DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
barata F 53 oc.
barata PO 9 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb barata Freqüència total:  62 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

a un continu teixir-i-desteixir de guerres, d'incidents dinàstics i de barates diplomàtiques, els protagonistes dels quals eren sempre un grapat de
darrera fums de pòquer, ens endúiem llibres i mobles, fèiem la barata de pistoles i bales, saludàvem a la romana (no per
pera haver les cols més barates, l'anar d'una botiga a l'altra a fer barates de botonets, el mirar-se les criatures i veure que són tan exactes;
ingenuïtat sense artifici, tan natural a la seva edat, li semblarà que la barata és perfectament justa. En totes les èpoques del món, aquesta ficció
falla. Dugueren, doncs, els ramats a Josep. I Josep els donà vianda a barata dels caballs i dels ramats de bestiar i dels ramats de bous i dels àsens.
i dels ramats de bous i dels àsens. I els proveí, aquell any, de vianda, a barata de tots els ramats. Mes passa aquell any i li tornen l'altre any i li
tot seguit i va feinejar com els altres, arreplegant el fruit de la barata que acabaven de fer amb els "poiutxes". Entaforava en una mena de bossa
els amics que mai hagi tingut, i em penso que guanyaria bé prou en la barata. Bé, doncs; i ell, què va dir? —Ell va dir —reprengué el forçat
amb Castella) que afectava totes les operacions de compra, venda i barata de /gerres buydes, olles e tota altre obra de terra envernissada, axi
sembla fins i tot suggerir-la: aquells territoris poden ésser objecte de barata, per matrimoni "©". Més encara: la sola sanció que se li acut
Déu sapigués quines sospites. D'on l'havia tret? Havia estat una barata, una generosa donació, o què? I l'esguard sever de Bru li travessava el
que arreplegar un cadarn per lliurar-se de la grip no era pas una barata ideal. IX Aspriu sortia d'aquelles sessions amb l'ànima negra.
cinc dits de cada mà; i, en quant a estament, tampoc havia millorat en la barata; que a cal Formiguer no passaven de modestíssims menestrals i, en canvi,
totes les gires dels pantalons dels habitants de la comarca i proposat barates d'avantatge al noi del poble que em trobés el vis; ho he fet tot, menys
¡Jesús, María, Jusèp!); ni per cumpliment m' oferiren un trago; pero barata no donarme ví, de quant en quant em furgaven ab la vaina de les espases,
tenen els juadors el dret de baratarla i la obligació de fer la barata manco el que te un rei, que es la carta que més mana per tindre 'l dotze,
; pero si te un rei diu: —Cuc—, i se 'l guarda; fent aquéll la barata ab el que li seguix; després del recorregut de cartes les giren i el que
comparança del que mereixem, i el regraciem de les penes que ens envia, a barata de part de les que ens correspondrien a l'altra vida. Aquesta és la
les comptà una vegada i una altra, i imaginà que havía fet una excel·lent barata. Amb tot i això no oblidaría fàcilment el preu, ni la infamia aparellada
la seva vida solitaria havía d'escaure al deixeple d'Ell, era talment una barata ben trista tenir el deixeple en lloc del Mestre, la criatura en lloc del
tresor, perd llibertat en la seva situació. Però des del moment que fa la barata, és que li surt a compte, car s'estima més la vida. Cal dir que el sol
de diners o metalls dineraris ja era escassa i sovintejava la barata. Simultàniament tingueren una gran eufòria els canvis en el retorn de la
decenni del segle XIV la degradació del mercat d'Orient a la barata clara i rasa. Evidentment, el fet no degué ésser motivat només —és clar—
dirvos que á mon pòble m' hen torne deixantvos á vòstra Princesa y Còrt, barata mil lliures que 's lo que allá em fará falta pera viurer tranquil y
de moltes jornades al través del desert. Volen pólvora, forsa pólvora, a barates de lo que ells han dut; y es de veure com se'l contemplen el pilot de
llenguatge del comerç, és la qualitat de les coses útils pera'ls cambis, barates, en virtut de les quals es logra per una major o menor quantitat de les
qu'avuy donem a aquesta paraula, tardà molt en realisarse. A la permuta o barata de productes indeterminats substituí 'l cambi d'un o més productes
y donant testimoni de com, no trobantse á Castella un grapat d'or á baratas d' un mon, va ser la corona aragonesa qui ab son propi tresor l' arrencá
trencar las camas. despertar. desplegar. despoblar. desterrar. desfer la barata. desvergonyirse. discordar. delmar. esmenar. empedrar. clavar ab perns.
que la Bibliofília sempre ha existit, hi ha hagut sempre operacions de barata entre els posseïdors de llibres o de manuscrits de preu. I també, no és
de llibres o de manuscrits de preu. I també, no és el fet d'aquestes barates allò que constitueix una novetat per a la nostra època, sinó el fet que
representaven un valor bibliofílic no haurien pas bastat a aquelles barates esdevingudes el gust d'un ampli públic, els francesos inventaren la
¿Ix eixa nóva lley d' imprenta, ó se queda en lo sac? ¿Parlem de política, barata tres mil duros de depósit, ó seguim barata déu mil? Esta barata es molt
lo sac? ¿Parlem de política, barata tres mil duros de depósit, ó seguim barata déu mil? Esta barata es molt cara: la de tres mil no seria tant, pero
política, barata tres mil duros de depósit, ó seguim barata déu mil? Esta barata es molt cara: la de tres mil no seria tant, pero tampoc seria barata. Ara
de l'altre, subtilment units; mirant-nos fit a fit, quina barata dels teus misteris i dels meus neguits! Si ja no sé
tant de ram d'or temorenc, o roig, per gebre en diamants vol la barata: el sol, amagadís, no la delata i el vent adia sos
la qual rebotia el pa. Goriet, el del manyà, que sempre tenia fam, feia barata amb el fetiller d'Andresito, el del veterinari: li donava tot el
meus... i jo amb els d'ella? ¿Són tan rares o inversemblants aquestes barates psíquiques, bruixes, entre dos sers tan pròxims com fill i mare?... Saltà
que us doni pessiguets a les galtones, dient-vos "rata meva"; i per barata d'un parell de besars de podridura, o passant-vos pel coll la mà damnada,
la pell abocantse a la terra tot el día. Y perque no li dolgués la barata, l'encisat minyó contava y repetía a la Maca que tantost sortissin del
interessats y 's corresponian tan fidelment que 'l seu festeig era una barata continua d' espresions confitadas y un robo consentit de sospirs y
la mort sotàls peus! Llamp! quels mat' los Duaners, etc.. A la barata hom s'encomana; Perols Drets fan un botaràs: Passem:
en s' habitació pera repassar las quatra unsas qu' havia guanyat en la barata del Moreno, y aquell vespre ni baixá á sopar ni hi hagué qui entrés á la
preu la llibertat m' inspira tan sols esglay. Mon avenir no 's compra á barata de sanch. Vernulf. Que dius! Placidia. Que horrible m'
sense por; per a llurs hàlits no hi ha noses, sinó barates de dolçor. I ens mig girem —divina por— i envermellim de llur
rètols que indicaven que es tractava d'una nau de presoners aliats. La barata fou de mil vint-i-un anglesos i nord-americans per nou-cents alemanys,
de manera implacable, fil per randa, el simbolisme d'aquella barata d'hàbits per uniformes, de creus per fusells i de toques per tricornis.
Augmenta els seus guanys, i no s'asserena, les seves barates, i no està cofoi, puix que escanya la paga dels humils,
melodia d'aquesta mena en una obra basti per fer-la-hi menysprear per «barata». I un altre jove, en el mateix estadi, pot menysprear per «sentimental»

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »