DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
atorgament M 154 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb atorgament Freqüència total:  154 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

econòmics dels seus pobles bescanviant la recepció de subsidis per l'atorgament de les lleis i privilegis demanats per aquests darrers. Però només a
burgès, de tipus liberal i censitari, com fou el cas llavors de l'atorgament de l'Estatut Reial en 1834. Àdhuc podem imaginar-nos la formació
de desencadenar, en un altre pla, una operació igualment irreversible —l'atorgament de la gràcia divina— la necessitat de la qual resulta de la posada en
de classe. El 1795, la Junta de Comerç obrí concurs per a l'atorgament d'una bossa d'estudis a Roma. Campeny hi prengué part. Els exercicis
amb l'aplaudiment unànime. Calia, però, l'aprovació de Madrid per a l'atorgament efectiu del premi; Campeny, que temia les intrigues fins a Madrid, simulà
l'obertura d'un taller. Potser les intrigues feren retardar l'atorgament del premi fins al punt de desesperançar el guanyador. Sigui com sigui,
jurament en sa Ànima" de contenir veritat tot el referit. Aquest atorgament es feia davant de testimonis, el signava el notari, i encara, en alguns
Sembla que els prohoms fusters ja s'havien avençat a informar contra l'atorgament de la confraria als escultors, concedint tot lo més que se'ls eregís en
comú; perquè l'imposar una obligació comporta de manera automàtica l'atorgament, a l'obligat, de tants drets com necessita per a complir-la. Si un jutge
anorreament; apaivagar, apaivagament; arranjar, arranjament; atorgar, atorgament; cansar, cansament; cobrar, cobrament; comandar, comandament; començar,
no sols l'eterna, sinó fins la temporal, pel mateix fet li atribueix l'atorgament de la felicitat. Jesús ho ensenya explícitament. Diu al bon servent que
que ací s'havia proclamat la independència de Catalunya, que s'exigia l'atorgament d'un privilegi a favor del Principat, respecte les quintes, i que es
o supressió d'establiments municipals; talles en els boscos comunals; atorgament de contractes relatius a edificis municipals; crèdits particulars a favor
així, amb la sanció del dret format pel poble, del costum, coincideix l'atorgament ampli de cartes de població, de llibertats i franqueses comunals. És en
fetes en Corts i l'administració de justícia. La potestat reial en l'atorgament de pragmàtiques era, però, limitada, segons remarquen els autors,
l'exposició de l'Acadèmia es determinaven, o sia d'intervenir en el seu atorgament algun ascendent de cada cònjuge o tercera persona que constitueixi dot o
més va, amb més intensitat actuen, ha anat disminuint progressivament l'atorgament d'aquesta classe de contractes. Avui un contracte d'establiment allí, és
disposició per causa de mort, i encara amb atenuants o excepcions sobre atorgaments d'hipoteques dotals i estipulacions o disposicions sobre usdefruits
ressorgiment català proven tant l'eficàcia de la voluntat popular com l'atorgament de l'autoritat pel poble que recobra la consciència de sobirania? El
fa, els mateixos. Substancialment poden reduir-se a tres: 1r·. Atorgament de l'acte d'Associació. 2n·. Atorgament del Reglament de la
a tres: 1r·. Atorgament de l'acte d'Associació. 2n·. Atorgament del Reglament de la mateixa. 3r· Inscripció. L'acte l'integren
pel Consell Ordinari de la Ciutat, per part d'aquells fou sol·licitat l'atorgament d'unes ordenances per al bon govern i regiment de les tres esmentades
i oripeller, i proposava als confrares reunits que autoritzessin l'atorgament del sol·licitat mestratge. El Consell, entesa la proposta, deliberà donar
Boada i Ca.. El Sr. Joan Garriga signarà Ferrer, Boada i Ca.. c) Atorgament de poders No. 4 Barcelona, 6 de maig de 1920. Benvolgut
de tots els ciutadans, anuncia al rei que no sofririen volenters l'atorgament de senyories a l'infant Ferran —per ço com era perjudici de la ciutat,
greument perjudicats, mentre que la creença en ells és recompensada per l'atorgament de la gràcia que caldrà. veu's aquí una de les deus a les quals convé
que ens vol fer justos amb la seva justícia. L'únic que pot impedir l'atorgament del perdó de Déu és l'obstinació del pecador, la seva manca de conversió.
del testament, que és essencialment un acte unilateral en l'atorgament del qual només participa el testador. Els heretaments constitueixen la
memòria testamentària i donacions per causa de mort, fets abans de l'atorgament de l'heretament. Per tal de donar, de la manera més clara i concisa
l'adquisició de present de tots els béns que en el moment de l'atorgament tingui l'heretant, exceptuats els béns mobles d'ús personal o els
davant testimonis. En cas d'epidèmia no es requereix unitat d'acte en l'atorgament del testament. El testament tancat, escrit a mà pel testador o per
introduir en el seu protocol reservat una còpia autoritzada de l'acta d'atorgament. En temps de guerra, els militars en campanya, les persones ocupades a
un testament anterior. També és molt convenient de tenir en compte que l'atorgament d'un testament revoca, en principi, els codicils i memòries
el testament un fill o descendent que esdevingui legitimari després de l'atorgament del testament, dóna dret al legitimari per a obtenir la nul·litat total
sobre la vida, o per qualsevol altra donació o liberalitat en l'atorgament de la qual es declari ésser col·lacionable. El valor a col·lacionar és el
preu just, és a dir, el valor de venda de la cosa precisament el dia de l'atorgament del contracte, i no en dates posteriors a aquella. El comprador al qual
el clàssic encant o subhasta de les preses. Passats els sis mesos de l'atorgament del contracte d'assegurança, Andrea Proansa, acompanyat del patró del
cap a l'establiment d'un mecanisme de finançament mixt que combina l'atorgament de recursos propis a cada nivell de govern amb les transferències o les
no podia actuar per via legislativa, la Federació hagué de recórrer a l'atorgament de subvencions directes. L'habilitat dels Länder beneficiaris dels ajuts
de serveis segons les preferències dels electors. Malgrat això, l'atorgament de les fonts fiscals essencials a l'Estat i els condicionaments que
Públics i Privats de Catalunya, en l'Ordre de Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a la gratuïtat de l'Educació Especial a Catalunya i en les
i els arts. El control sobre les embarcacions s'exerceix mitjançant l'atorgament de l'autorització perquè aquestes siguin incloses en la llista
o arts vàries. El control sobre les tripulacions es fa mitjançant l'atorgament dels diversos permisos a cada categoria de productor, prèvia realització
Proves selectives i cursos d'especialització en tècniques concretes i atorgament del corresponent Diploma. Cursos per a la promoció de funcionaris a les
ha establert el procés i els reglaments fonamentals que condicionen l'atorgament d'un permís de construcció. A Espanya, el procés a seguir des que es
no se diferencia de él en los principios, sino en los ©...". L'atorgament, en exclusiva, de la competència tècnica en urbanisme als organismes
el progressiu desenvolupament del control de l'edificació mitjançant l'atorgament de llicències, etc.. Basant-se en aquestes qüestions es muntarà
de les comunitats autònomes (que tinguin competències en la matèria) a l'atorgament de les concessions per a la radiodifusió en freqüència modulada (FM).
errar la maniobra o el diagnòstic. Després de divuit anys de pràctica, l'atorgament del carnet es podria fer sense cap escrúpol. Però la llei és la llei, i a
Estats Units, en temps de Lincoln, que consideraren un mal irreparable l'atorgament de la llibertat. Quan en una de les obres més conegudes de Molière, un

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »