DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
bancarrota F 76 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb bancarrota Freqüència total:  76 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

al mar, s'enterra la taronja. Algú ha dit que estem en vetlles d'una bancarrota social. Malthus. —I a què podreu atribuir el meu error? ¿Què
desgavell econòmic arrenca de la sobreproducció i d'aquí el risc d'una bancarrota social. Malthus. —Fins aquí ho havia entès. És ara que començo a
les subsistències encara més. Doncs, no hi ha problema. D'on traieu la bancarrota? Hausser. —D'aquesta sobreproducció esdevinguda ràpidament,
és bo i, per tant, el declaro "inconvertible". I aquí comença la bancarrota. La desconfiança, la nova emissió, fuga de capitals... inflació!
i sabreu valorar la importància del fet. Com va sortir-se Alemanya de la bancarrota del 1924? Amb el crèdit Dawes. Com va sortir-se Roosvelt de la
del 1924? Amb el crèdit Dawes. Com va sortir-se Roosvelt de la bancarrota del 1933? Amb un crèdit de tres mil milions de dòlars. Com es
d'aquesta democratització peninsular. El fracàs d'Espanya és la bancarrota del règim tutelar. Espanya dorm, perquè "qui dorm no peca". Però qui
d'heroisme i de crudeltat armada amb els refinaments de la cultura, bancarrota de l'ètica moderna, diguin lo que vulguin els metafísics que en els llacs
moviment contemporani, deia, es pot sintetitzar en aquestes paraules: la bancarrota de l'individualisme amb les seves característiques, això és, la seva
de la capital, que es propagà després a les províncies, preparant la bancarrota final de l'Imperi. Roma trobà en un principi un auxiliar valuós en
les restes disperses de la cultura romana per tal de salvar el món de la bancarrota moral que l'amenaçava— un tràfec mercantil, cada vegada més intens, es
descomposició monetària del país s'acostava ràpidament, i amb motiu de la bancarrota del "Danat", que es féu pública el 13 de juliol, el dia
haurien aconseguit. I no poques vegades a la dissolució ha seguit la bancarrota d'alguns dels antics socis, que, si no s'haguessin mogut de la societat,
passa? li preguntà: Langavais feia poc temps havía tingut tal lamentable bancarrota en els seus negocis, que tot París parlava d'ell. Prò, era això lo que
tretzes. Al final, quan es presenta l'hora de la gran veritat i els ve la bancarrota, aquests homes vanitosos, desbordats per tots cantons, impotents per a
avuy en aquest, demà en l'altre. La festa de Sant Pons havía sigut la bancarrota absoluta pel matrimoni. A la perdua miserable de tots sos possibles, com
en lo regne dels esperits, en les relacions humanes, s'ha de declarar en bancarrota. La guerra actual sembla que així ho ha sugerit als prínceps mondans, los
El negoci de l'evolució ha "marxat" bé fins ara. Per què hauria de fer bancarrota en el futur? Per què l'èxit del passat no ha d'incloure la promesa de
d'oportunitats i el sistema tributari), "un sistema educatiu en bancarrota". ...Les cites es podrien multiplicar amb relativa facilitat. Es tracta
de la durada pròpia mena, com sap tothom, a un immens garbuix i a la bancarrota. És indispensable preparar els esdeveniments futurs, formar generacions
on els puguin tenir ben assegurats. I així hem arribat en aquest estat de bancarrota en què trontolla l'economia nostra i que per les causes explicades fa
als llimbs, que també pot ésser) l'ànima col·lectiva d'una professió en bancarrota? Qui pot saber-ho!... Jo em decantaria a considerar la hipòtesi més
de la cotització exterior de la pesseta, que van portar al caire d'una bancarrota. A la primavera de 1956 aquesta alça de preus esdevé
si de cas el banquer feia malament els afers: aquella fallida era la "bancarrota", en italià /banco rotto\. Perquè cal dir que en aquell temps
En resum: el més agosarat dels assaigs socialitzants, en fer ràpida bancarrota, és una nota rellevant de l'horitzó que contemplem. Segurament des de la
a dotar-la escaientment, i no han mancat cronistes que hi atribueixin la bancarrota del monarca. No sembla tampoc que circumstàncies polítiques l'hi
caminava cap a la ruïna financiera. Diverses vegades s'havia declarat en bancarrota. La burgesia que contribuïa principalment a cobrir els emprèstis,
i l'expansió econòmica posa ja en relleu els seus punts flacs: fallides o bancarrotes de l'Estat —1557, 1575, 1597—, necessitat d'importar cereals del
solament en un any. Amb la contracció, es van succeint les fallides o les bancarrotes de l'Estat —1627, 1647, 1656— i, sobretot, les alteracions
el 10% que li pertanyia, i, de més a més, sense compadir-se de la bancarrota del Consell, li exigia una quota de 152.633 rals, part
tenir el seu sistema monetari, no va veure's arrossegada per les primeres bancarrotes castellanes, en autoritzar l'encunyació de la moneda de billó
Els anys de dominació franquista es reflexen molt particularment en la bancarrota de l'agricultura, com les estadístiques reflexen, car el nivell de
lo que després de molt temps no ha pogut ocultarse més, y finalment la bancarrota del negoci, de la honra, y moltes vegades fins de la vida. Acabém, que ja
a tota mena de contratemps que no les dexen moure, conduhint a la bancarrota de l'Estat pera'l despilfarro vesànich d'una sola classe y ens
98. Hipoteca naval. 99. Suspensió de pagaments; bancarrotes y abatiments (quebres.) 100. Prescripcions. 101.
negar. nevar. tallar las camas. plegar. poblar. probar, quebrar, fer bancarrota. apretar mes, tornar á ventar. rescalfar. posar lo llevat. refregar.
tot, prompte venen discordies entre ells y la societat s' en vá á la bancarrota, qu' es precisamén lo que aquí pasa, donchs entre altres calamitats ens
fent feix, sense cuidarse de veure al cap de vall, lo espectre de una bancarrota desastrosa, la deshonra de Espanya, y 'l martiri de son poble. La nació
eixa obra ó eixe cultiu produixen. Per este camí, pronte arribarém á la bancarrota y cuansevol día, al primer arreglo que hiache de demarcasions
rès; ha arribat lo qu'havía d'arribar ab aquests salaris tan crescuts; la bancarrota. —Càlla, tu, ximple!— exclamà'l gran Stork. Y ja seguint el camí emprès
i desgraciadament no podem dissimular que és la bancarrota, si no ens feu costat! Potser de massa por no se'ns ha acudit
sobre los pobles, com aucell de mala estorgancia. Fins las grans estafas, bancarrotas, pestes, guerras, y altres molts mals, (alguns desconeguts fins ara,) han
guerra y en posessió de lladres ó de derrotxadors caminan rápidament á la bancarrota. Si, si, los sacerdots, no s' han de estar má sobre má: deuhen mirar l'
los valors ¿qué suposa sino que ningú hi te confiansa ó ques' preveu la bancarrota? Visquem y vejém: si las cosas van aixis y los deutes de la nacio
del primer gerent obehía al generós desitx de salvar al Vilaníu d'una bancarrota inminent, ¿per què no havía en Balanyá demostrat aquesta inminencia ni
es veritat. Y per més qu'aquest tipo va desapareguent á pas de bancarrota, encara tench esperansa de trobarne un per necessari. Un homo de
n' ha rebut? D· Jos· Ni mitja, y si s' es perdut... hauré de fer bancarota. Ang· ¡Deu meu! ¡Sí qu' es mala sort! Pot ser hi ha esperansa
enganyat algú. —A qui? —Vaig dir-los que eren propietat d'una família en bancarrota. De Madrid. —Com més enfora, millor. Ara tenc una tanda de natura morta
tant á las foscas En eix negoci espinós Tan propens á bancarrotas, Ja que ellas com los melons Nos enganyan ab la
aprovats purulents i pestilents de nota, putrefactes doctors en bancarrota, catedràtics apàtics, limfàtics, raquítics,

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »