bé una assessoria eficient que orienti el dissenyador. Siguin els de la pròpia indústria o
Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra) i també al GAPS (Gabinet d'Assessoria i Promoció de la Salut) del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
primer estudi sanitari realitzat per l'equip investigador del Gabinet d'Assessoria i Promoció de la Salut. "La Sanitat al Medi Rural de
Mongat (Barcelona) Postulantat d'aspirants a Missioners Coadjutors. Assessoria religiosa d'Editorial Regina. Sabadell. Sant Joan, 68 Col·legi.
l'avantatge de la seva distribució oficial, a aquell vist i plau d'assessoria rectora. Conveniència de les concentracions en la propaganda Referent a
publicitària d'aquesta oficina és la que podria exercir les funcions d'assessoria i control de què havem parlat en l'apartat anterior. Resum de
distribuïdora, composta d'elements tècnics i de govern, a la qual, amb l'assessoria d'aquelles ponències, se li assigna una funció de control de bon gust
a les corporacions de dret públic en funcions d'instruments naturals d'assessoria i govern, pel que al turisme fes referència. I, finalment, articular amb
com són l'enginyeria, la informàtica, l'organització d'empreses, les assessories, la publicitat, etc.. IV. Les unitats productives de béns i
Congrés de Cultura Catalana, Societat Catalana de Pediatria, Gabinet d'Assessoria i Promoció de la Salut (GAPS) i Centre d'Informació Sanitària (CIS) del
als contractes de naturaleza anàloga, que hauran d'ésser informats per l'Assessoria Jurídica". Es en aquests plecs de clàusules administratives particulars
lingüística i, en l'actualitat, està en projecte la creació d'una Assessoria Lingüística, al servei dels pollencins, a partir del qual es podria
d'absorbir totes les funcions d'Administració domèstica del Departament (assessoria jurídica, assessoria econòmica, personal, patrimoni, contractació,
funcions d'Administració domèstica del Departament (assessoria jurídica, assessoria econòmica, personal, patrimoni, contractació, comptabilitat, etc.) i les
les capitaletes comarcals. Diversions, centres mèdico-quirúrgics privats, assessories jurídiques, notaries, entitats bancàries, etc., complementen les tendes i
Estarelles. * * * [1] Gecobrasa S. A. Cobro a morosos. Assessoria gratuita. Tel. 20 80 68. * * * [2] Subscriu-te
de servicis informatius Contabilitat General Contabilitat Analítica Assessoria Jurídica Assessoria Fiscal Assegurances Declaracions de Renta. Carrer
Contabilitat General Contabilitat Analítica Assessoria Jurídica Assessoria Fiscal Assegurances Declaracions de Renta. Carrer Trassimeno,
tot seguit. El Consell de Castella va encomanar-li expressament l'assesoria civil del duc de Populi, general en cap de l'exèrcit atacant: fou ell qui
Aracil, Maria del Carme Mira i Lluís López del Castillo, membre de l'Assessoria de didàctica del català, de Barcelona, i també de Josep-Lluís Blasco,
Escolta "Lluís Companys" els dissabtes a les 5 tarda. l'Assessoria Jurídica, és oberta al públic en general, els divendres de 7 a
pagament. Terminis fins a 10 anys. * * * [10] Assessoria Fiscal i Laboral. Gestoria Administrativa. Ma. Carme Barcons. Graduat
Maria, 1 Tel. 332 789. * * * [2] Assessoria Fiscal i Laboral. Gestoria administrativa. Ma. Carme Barcons. Graduat
el senyor Sagristà, amb gran nombre de dades, la utilitat real de l'Assessoria Jurídica, la qual està a càrrec de l'advocat don Joaquim Miralbell, que
* * * [12] Oficina Tècnica de Gestió "Martinez" Assessoria laboral. Fiscal. Comptable Reddis Societat d'assegurances mútues Aving.
ciutats d'Espanya, Europa i Amèrica Llatina nombroses Delegacions i Assessories són al teu servei per a atendre't amb la més gran rapidesa. L'obra de CCC
Carmena, lletrada que tingué la sort de sobreviure per absència quan a l'assessoria del carrer Atocha esdevingué la malaurada i coneguda matança d'advocats
tingui interessos l'Administració de la Generalitat. Estarà format per l'Assessoria Jurídica, pel Servei Jurídic Central i pel Servei del Contenciós.
Inspecció de Serveis. b) Gabinet Tècnic amb tres seccions: Assessoria Jurídica; Assessoria Tècnica i Documentació; Epidemiologia i Informació
b) Gabinet Tècnic amb tres seccions: Assessoria Jurídica; Assessoria Tècnica i Documentació; Epidemiologia i Informació Sanitària. Article
als pidolaires que s'arraïmaven per les pilastres del temple, tot buscant assessoria... Si se'ls topava, l'ermitana aquiescia a aquells plors lletjos i els
i assessorament: drogodependències, delinqüència, sexualitat, assessoria jurídica. Pel que fa a la seva gestió, els òrgans del casal són:
L'escàndol financer que protagonitza l'empresa BFP, dedicada a l'assessoria d'inversions, tindria una dimensió molt diferent si entre els presumptes
sobre aquests fet, García va dir que ho havia de consultar a la seva assessoria jurídica.
abans esmentades, propietat de tercers. e) Serveis d'assessoria econòmica, financera, administrativa, de gestió d'empreses, comercial i
manera parcial o en règim de propietat horitzontal. c) Serveis d'assessoria econòmica, financera, administrativa, de gestió i comercial a empreses.
manera parcial o en règim de propietat horitzontal. c) Serveis d'assessoria econòmica, financera, administrativa, de gestió i comercial a empreses.
a les Agències i/o Societats de Valors i Borsa. c) Serveis d'assessoria econòmica, financera, administrativa, de gestió d'empreses, comercial i
a les Agències i/o Societats de Valors i Borsa. c) Serveis d'assessoria econòmica, financera, administrativa, de gestió d'empreses, comercial i
a les Agències i/o Societats de Valors i Borsa. c) Serveis d'assessoria econòmica, financera, administrativa, de gestió i comercial a empreses.
abans esmentades, propietat de tercers. e) Serveis d'assessoria econòmica, financera, administrativa, de gestió d'empreses, comercial i

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »